Tin nóng
02.08.2019
Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang thông báo về lịch thi và triệu tập thí sinh thi như sau: 
 1. Công văn số 962/TCTK-HĐTDCC ngày 01/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức;
 2. Thông báo số 118/TB-HĐTDCCTCTK ngày 01/8/2019 về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019;
Số lần đọc: 1823
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan