Tin nóng
14.11.2022

Ngày 31/10/2022, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

    - Số 86/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Quốc Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện An Biên, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Chi cục Thống kê huyện Châu Thành, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/11/2022.

     - Số 87/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Đỗ Vinh Quảng, Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện An Biên, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện An Biên, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/11/2022.

 

 

Số lần đọc: 334
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan