Tin nóng
19.09.2014
Ngày 05/9/2014, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:

- Quyết định số: 61/QĐ-CTK về việc điều động ông Phạm Minh Quân, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện An Minh đến nhận công tác tại Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2014.

Số lần đọc: 2030
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan