Tin nóng
21.01.2020

Cục Thống kê Kiên Giang thông báo Công văn số 54/TCTK-TCCB ngày 20/01/2020  của Tổng cục Thống kê và thông báo số 06/TB-BKHĐT về điểm và phúc khảo bài thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 (đính kèm các văn bản liên quan).

1. Danh sách kết quả điểm thi Vòng 2 năm 2019

2. Danh sách kết quả phỏng vấn Vòng 2 năm 2019

Số lần đọc: 1335
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan