Tin nóng
03.10.2013

Ngày 02/10/2013, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 1146/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 1147/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Tấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1148/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Ngọc Khải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1149/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Công Xuân Mùi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Số lần đọc: 1795
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan