Tin nóng
26.10.2023
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 23,02% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2023 tăng 13,08% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 23,02% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2023 tăng 13,08% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 10 năm 2023 tăng 2,56% so với tháng trước và tăng 11,23% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2023 tăng 4,92% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 10 năm 2023 đạt 0,42% so với tháng trước và bằng 58,80% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 10 năm 2023 tăng 1,24% so với tháng trước và giảm 10,66% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2023 giảm 8,66% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 10 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   380 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.296 Tấn

        - Xay xát gạo:                     203,36 Tấn

        - Bột cá:                              7.912 Tấn

        - Bia                                    2.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             252 Ngàn cái

        - Giày da:                            5.600 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.200 M3

        - Xi măng:                           495.900 Tấn

        - Clinker:                             200.150 Tấn

        - Điện thương phẩm:           330.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           156.864 Tấn

        - Nước máy:                        4.654 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 10 năm 2023 đạt 6.651,97 tỷ đồng tăng 2,45% so với tháng trước và tăng 11,12% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng đạt 64.209,02 tỷ đồng tăng 10,44% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 10 năm 2023 đạt 76,99 triệu USD tăng 2,74% so với tháng trước và tăng 19,87% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng đạt 719,49 triệu USD tăng 6,77% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 10 năm 2023 đạt 11 triệu USD tăng 5,47% so với tháng trước và giảm 1,43% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng đạt 11,65 triệu USD giảm 14,40% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 10 năm 2023 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 3,50% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 10 tháng tăng 3,00% so cùng kỳ năm trước./.

Số lần đọc: 258
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan