Tin nóng
27.05.2024
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2024 tăng 3,13% so với tháng trước và tăng 8,77% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 tăng 10,44% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2024 tăng 3,13% so với tháng trước và tăng 8,77% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 tăng 10,44% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 5 năm 2024  đạt 105,93% so với tháng trước và bằng 95,91% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 bằng 92,30% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 5 năm 2024 đạt 105,47% so với tháng trước và đạt 114,51% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 5 năm 2024 tăng 1,92% so với tháng trước và giảm 5,93% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 giảm 6,31% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 2024

        - Khai Thác đá:                   382 Ngàn M3                                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.680 Tấn

        - Xay xát gạo:                     265.730 Tấn

        - Bột cá:                              7.133 Tấn

        - Bia                                    4.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             415 Ngàn cái

        - Giày da:                            6.330 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.500 M3

        - Xi măng:                           416.400 Tấn

        - Clinker:                             219.600 Tấn

        - Điện thương phẩm:           370.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           183.658 Tấn

        - Nước máy:                        5.084 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 5 năm 2024 đạt 7.241,6 tỷ đồng giảm 1,79% so với tháng trước và tăng 13,81% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 đạt 36.409,6 tỷ đồng, tăng 13,39% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 5 năm 2024 đạt 89,77 triệu USD tăng 1,63% so với tháng trước và tăng 6,44% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 đạt 380,799 triệu USD tăng 17,49% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 5 năm 2024 đạt 11,912 triệu USD tăng 14,84% so với tháng trước và tăng 10,40% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 đạt 58,969 triệu USD giảm 5,69% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 5 năm 2024 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 5,64% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 5 tháng tăng 5,10% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 198
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan