Tin nóng
14.08.2023

Ngày 31/7/2023, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

- Số 56/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Thống kê viên phòng Thống kê Kinh tế, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/8/2023.  

- Số 57/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm có thời hạn bà Trương Thị Bông, Thống kê viên phòng Thu thập Thông tin Thống kê, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Thu thập Thông tin Thống kê, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/8/2023.

- Số 58/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Minh Tươi, Phó trưởng phòng Thống kê Kinh tế, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/8/2023.

Số lần đọc: 318
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan