Tin nóng
26.03.2014
Ngày 24/3/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 131/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Ty giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

- Số 132/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hương, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

- Số 133/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công - Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

Số lần đọc: 1647
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan