Tin nóng
25.05.2023

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2023 tăng 1,52% so với tháng trước và tăng 6,11% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2023 tăng 10,09% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 5 năm 2023 tăng 2,56% so với tháng trước và tăng 3,28% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2023 giảm 1,01% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 5 năm 2023 bằng 99,35% so với tháng trước và bằng 95,47% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 5 năm 2023 tăng 2,35% so với tháng trước và giảm 6,24% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2023 giảm 7,54% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   354 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.783 Tấn

        - Xay xát gạo:                     260.522 Tấn

        - Bột cá:                              6.653 Tấn

        - Bia:                                   3.000 Ngàn lít

        - Giày da:                            5.240 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.000 M3

        - Xi măng:                           505.550 Tấn

        - Clinker:                             218.990 Tấn

        - Điện thương phẩm:           325.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           183.746 Tấn

        - Nước máy:                        4.524 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 5 năm 2023 đạt 11.377,22 tỷ đồng tăng 4,2% so tháng trước và tăng 33,51% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng đạt 54.099,50 tỷ đồng tăng 24,10% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 5 năm 2023 đạt 90 triệu USD tăng 2,56% so tháng trước và tăng 16,87% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng đạt 329,76 triệu USD tăng 1,14% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 5 năm 2023 đạt 14 triệu USD, tăng 4,01% so với tháng trước và tăng 11,29% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng đạt 65,74 triệu USD, tăng 8,07% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 5 năm 2023 bằng 100,06% so với tháng trước và tăng 2,27% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 5 tháng tăng 3,34% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 306
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan