Tin nóng
08.11.2013

Ngày 06/11/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 1226/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Tấn Châu giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

- Số 1227/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Công Thạnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

- Số 1228/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

- Số 1229/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hữu Chí, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tuy An giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Số lần đọc: 2017
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan