Tin nóng
08.08.2016
Ngày 27 tháng 07 năm 2016, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
- Quyết định số 59/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông D­ương Minh Châu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Hà Tiên, thuộc Cục Thống kê Kiên Giang kể từ ngày 01/08/2016.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Số lần đọc: 4055
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan