Tin nóng
05.03.2020

Cục Thống kê Kiên Giang truyền đạt thông báo số 36/TB-TCTK ngày 02/03/2020 của Tổng cục Thống kê. Thí sinh trúng tuyển vòng 2 của TCTK cần chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức theo tinh thần của thông báo./. 

Số lần đọc: 1344
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan