Tin nóng
29.08.2014
Ngày 25/8/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 871/QĐ-TCTK về việc ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản kể từ ngày 01/9/2014.

- Quyết định số 872/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Hồng, Thanh tra viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

- Quyết định số 873/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Số lần đọc: 1671
Theo Tổng cục Thống kê
Tin liên quan