Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
29.08.2014
Ngày 25/8/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 871/QĐ-TCTK về việc ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản kể từ ngày 01/9/2014.

- Quyết định số 872/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Hồng, Thanh tra viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

- Quyết định số 873/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Số lần đọc: 1067
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan