Tin nóng
25.05.2015

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp:

* Vụ Đông xuân: Kết thúc điều tra lúa Đông xuân năm 2015, chính thức diện tích thu hoạch được 307.344 ha; năng suất đạt 72,37 tạ/ha và sản lượng đạt 2.224.468 tấn.

Vụ đông xuân năm nay so với kế hoạch của tỉnh diện tích tăng 2.344 ha (vượt 0,77%), năng suất tăng 0,17 tạ/ha và sản lượng tăng 22.278 tấn; so với vụ Đông xuân năm trước diện tích tăng 1.486 ha, năng suất tăng 0,19 tạ/ha và sản lượng tăng 16.819 tấn.

Diện tích vụ đông xuân năm nay tăng do một số địa phương nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng rừng, đất vườn tạp, đất nuôi tôm kém hiệu quả sang trồng lúa, một số nơi của huyện U Minh Thượng chuyển vụ không sản xuất vụ xuân hè; ngoài ra thời tiết khí hậu thuận lợi, đồng ruộng nhiễm sâu bệnh ít, nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ áp dụng quy trình kỹ thuật, chọn giống lúa cho năng suất cao, hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu đạt hiệu quả… nên năng suất, sản lượng lúa đông xuân năm nay đạt cao hơn năm trước.

Đến nay chính thức  sản lượng hai vụ lúa Mùa và  Đông xuân là  2.507.724  tấn, đạt 100,31% kế hoạch năm, tăng 7.930 tấn so KH và bằng 53,99% so với chỉ tiêu sản lượng cả năm 2015.

* Vụ Xuân hè:  Mặc dù ngành chức năng khuyến cáo nông dân không nên sản xuất vụ Xuân hè để chuẩn bị cho việc cày ải, phơi đất tránh lây lan mầm bệnh, nhưng có hai huyện Giang Thành và Gò Quao nông dân vẫn tiếp tục gieo sạ với diện tích 10.662 ha,(Giang Thành 8.700 ha, Gò Quao 1.962 ha).

* Vụ Hè thu: Diện tích gieo sạ đến nay là 132.519 ha, bằng 81,2% so cùng kỳ này năm trước (giảm 30.781ha), và bằng 44% kế hoạch. Tiến độ gieo sạ vụ Hè thu năm nay có chậm hơn, do thời tiết nắng hạn kéo dài, dự báo đến trung tuần tháng 6 sẽ cơ bản hoàn thành diện ích gieo sạ theo KH.

Tình hình nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè thu năm nay đang có xu hướng tăng do tình hình nắng nóng kéo dài, tính tới ngày 15/5/2015 có 3.328 ha đã nhiễm bệnh, (tăng 1.122 ha so với tuần trước), chủ yếu là bệnh  Đốm sọc vi khuẩn 1.275 ha, bệnh vàng lùn 1.115 ha và bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm là 675 ha xuất hiện ở huyện Giồng Riềng, Giang Thành, Tân Hiệp… vì vậy các ngành chức năng cần hướng dẫn bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

* Cây màu: Nông dân tranh thủ lúc nông nhàn gieo trồng thêm một số loại hoa màu để cải thiện đời sống. Tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã trồng được 97 ha  bắp chỉ bằng 71,85%; dưa hấu trồng 912 ha bằng 42,85%; khoai lang 853 ha, bằng 74,82%; rau đậu các loại 3.649 ha, bằng 40,5% so cùng kỳ năm trước...

* Chăn nuôi: Kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm ngày 01/4/2015, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh so kế hoạch vẫn ổn định và tăng so với cùng kỳ..

Tổng đàn trâu được 6.307 con, bằng 97,03% kế hoạch năm và so với thời điểm 1/4/2014  giảm 1.508 con;  Đàn bò:11.949 con, bằng 99,57% kế hoạch và tăng 2,34% (tăng 2730 con); Đàn heo: 339.850 con, bằng 99,96% KH và tăng 3,50% (tăng 11.507 con); Đàn gia cầm 5.551 ngàn con, bằng 92,52% KH và tăng 3,22% (tăng 173 ngàn con),trong đó: đàn gà 1.916 ngàn con, tăng 131 ngàn con.

Đàn gia súc gia cầm trong tỉnh không có biến động lớn, số lượng đàn trâu có chiều hướng giảm do bán và giết thịt nhiều, khả năng nuôi tái đàn chậm. Đàn bò, đàn heo, đàn gia cầm tăng hơn cùng kỳ, một phần do giá cả ổn định ở mức khá cao làm tác động đến tâm lý người nuôi, mặt khác do các ngành chức năng thời gian qua quản lý tốt dịch bệnh nên qui mô đàn đang có xu hướng tăng lên.

Trong tháng tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên chưa phát hiện thêm ổ dịch mới. Hiện nay thời tiết mưa nắng bất thường dễ phát sinh dịch bệnh, để phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nông dân đảm bảo vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ.

b. Lâm nghiệp:

Thời tiết hiện đang nắng nóng, khô hạn kéo dài, mặc dù các ngành chức năng thường xuyên cảnh báo và lên kế hoạch phòng chống cháy rừng, nhưng đã xảy ra một vụ cháy rừng vào trưa ngày 18/5 làm thiêu rụi 1,6 ha rừng tràm 5 năm tuổi. Tính chung từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy rừng với diện tích trên 108 ha (trong đó: Phú Quốc: 11 vụ, cháy trên 20 ha; Hòn Đất 1 vụ, cháy 35,6 ha; U Minh Thượng 1 vụ, cháy 45 ha; Giang Thành 1 vụ, cháy 6,5 ha và Kiên Lương 1 vụ ). Thời gian qua tình hình chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn xãy ra một số vụ vi phạm chủ yếu là phá rừng phòng hộ ven biển ở các huyện: An Biên, An Minh.

c. Thủy sản

Giá trị sản xuất  thủy sản (theo giá so sánh 2010): Tháng 5 ước 1.980,09 tỷ đồng, tăng  43,14%  so với tháng trước và tăng 20,67% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: Giá trị khai thác 1.052,92 tỷ đồng, tăng 0,98% so tháng trước và tăng 3,83% so cùng kỳ và giá trị nuôi trồng  927,17 tỷ đồng, tăng 172,20 % so tháng trước và tăng 47,91% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng giá trị sản xuất cả khai thác và nuôi trồng là 7.505,19 tỷ đồng, đạt 33,53% kế hoạch năm và tăng 7,65% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khai thác 5.007,55 tỷ đồng, đạt 41,24% kế hoạch và tăng  4,03% so cùng kỳ; nuôi trồng 2.497,64 tỷ đồng, đạt 24,39% KH, tăng 15,73% so cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng thủy sản ( khai thác và nuôi trồng) tháng 5 ước tính đạt 55.228 tấn, tăng 11,30 % so tháng trước và tăng 9,01% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đạt 251.667 tấn, bằng 38,89% kế hoạch năm và tăng 3,94% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác: Tháng 5 ước tính đạt 41.709 tấn thủy hải sản các loại, tăng 1,75% (tăng 719 tấn) so tháng trước. Trong đó: cá các loại được 28.410 tấn, tăng 1,46% (tăng 408 tấn); tôm: 3.679 tấn, tăng 1,77% (tăng 64 tấn); mực: 5.312 tấn, giảm 0,32%...

Tính chung 5 tháng sản lượng khai thác đạt 196.969 tấn, bằng 42,63% kế hoạch năm và tăng 2,81% so cùng kỳ năm trước (tăng 5.382 tấn), trong đó: cá các loại được 134.571 tấn, tăng 2,80% (tăng 3.659 tấn); tôm: 16.636 tấn, giảm 0,42% (giảm 71 tấn); mực: 25.371 tấn, tăng 2,46% (tăng 608 tấn) so cùng kỳ...

Từ đầu năm đến nay do thời tiết tốt, chi phí chuyến biển và giá cả sản phẩm khai thác khá thuận lợi nên ngư dân luôn bám biển sản xuất, sản phẩm khai thác khá ổn định, riêng sản lượng tôm có giảm do thay đổi ngư trường đánh bắt xa bờ.

Sản lượng nuôi trồng: Tháng 5 ước đạt 13.519 tấn thủy sản các loại, tăng 56,63%  so tháng trước (tăng 4.888 tấn) và tăng 24,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá các loại  2.706 tấn, giảm 31,99%; tôm thẻ chân trắng 502 tấn, giảm 9,06% so tháng trước và giảm 33,60% so với cùng kỳ; riêng tôm sú được 4.166 tấn, tăng  530,26% (tăng 3.505 tấn); thủy sản khác như sò các loại 4.417 tấn, tăng 143 tấn; cua: 520 tấn, tăng 270 tấn... Tính chung 5 tháng sản lượng nuôi trồng  54.698 tấn, đạt 29,55% kế hoạch, tăng 8,24% (tăng 4.163 tấn) so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá nuôi các loại 19.068 tấn, giảm 12,66% (giảm 2.764 tấn); tôm các loại 11.358 tấn, tăng 15,97% (tăng 1.564 tấn), trong đó: tôm thẻ chân trắng 3.186 tấn, giảm 6,95%; riêng thủy sản khác như: sò nuôi được 20.470 tấn, tăng 5.496 tấn; cua: 1.555 tấn, tăng 538 tấn ...

Sản lượng tôm sú nuôi trong tháng  tăng mạnh do hầu hết các địa phương có tôm quảng canh đã bắt đầu vào vụ thu hoạch chính (huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận…). Riêng sản lương tôm thẻ giảm đáng kể so với cùng kỳ là do ảnh hưởng thời tiết hạn, nắng nóng, giá tôm đang xuống thấp và không ổn định (đang thấp hơn giá thành sản xuất) nên hộ dân và doanh nghiệp chưa mạnh dạn thả nuôi. Sản lượng cá giảm nhiều so với cùng kỳ, chủ yếu là cá nước ngọt, do thời tiết khô hạn, một số diện tích nuôi bị nước biển xâm thực, nguồn thức ăn khan hiếm nên người dân đã thu hẹp diện tích nuôi.

Diện tích tôm thả nuôi đến thời điểm này đạt  95.718 ha, vượt 6,35% kế hoạch năm, tăng hơn 9,27% so cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích tôm công nghiệp thả nuôi được 1.105 ha, huyện Kiên Lương có diện tích nuôi nhiều nhất 676 ha. Do những đợt nắng nóng dài ngày đã ảnh hưởng đến phát triển của tôm nuôi, tôm chậm lớn và xuất hiện tôm chết cục bộ ở một số huyện. Đến nay, đã có 945 ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại (bao gồm mất trắng và thu hoạch không đáng kể), nhiều nhất ở 2 huyện U Minh Thượng khoảng 665 ha và An Minh diện tích tôm nuôi bị thiệt hại không thu hoạch là 135 ha (đốm trắng 14,6 ha, còn lại do bệnh hoại tử gan tụy hay chết sớm - EMS).

2. Công nghiệp:

Tình hình sản xuất công nghiệp trong tỉnh vẫn ổn định, tuy giá xăng, dầu có tăng nhẹ nhưng không tác động nhiều đến doanh nghiệp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Trong tháng 5, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 13,92% so tháng trước và tăng 13,24% so cùng kỳ năm trước. Ngành tăng cao nhất là chế biến, chế tạo tăng 14,5%, trong đó: ngành chế biến, bảo quản thủy sản tăng 19,71%, ngành sản xuất bê tông và các sản phẩm từ  xi măng và thạch cao tăng  21,13; kế đó là ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 1,82%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 4,47% và ngành khai khoáng tăng 14,5%.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 9,14% so cùng kỳ năm trước, ngành tăng cao là chế biến, chế tạo tăng 9,21%, trong đó: ngành sản xuất xi măng tăng 16,13%; ngành chế biến, bảo quản thủy sản tăng 10,03%; xay xát tăng 5,1%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 8,35%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 8,58% và ngành khai khoáng tăng 8,31%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): Tháng 5, ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.778,14 tỷ đồng, tăng 13,84% so tháng trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2.653,6 tỷ đồng, tăng 14,32%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 77,2 tỷ đồng, tăng 1,82%; ngành khai khoáng đạt 35,7 tỷ đồng, tăng 14,27%. Tính chung 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành  12.556,3 tỷ đồng, đạt 35,26% kế hoạch năm và tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11.961,7 tỷ đồng, tăng 9,98%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 372,8 tỷ đồng, tăng 6,97%; ngảnh khai khoáng 164,9 tỷ đồng, tăng 8,68%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 56,83 tỷ đồng, tăng 6,84% so cùng kỳ.

          Một số sản phẩm công nghiệp 5 tháng đầu năm có mức tăng khá cao so cùng kỳ năm trước như: xi măng địa phương đạt 370,8 ngàn tấn, tăng 17,6%; xi măng Trung ương đạt 388,4 ngàn tấn, tăng 14,41%; cá đông 1.075 tấn, tăng 38,89%; bột cá 23,28 ngàn tấn, tăng 33,26%...

          Chỉ số tiêu thụ  toàn ngành công nghiệp chế biến, chế  tạo 4 tháng đầu năm tăng 4,21% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 4 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: ngành chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 22,3% ( Trong đó: cá đông lạnh tăng 2,45 lần; phi lê cá tăng 32,6%; thủy sản ướp đông tăng 18,04%, gạo sơ chế  tăng 2,3 lần); Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,12% ; sản xuất xi măng vôi và thạch cao tăng 16,25%(Trong đó: sản xuất xi măng Porland đen tăng 16,25%...)

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại thời điểm 1/5/2015 tăng 2,02 lần so cùng kỳ năm trước; ngành chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 5,59% so cùng kỳ, Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng  236,75% so cùng kỳ. Chỉ số tồn kho công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 5/2015 cho thấy: Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm .

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5 tăng 1,55% so với cùng thời điểm này năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 3,43%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 0,43% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không tăng.

3. Vốn đầu tư:

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 ước tính 364,5 tỷ đồng, so tháng trước tăng 4,82%. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 135 tỷ đồng; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương được 98,71 tỷ đồng; vốn khác từ ngân sách 123,78 tỷ đống; vốn ngoài nước (ODA) được 7,2 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước được 1.758,4 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và tăng 52,3% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 665,91 tỷ đồng; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương được 456,13 tỷ đồng; vốn khác từ ngân sách 587,94 tỷ đồng; vốn ngoài nước ODA 48,42 tỷ đồng.

4. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách trên địa bàn: Tháng 5 ước tính thu ngân sách 462,4 tỷ đồng, bằng  53,7% so tháng trước và tăng 28,43% so cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách 5 tháng  được 3.702,5  tỷ đồng, đạt 67,23% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 60,9%  so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: thu nội địa 2.433,28 tỷ đồng, bằng 69,44% dự toán và tăng 77,04% so cùng kỳ, chiếm 65,72% trong tổng thu ngân sách của tỉnh.  Một số các khoản thu đạt dự toán khá cao như: thu tiền sử dụng đất 794,97 tỷ đồng, vượt 32,6% dự toán, tăng 3,52 lần so cùng kỳ năm trước; thu phí trước bạ 85,72 tỷ đồng,  đạt 61,67% dự toán và tăng 75,28%; thuế thu nhập cá nhân 196,66 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán, tăng 39,87%; thu xuất nhập khẩu, TTĐB thuế VAT 35,2 tỷ đồng, đạt 42,42% và tăng 28,8% so cùng kỳ năm trước…

Tổng chi ngân sách địa phương: Tháng 5 ước tính chi ngân sách địa phương 1.137,45 tỷ đồng, tăng 41,75% so tháng trước và tăng 60,79% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm tổng chi ngân sách  4.217,28 tỷ đồng, bằng 40,91% dự toán năm và tăng 23,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: chi thường xuyên 2.356,1 tỷ đồng, bằng 41,41% dự toán năm và tăng 3,74%; chi đầu tư phát triển 1.022,14 tỷ đồng, bằng 46,96% dự toán năm và tăng 89,63% so với cùng kỳ.

5. Ngân hàng

Ước  đến cuối tháng 5/2015, tổng nguồn vốn hoạt động ngân hàng trên địa bàn đạt 45.950 tỷ đồng, tăng 0,58% so tháng trước và tăng 5,06% so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 25.700 tỷ đồng, tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 7,66% so với đầu năm; chiếm tỷ trọng 55,93% trên tổng nguồn vốn.

Ước doanh số cho vay tháng 5/2015 đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 9,11% so tháng trước. Dư nợ cho vay đến cuối tháng 5/2015 ước đạt 34.525 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 3,34% so đầu năm.

 Nợ xấu ước 857 tỷ đồng, chiếm 2,48% trên tổng dư nợ

Ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cho vay với mức lãi suất hợp lý, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

6. Thương mại - dịch vụ

a. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phục vụ tiêu dùng:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 5 đạt 5.365,94 tỷ đồng, tăng 2,27% so tháng trước và tăng 13,21% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện được 4.366,08 tỷ đồng, tăng 2,06% so tháng trước và tăng 12,65% so cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 24.875,97 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch và tăng 12,62% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: tổng mức hàng hóa thương nghiệp bán lẻ 19.839,9 tỷ đồng, đạt 38,75% kế hoạch và tăng 12,82% so cùng kỳ.

* Hoạt động lưu trú, ăn uống: Doanh thu dịch vụ lưu trú trong tháng ước 62,1 tỷ đồng,  tăng 19,8% so tháng trước. Tính chung 5 tháng được 292,96 tỷ đồng, tăng 60,0% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ ăn uống: Thực hiện tháng 5 ước được 475,52 tỷ đồng, giảm 1,9% so tháng trước, tăng 9,71% so cùng kỳ năm trước. Tính  chung 5 tháng được 2.285,19 tỷ đồng, giảm 3,11% so cùng kỳ năm trước

* Hoạt động du lịch lữ hành: Doanh thu tháng 5 ước tính 12,14 tỷ đồng, giảm 21,52% so tháng trước. Tính chung 5 tháng doanh thu du lịch lữ hành được 56 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so cùng kỳ năm trước, doanh thu lữ hành tăng cáo chủ yếu là tăng từ khách quốc tế.

* Hoạt động dịch vụ: Tháng 5 doanh thu thực hiện  hoạt động dịch vụ đạt 512 tỷ đồng, tăng 9,26% so với tháng trước. Nhiều nhóm doanh thu dịch vụ tăng cao như: dịch vụ vui chơi giải trí (trong đó chủ yếu là doanh thu xổ số kiến thiết) tăng 21,2%; Dịch vụ sửa chữa tăng 4,43%; Dịch vụ  khác tăng 3,6%; Các nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính, giáo dục, y tế  hoạt động bình thường.

Tính chung 5 tháng doanh thu các hoạt động dịch vụ đạt 2.694,17 tỷ đồng, tăng 26,77% so cùng kỳ năm trước. Đa số các hoạt động dịch vụ doanh thu đều tăng khá cao như: nhóm dịch vụ vui chơi giải trí trong đó có xổ số kiến thiết chiếm tỷ trọng cao nhất, tăng 33,91%; kế đến nhóm dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình tăng 97,16%; dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 52,24%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 54,76% ....còn lại các nhóm khác có tăng nhưng không lớn.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được ngành Công thương chỉ đạo hoạt động thường xuyên. Trong 4 tháng đầu năm 2015, Chi cục quản lý thị trường đã kiểm tra 342 vụ việc, phát hiện 194 vụ vi phạm , gồm: 126 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 13 vụ gian lận thương mại; 07 vụ vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng; 03 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và 45 vụ vi phạm khác trong kinh doanh. Đã xử lý, thu phạt hành chính và bán hàng tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước 1,73 tỷ đồng.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 5 dự tính đạt 40,41 triệu USD, tăng 22,44% so với tháng trước, bằng  72,92% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 25,1 triệu USD, tăng 34,74%  so tháng trước; hàng thủy sản 13,6 triệu USD, tăng 10,35% so tháng trước; hàng hóa khác 1,6 triệu USD, giảm 17,27% so tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm kim ngạch xuất thực hiện được 137,6 triệu USD, bằng 26,17% kế hoạch năm, giảm 15,38% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản đạt được 72,47 triệu USD, đạt 23,01% kế hoạch năm, giảm 27,56% so cùng kỳ; hàng thủy sản 55,4 triệu USD, đạt 32,59 % kế hoạch, giảm 5,09% ; hàng hóa khác (như bột mì, mì ăn liền, bao PP, dầu ăn …) được 9,7 triệu USD, đạt 23,81% kế hoạch,tăng 1,31 lần so cùng kỳ năm trước.

Các Công ty xuất khẩu gạo chủ lực của tỉnh dự kiến xuất trong tháng 5 được 56.381 tấn, với trị giá trên 25,1 triệu USD. Bao gồm:  Công ty Du lịch- Thương mại dự kiến xuất trực tiếp 15.294 tấn với trị giá trên 6,1 triệu USD; Công ty kinh doanh nông sản ước xuất 7.405 tấn với trị giá gần 3 triệu USD; Công ty MTV Thương mại-dịch vụ dự kiến xuất 4.205 tấn với trị giá trên 1,6 triệu USD;  Công ty Cp nông lâm sản dự kiến ủy thác xuất 502 tấn với trị giá 367 ngàn USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang dự kiến xuất trực tiếp 27.975 tấn với trị giá trên 13,7 triệu USD.

Mặt hàng thủy hải sản dự kiến xuất khẩu gần 13,6 triệu USD tăng trên 10%  so với chính thức tháng 4 năm 2015 và giảm trên 19% so với cùng kỳ, do các hợp đồng chuyển sang còn lại và đã ký được hợp đồng mới. Nhìn chung về tình hình xuất khẩu của tỉnh vẫn diễn ra bình thường và chưa có hướng chuyển biến tích cực.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu:

Thực hiện nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2015 ước đạt 2 triệu USD, bằng 16,83% so với tháng trước, tăng 32,19% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân ước giảm nhiều so với tháng trước là do trong tháng 4/2015, Công ty Vinpearl Phú Quốc và Tập đoàn Cao su Việt Nam đóng trong khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành nhập máy móc, thiết bị về dùng cho sản xuất, kinh doanh với giá trị trên 10 triệu USD.

Tính chung 5 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính được 24,22 triệu USD, bằng 40,37% kế hoạch năm, tăng 36,03% so cùng kỳ.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất và máy móc thiết bị, trong 5 tháng lượng nhập gồm: thạch cao 37,9 ngàn tấn, giảm 31,8% so cùng kỳ năm trước; giấy Kratp 350 tấn, tăng 40% so cùng kỳ; hạt nhựa 535 tấn, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Riêng mặt hàng gỗ nhập trở lại qua đường  tiểu ngạch trên địa bàn tỉnh với trị giá 1,476 ngàn USD và Công ty Vinpearl Phú Quốc, tập đoàn Cao su Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Thạnh Lộc nhập trang thiết bị, máy móc trị giá 10,169 triệu USD.

c. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 05/2015 tăng 0,3% so với tháng trước. Trong đó: Khu vực thành thị tăng 0,39%, khu vực nông thôn tăng 0,24%.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 là do giá điện, xăng, dầu tăng trong tháng. Việc tăng giá trên có thể gây tác động nhất định đến giá thành, giá bán một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu... Cụ thể:

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 so tháng trước có hai nhóm hàng tăng mạnh là: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng cao nhất với mức +1,96% (do điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5% vào ngày 16/3); kế đến là nhóm giao thông tăng +1,06% (tác động từ giá xăng dầu tăng vào ngày 5/5: giá xăng tăng 1.640đ/lít, giá dầu tăng 720đ/lít); các nhóm còn lại đa số chỉ số giá tăng  nhẹ như: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%, (trong đó: mặt hàng lương thực giảm - 1,52% chủ yếu từ giá gạo giảm từ 500đ/kg -1.000đ/kg; mặt hàng thực phẩm khá bình ổn, chỉ tăng 0,3%); nhóm hàng đồ uống và thuốc lá giảm - 0,05%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,38%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,1%; nhóm giáo dục tăng 0,12%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2015 so với tháng 12/2014 (sau 5 tháng) tăng 0,62%; so với cùng kỳ (tháng 5/2014) tăng 1,62%, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất là 9,59%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 3,75%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,31%...

Chỉ số giá vàng: Tính đến ngày 15/5/2015, chỉ số giá vàng so tháng trước giảm 0,13%, bình quân giá bán trong tháng là 3.134.000đ/chỉ (giảm 4.000đồng/chỉ). Chỉ số giá vàng tháng 5 so cùng kỳ (tháng 5/2014) giảm 6,93%.

Chỉ số giá Đô la Mỹ: Tháng 5 so tháng trước  tăng 0,20%. Tính đến thời điểm điều tra 15/5/2015, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển giá bán ra: 21.830 đ/USD và thị trường tự do bán 21.730 đ/USD. Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 4/2015 so với tháng 5/2014  tăng 2,69%.

d. Vận tải: Hoạt động vận tải trong tháng vẫn ổn định so tháng trước, phương tiện vận tải cũng như luồng tuyến không có thay đổi, giá cước vận tải chưa có biến động, nhìn chung đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Vận tải hành khách: Tháng 5 vận tải hành khách ước tính đạt 5,55 triệu lượt khách, tăng 2,21% so tháng trước; luân chuyển 391,9 triệu HK.km, tăng 2,50% so tháng trước. Lũy kế 5 tháng vận tải hành khách ước tính được 26,24 triệu lượt khách, đạt 42,25% kế hoạch và tăng 5,19% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.835,9 triệu HK.km, đạt 52,95%  kế hoạch và tăng 5,93% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hành khách đường bộ 20,9 triệu lượt khách, tăng 4,07% so cùng kỳ và luân chuyển 1.455,6 triệu lượt khách.km, tăng 5,06% so cùng kỳ; Vận tải hành khách đường sông 4,57 triệu lượt khách, tăng 10,4% và luân chuyển 290,67 triệu lượt khách.km, tăng 10,47%; Vận tải hành khách đường biển 0,75 triệu lượt khách, tăng 5,55% và luân chuyển 89,67 triệu lượt khách.km, tăng 5,55% so cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa: Tháng 5 vận tải hàng hóa ước tính đạt 777 ngàn tấn, tăng 1,97% so tháng trước; luân chuyển 105,64 triệu tấn.km, tăng 1,91% so tháng trước. Lũy kế 5 tháng vận tải hàng hóa ước tính đạt 3,8 triệu tấn, bằng 42,6% kế hoạch năm và tăng 7,43% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 507,8 triệu tấn.km, đạt 41,26% kế hoạch và tăng 7,31% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vận tải hàng hóa đường bộ 1.185 ngàn tấn, tăng 5,69% so cùng kỳ và luân chuyển 162,3 triệu tấn.km, tăng 4,87%; Vận tải hàng hóa đường sông 1,58 triệu tấn, tăng 9,45% và luân chuyển 199,1  triệu tấn.km, tăng 9,63% so với cùng kỳ; Vận tải hàng hóa đường biển 1.037 ngàn tấn, tăng 6,47% và luân chuyển 146,2 triệu tấn.km, tăng 6,99% so cùng kỳ năm trước.

e. Du lịch:

   Trong tháng tổng lượt khách đến cơ sở lưu trú du lịch ước tính 163 ngàn lượt khách, giảm 17,13% so tháng trước, trong đó: Số khách ngủ qua đêm 115,8 ngàn lượt giảm 15,24%, với hệ số 2,33 ngày khách. Trong số lượt khách đến cơ sở lưu trú du lịch, gồm số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 154,4 ngàn lượt khách, giảm 20,71% so với tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour đạt 9,5 ngàn lượt khách, giảm 16,26% so tháng trước, với hệ số 2,03 ngày khách. Số lượt khách quốc tế  17,6 ngàn lượt khách, giảm 7,66% so với tháng trước, với hệ số 2,65 ngày khách;

   Tính từ đầu năm, tổng lượt khách du lịch được 2.051,7 ngàn lượt khách, đạt 48,45% kế hoạch năm và tăng 14,48% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 801,56 ngàn lượt khách, tăng  15,69% so cùng kỳ. Số khách quốc tế đạt 124,89 ngàn lượt khách, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 747,9 ngàn lượt khách, tăng 15,98% và khách du lịch đi theo tour đạt 53,6 ngàn lượt khách, tăng 11,79% so cùng kỳ năm 2014.

7. Một số tình hình xã hội

7.1. Tình hình giáo dục: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ sở báo cáo tổng kết năm học, báo cáo các chuyên đề và báo cáo thống kê công tác phổ cập và thành lập đoàn kiểm tra kết quả hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014 tại huyện Giồng Riềng, Hòn Đất và An Minh. Phối hợp chỉ đạo việc chuẩn bị cho kỳ khảo sát học sinh lớp 5 học Tiếng anh; Tổ chức kiểm tra công nhận các trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm 2015 ở huyện Kiên Lương và An Biên; Chỉ đạo các trường THPT tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia các đơn vị, tổ chức kiểm tra, nộp hồ sơ về cụm thi liên tỉnh. Hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 – 2016 và chuẩn bị các điều kiện vật chất cho công tác thi tuyển.

7.2. Tình hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao: Trong tháng 5 hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), 61 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2015); Phối hợp đăng cai tổ chức giải Thể dục Thể hình – Fitness Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông cửu Long lần VI năm 2015 tại Kiên Giang, giải Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Bảo vệ thực vật An Giang lần thứ XX năm 2015; chuẩn bị kế hoạch phối hợp tổ chức “Tuần lễ môi trường du lịch xanh” tỉnh Kiên Giang năm 2015; Tổ chức giải vô địch bóng đá tỉnh Kiên Giang năm 2015, Đồng thời các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao như: Việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn…và các trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

          Thể thao thành tích cao: Các đội tuyển tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI năm 2015 gồm: Bóng đá, Boxing tại An Giang; Billiards,Karate tại Vĩnh Long và Hậu Giang, kết quả: đạt 01 HCV và 01 HCB. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham gia giải Taekwondo, võ cổ truyền tại An Giang. Đội thuyền truyền thống tham dự giải toàn quốc tại thành phố Cần Thơ.

7.3. Tình hình y tế: Trong tháng 5, bệnh Tay chân miệng có xu hướng tăng so với tháng trước, số cas mắc là 64 cas, tăng 24 cas so với tháng trước, không có tử vong. Số mắc trong tháng vẫn tập trung nhiều ở TP Rạch Giá 14 cas, Hòn Đất 07cas, Châu Thành 11 cas, Phú Quốc 09 cas, Hà tiên 05 cas, các địa phương khác có số ca mắc rải rác.

Các bệnh truyền nhiễm khác mắc trong tháng: Bệnh tiêu chảy mắc 556 cas, giảm 117 cas so với tháng trước; Bệnh Thương hàn và Phó Thương hàn mắc 03 cas, so với tháng trước tăng 01 ca; Bệnh Lỵ trực trùng mắc 16 cas, giảm 05 ca với tháng trước; Bệnh Thủy đậu mắc 474 cas, tăng 23 cas so với tháng trước. Trong tháng không ghi nhận cas sởi nào, còn các bệnh truyền nhiễm khác trong quý có xu hướng giảm.

 Chương trình phòng chống sốt xuất huyết: Sở y tế duy trì việc giám sát các trường hợp bệnh củ tại các địa phương, giám sát các trường hợp trở về địa phương từ những vùng có sốt rét lưu hành. Số lam xét nghiệm trong tháng là 683 lam, không phát hiện bệnh nhân sốt rét mới. Tích lũy từ đầu năm số lam xét nghiệm là 2.751 lam.

 Chương trình phòng, chống bệnh Lao: Số bệnh nhân phát hiện mới trong tháng là 222 bệnh nhân, lũy kế 5 tháng đầu năm đến nay là 1.037 bệnh nhân; số bệnh nhân quản lý trong tháng là 222 người, lũy kế 3.568 người. Điều trị khỏi bệnh cho 210 người, lũy kế khỏi bệnh 926 người, số bệnh nhân tử vong do lao là 13 người, tăng 01 bệnh nhân so với tháng trước.

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS: Trong tháng thực hiện được 5.931 cas xét nghiệm máu, kết quả có 29 cas nhiễm HIV. Nâng tổng số mẫu xét nghiệm 5 tháng đầu năm là 26.905 mẫu; số cas nhiễm HIV là 86 cas . Lũy kế tính từ đầu năm đến nay số cas nhiễm HIV toàn tỉnh là 4.993 cas; chuyển sang AIDS 2.731 cas; tử vong 17 cas. Số cas bệnh được ghi nhận ở 15/15 huyện, thị, thành phố, tập trung ở các địa phương: TP. Rạch Giá, Phú Quốc, Châu Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng.

Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm: trong tháng ghi nhận có 18 cas ngộ độc thực phẩm do tác động của cồn. Không phát hiện ngộ độc do tác đụng của chất độc trong thực phẩm.

7.4. Tình hình an toàn giao thông: tính từ ngày 16/4/2015 đến 15/5/2015 trên toàn tỉnh xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 10 người bị thương. Trong đó: Số vụ TNGT ít nghiêm trọng trở lên là 20 vụ, làm 19 người chết và 09 người bị thương. So với tháng trước số vụ TNGT tăng 06 vụ, số người chết tăng 13 người, số người bị thương giảm 04 người. Tính từ đầu năm, xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông, làm 64 người chết, 133 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 80 vụ (chủ yếu giảm những vụ va chạm); tăng 1 người chết và giảm 91 người bị thương. Tình hình tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay đã có xu hướng tăng số vụ nghiêm trọng, nhưng lại giảm nhiều về số vụ va chạm nhe, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông và văn hóa giao thông ngày một tốt hơn để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến giảm số người chết.

 7.5. Tình hình cháy, nổ và thiên tai: Từ ngày 16/04/2015 đến 15/05/2015 toàn tỉnh xảy ra 06 vụ cháy gây thiệt hại ước tính 287 triệu đồng, không có thương vong về người, xảy ra ở các huyện như: Giang Thành 01 vụ, Rạch giá 01 vụ, Châu Thành 01 vụ, Phú Quốc 01 vụ, Hòn Đất 01 vụ, Kiên Lương 01 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ cháy, làm bị thương 03 người. Thiệt hại ước tính 3 tỷ 738 triệu đồng.

Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều cơn mưa và gió lốc làm sập hoàn toàn 12 căn nhà, tốc mái 41 căn tại các huyện như: An Minh (sập 04 căn, tốc mái 04 căn), Gò Quao (sập 03 căn, tốc mái 05 căn), Vĩnh Thuận (sập 04 căn, tốc mái 31 căn), Hà Tiên (sập 01 căn, tốc mái 01 căn), làm 01 người bị thương ở xã Vĩnh Thuân, huyện Vĩnh Thuân. Ước tổng thiệt hại hơn 827 triệu đồng./.

Tải về:  - Số liệu KTXH tháng 5 và 5 tháng năm 2015

               - CPI Tháng 5 năm 2015

Số lần đọc: 1566
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan