Tin nóng
26.07.2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp:

* Vụ Xuân hè: Diện tích gieo trồng 15.326 ha, đạt 88,82% so với năm trước tập trung ở các huyện: Giang Thành 13.112 ha, Gò Quao 1.259 ha, Châu Thành 955 ha. Đến nay đã thu hoạch với diện tích 15.326 ha, năng suất ước đạt 5,44 tấn/ha.

* Vụ Hè thu: Tính đến ngày 15/07/2017, toàn tỉnh gieo trồng được 287.635 ha, bao gồm: huyện Hòn Đất 79.482 ha, Giồng Riềng 46.734 ha, Tân hiệp 36.655 ha, Giang Thành 28.800 ha, Gò Quao 25.203 ha, Kiên Lương 21.500 ha, Châu Thành 19.786 ha, An Biên 9.597 ha, Rạch Giá 5.542 ha, Vĩnh Thuận 6.768 ha… đến nay đã thu hoạch 91.727 ha, năng suất ước đạt 5,50 tấn/ha

Diện tích  bị nhiễm sâu bệnh trên lúa hè thu là 10.049 ha, chủ yếu một số bệnh như: Sâu cuốn lá 2.108 ha, Đạo ôn lá 2.587 ha, Rầy nâu 2.998 ha, Cháy bìa lá 366 ha, Đốm sọc vi khuẩn 567 ha…         

Hiện nay, tình hình thời tiết mưa giông xảy ra bất thường , chính vì vậy việc thu hoạch lúa Hè thu của nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn: lúa bị ngã đổ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như  tiến độ thu hoạch. Cùng với đó là dịch bệnh có xu hướng gia tăng. Biện pháp tăng cường chỉ đạo các huyện, thị và các cơ quan chuyên môn có hướng dẫn nông dân thu hoạch, bảo quản lúa cũng như phòng, trị bệnh hữu hiệu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra là công việc hết sức cần thiết ngay thời điểm này.

* Vụ Thu Đông (vụ 3): Sau khi thu hoạch xong vụ hè thu các địa phương tiến hành gieo trồng lúa thu đông, đến nay đã xuống giống được 70.562 ha, đạt 78,40% so với kế hoạch, bằng 89,65% so với cùng kỳ. Tập trung ở các huyện Giồng Riềng 32.104 ha, Tân Hiệp 22.910 ha, Châu Thành 7.598 ha, Hòn Đất 6.570 ha, Gò Quao 580 ha.          

Diện tích bị nhiễm sâu bệnh trên lúa Thu đông là 4.552 ha, chủ yếu một số bệnh như: Đạo ôn lá 4.260 ha, vàng lá 172 ha.        

* Cây màu: Tính từ đầu năm trên toàn tỉnh, bà con nông dân đã trồng được các loại cây màu chủ yếu như: Dưa hấu 1.053 ha, giảm 11,44% so cùng kỳ; khoai lang 889 ha, tăng 9,62%; rau đậu các loại 6.627 ha, tăng 10,84% so cùng kỳ năm trước...

* Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh tính đến thời điểm hiện nay so kế hoạch và so với cùng kỳ đều có xu hướng giảm, do tình hình giá thịt hơi các loại gia súc, gia cầm trên thị trường mấy tháng gần đây đều giảm nhất là giá thịt heo hơi đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái đàn của bà con nông dân.

Hiện nay giá thịt heo hơi đã có xu hướng tăng trở lại, vì vậy, đề nghị các ngành chức năng nên có khuyến cáo và vận động bà con nông dân không nên tái đàn ồ ạt đồng loạt sẽ dễ dẫn đến tình trạng dư thừa làm ảnh hưởng đến giá cả xuống thấp như thời gian vừa qua.

b. Lâm nghiệp:

Tình hình chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, ngành Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trang bị đầy đủ các trang thiết bị sẳn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Do thời tiết tháng 7 mưa nhiều nên không xảy ra vụ cháy rừng nào, tuy nhiên trong tháng còn xảy ra 3 vụ vi phạm chặt phá lấn chiếm đất rừng ở huyện Phú Quốc với diện tích khoảng 0,218 ha, tăng 1 vụ so với cùng kỳ.

c. Thủy sản:

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010): Tháng 7 ước tính 2.766,95 tỷ đồng, tăng 6,15% so với tháng trước, tăng 23,74% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Giá trị khai thác 1.224,88 tỷ đồng, tăng 4,53% so tháng trước, giảm 3,58% so cùng kỳ. Giá trị nuôi trồng 1.542,06 tỷ đồng, tăng 7,47% so tháng trước, tăng 59,68 % so cùng kỳ. Luỹ kế 7 tháng giá trị sản xuất thuỷ sản ước tính 14.575,68 tỷ đồng, đạt 51,76% kế hoạch năm, tăng 8,97% so cùng kỳ. Trong đó: khai thác 8.221,23 tỷ đồng, đạt 51,75% kế hoạch, tăng 0,05% so cùng kỳ; nuôi trồng 6.354,45 tỷ đồng, đạt 51,77% kế hoạch, tăng 23,16% so cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng 7 ước thực hiện 73.981 tấn, tăng 9,05 % so tháng trước, tăng 8,72% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 7 tháng  419.583 tấn, đạt 55,59% kế hoạch năm, tăng 6,13% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác: Tháng 7 ước tính 46.996 tấn thủy hải sản các loại, tăng 1,31% (tăng 608 tấn) so tháng trước. Trong đó: cá các loại là 34.217 tấn, tăng 1,23% (tăng 417 tấn); tôm 3.097 tấn, tăng 1,94% (tăng 59 tấn); mực 5.983 tấn, tăng 3,73% (tăng 215 tấn) ...

Tính chung 7 tháng dự kiến sản lượng khai thác được 316.329 tấn, đạt 59,68% kế hoạch năm, tăng 5,04% so cùng kỳ năm trước (tăng 15.176 tấn), trong đó: cá các loại 230.821 tấn, tăng 6,63% (tăng 14.361 tấn); tôm 20.619 tấn, giảm 2,72% (giảm 577 tấn); mực 40.023 tấn, tăng 4,79% (tăng 1.830 tấn) ...

Sản lượng nuôi trồng: Tháng 7 ước đạt 26.985 tấn thủy sản các loại, tăng 25,77% so tháng trước (tăng 5.530 tấn), tăng 16,11% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá các loại 5.462 tấn, tăng 12,76% so tháng trước; tôm các loại 8.672 tấn, tăng 8,92%, tăng 69,81% so cùng kỳ năm trước. trong đó: tôm thẻ chân trắng 2.080 tấn, tăng 2,92 lần; riêng tôm sú được 5.894 tấn, giảm 3,44% (giảm 210 tấn); thủy sản khác như sò các loại 5.005 tấn, tăng 1.429 tấn; hến 5.192 tấn, tăng 2.676 tấn...

Tính chung 7 tháng sản lượng nuôi trồng ước được 103.254 tấn, đạt 45,95% kế hoạch, tăng 9,64% (tăng 9.076 tấn) so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá nuôi các loại 28.898 tấn, giảm 4,43% (giảm -1.340 tấn); tôm các loại 33.927 tấn, đạt 53,85% kế hoạch, tăng 33,68% (tăng 8.547 tấn), trong đó: tôm sú được 22.182 tấn, tăng 19,68% (tăng 3.647 tấn); tôm thẻ chân trắng 6.871 tấn, tăng 38,50% ( tăng 1.910 tấn); riêng thủy sản khác như: sò nuôi 19.955 tấn, giảm 373 tấn; cua 8.272 tấn, tăng 2.093 tấn ...

Tính đến nay, diện tích tôm thả nuôi được 115.941 ha, đạt 102,60% kế hoạch năm, tăng 9,47% so cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích tôm công nghiệp đang thả nuôi được 1.174 ha (trong đó có 1.092 ha tôm thẻ chân trắng).

2. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 7, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 6,07% so tháng trước, tăng 16,75% so cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, ngành tăng cao nhất là chế biến, chế tạo tăng 6,21%, trong đó: ngành chế biến, bảo quản thủy sản tăng 7,86%, ngành sản xuất xi măng tăng 5,60%; kế đến là ngành khai khoáng tăng 4,99%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 4,67%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 3,00%.

Ước tính 7 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 7,74% so cùng kỳ năm trước, ngành tăng cao nhất là ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,63%; Kế đến là ngành chế biến, chế tạo tăng 7,84%, trong đó: ngành sản xuất xi măng tăng 9,42%, ngành chế biến, bảo quản thủy sản tăng 7,14%; Ngành khai khoáng tăng 5,20%; Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 6,56%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): Tháng 7, ước tính 3.423,65 tỷ đồng, tăng 8,59% so tháng trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.252,57 tỷ đồng, tăng 8,75%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 107,67 tỷ đồng, tăng 6,14%; ngành khai khoáng đạt 43,14 tỷ đồng, tăng 4,70%. Luỹ kế 7 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành 20.959,44 tỷ đồng, đạt 49,33% kế hoạch năm, tăng 7,78% so cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19.921,08 tỷ đồng, chiếm 95,04%/Tổng giá trị sản xuất toàn ngành, tăng 7,84%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 622,37 tỷ đồng, tăng 6,56%; ngành khai khoáng 276,95 tỷ đồng, tăng 5,20%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 139,04 tỷ đồng, tăng 9,63% so cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp 7 tháng đầu năm có mức tăng khá cao so cùng kỳ năm trước như: xi măng địa phương 769,18 ngàn tấn, tăng 18,09%; xi măng Trung ương 854,84 ngàn tấn, tăng 11,94%; tôm đông 2.038 tấn, tăng 9,81%; cá hộp 8.335 tấn, tăng 16,26%; Bia các loại 43.966 ngàn lít, tăng 40,28%...

Chỉ số tiêu thụ:  Toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2017 bằng 82,37% so với tháng trước. Trong đó, ngành sản xuất nước mắm tăng 7,58%, chế biến thủy hải sản ướp đông tăng 22,41%; mực đông tăng 3,11%... Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành  bằng 88,59% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 6 tháng tăng hơn so cùng kỳ năm trước như: Tôm đông lạnh tăng 11,13%; phi lê cá tăng 7,21%; sản xuất xi măng tăng 7,39%...còn lại các ngành khác giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/7/2017 tăng 52,70% so với tháng trước, tăng 20,32% so với cùng thời điểm năm 2016. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng nhiều so với năm trước như: cá đông lạnh tăng  83,87%, thủy hải sản đông lạnh tăng 23,75%, xay xát tăng 28,45%... Từ những chỉ số trên cho thấy, những tháng gần đây các doanh nghiệp chế biến thủy sản và xay xát gạo xuất khẩu còn gặp không ít khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra.

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm tháng 1/7/2017 giảm 3,09% so với cùng thời điểm này năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,79%; doanh nghiệp ngoài NN giảm 4,60%.

3. Vốn đầu tư:

Vốn đầu tư ước thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 ước tính 396,5 tỷ đồng, so tháng trước tăng 1,50%. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 216 tỷ đồng, tăng 1,52%; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 89,20 tỷ đồng, tăng 0,33%; vốn khác từ ngân sách 84,3 tỷ đồng, tăng 2,01%; vốn ngoài nước (ODA) 7 tỷ đồng, tăng 10,46% so tháng trước. Lũy kế 7 tháng vốn đầu tư ước thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.326,69 tỷ đồng, đạt 58,84% kế hoạch năm, tăng 5,30% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.188,14 tỷ đồng, đạt 56,06% kế hoạch, tăng 20,13% so cùng kỳ; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 369,61 tỷ đồng, đạt 75,42% kế hoạch, bằng 85,62% so cùng kỳ; vốn khác từ ngân sách 652,39 tỷ đồng, đạt 51,17% kế hoạch, giảm 6,11%; vốn ngoài nước ODA 116,54 tỷ đồng, đạt 59,92% kế hoạch, tăng 24,03% so cùng kỳ.

Tiến độ triển khai đầu tư tại các khu công nghiệp:  Trong tháng, giá trị đầu tư của các dự án đang triển khai sản xuất trong KCN Thạnh Lộc, Thuận Yên ước đạt 10,64 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay là 2.959,3tỷ đồng, trong đó:

KCN Thạnh Lộc: Hiện có 06 dự án đưa vào hoạt động sản xuất. Doanh thu tháng 7 đạt 302 tỷ đồng; nộp ngân sách là 51,04 tỷ đồng; 06 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 01 dự án tạm dừng thực hiện; 03 dự án đang thực hiện các thủ tục cho thuê đất, giao đất. Giá trị đầu tư của các dự án đã đăng ký đầu tư trong tháng là 10,64 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay là 2.723,3 tỷ.

KCN Thuận Yên: Hiện có 01 dự án đưa vào hoạt động sản xuất là dự án gạch Thông Thuận (trong tháng không phát sinh giá trị đầu tư) lũy kế từ khi triển khai đến nay đạt 236 tỷ đồng, doanh thu trong tháng đạt 1,83 tỷ đồng.

Công tác xúc tiến đầu tư: Cấp 03 Quyết định chủ trương đầu tư và 02 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu (Công ty TNHH Hwasung Vina), diện tích 41.097 m2, vốn đầu tư 749.100 triệu đồng; nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp yến sào Long Việt (Công ty Cổ phần đầu tư Yến sào Long Việt), diện tích 41.953m2, vốn đầu tư 119.905,8 triệu đồng; dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (Công ty Cổ phần Dược Kiên Giang), diện tích 1,55ha, vốn đầu tư 234.831 triệu đồng.

4. Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn: Tháng 7 ước tính thu ngân sách 607,58 tỷ đồng, bằng 98,42 % so tháng trước, tăng 34,18% so cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách 7 tháng  được 5.234,07 tỷ đồng, đạt 59,22% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,70% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó: thu nội địa 5.102,98 tỷ đồng, đạt 59,28% dự toán, tăng 5,61% so cùng kỳ, chiếm 97,49%/ trong tổng thu ngân sách của tỉnh.  Một số các khoản thu đạt dự toán khá cao như: Thu tiền sử dụng đất 950,93 tỷ đồng, đạt 86,45% dự toán, tăng 1,20% so cùng kỳ; Thu thuế thu nhập cá nhân 400,26 tỷ đồng, đạt 65,62% dự toán, tăng 44,41% so cùng kỳ; thu phí trước bạ 178,65 tỷ đồng,  đạt 64,50% dự toán, tăng 20,81%; thu thuế xuất nhập khẩu 86,55 tỷ đồng, đạt 78,68% dự toán, tăng 26,03%…

Tổng chi ngân sách địa phương: Tháng 7 ước tính chi ngân sách địa phương 1.117,47 tỷ đồng, tăng 28,54% so tháng trước, tăng 51,11% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm tổng chi ngân sách  6.583,61 tỷ đồng, đạt 55,16% dự toán năm, tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: chi thường xuyên 4.201,75 tỷ đồng, đạt 56,63% dự toán năm, tăng 18,83%; chi đầu tư phát triển 2.337,32 tỷ đồng, đạt 57,27% dự toán năm, tăng 53,53% so với cùng kỳ.

5. Ngân hàng:

Ước đến 31/7/2017, một số tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn cụ thể như sau:

Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 64.100 tỷ đồng, tăng 0,56% so với tháng trước, tăng 11,62% so với đầu năm. Trong đó, số dư huy động vốn tại địa phương đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 14,71% so với đầu năm, chiếm 58,66% tổng nguồn vốn hoạt động

Ước doanh số cho vay tháng 7/2017 đạt 9.600 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến 31/7/2017 ước đạt 50.600 tỷ đồng, tăng 0,55% so với tháng trước, tăng 11,60% so với đầu năm.

Dư nợ xấu ước 600 tỷ đồng, chiếm 1,19%/tổng dư nợ.

Doanh số cho vay và dư nợ cho vay tính đến 30/6/2017 của một số lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Doanh số cho vay xuất khẩu tháng 6/2017 đạt 846 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 4.961 tỷ đồng; dư nợ 3.636 tỷ đồng, tăng 1,68% so với tháng trước, tăng 0,51% so với đầu năm. Trong đó: Doanh số cho vay xuất khẩu gạo đạt 158 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 912 tỷ đồng; dư nợ 527 tỷ đồng, tăng 9,34% so với tháng trước, nhưng giảm 24,71% so với đầu năm; Doanh số cho vay xuất khẩu thủy sản đạt 688 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 4.049 tỷ đồng; dư nợ 3.109 tỷ đồng, tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 6,58% so với đầu năm.

+ Cho vay phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67, trong tháng 6/2017 các ngân hàng tiếp tục ký thêm hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới 1 tàu dịch vụ hậu cần, nâng tổng số tàu được ký hợp đồng tín dụng và giải ngân là 37 tàu (đóng mới 34 tàu: 26 tàu cá và 8 tàu dịch vụ hậu cần; nâng cấp 3 tàu), tổng số tiền cam kết cho vay là 246,17 tỷ đồng; trong tháng tiếp tục giải ngân thêm 23,41 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đã giải ngân đạt 227,14 tỷ đồng; dư nợ đến thời điểm báo cáo đạt 220,40 tỷ đồng. Hiện có 25/37 tàu đã hạ thuỷ.

+ Dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng qua Ngân hàng chính sách xã hội đạt 2.687 tỷ đồng, giảm 0,60% so với tháng trước, nhưng tăng 2,79% so với đầu năm.

6. Thương mại - dịch vụ:

a. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 7 đạt 7.110,75 tỷ đồng, tăng 2,12% so tháng trước, tăng 18,71% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 48.580,52 tỷ đồng, đạt 58,18% kế hoạch, tăng 17,17% so cùng kỳ. Trong đó:

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tháng 7 ước tính 5.328,67 tỷ đồng,  tăng 1,52% so tháng trước, tăng 15,98% so cùng kỳ.  Lũy kế 7 tháng 36.335,12 tỷ đồng, đạt 58,18% kế hoạch, tăng 13,34% so cùng kỳ.

* Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống: Tháng 7 ước tính 889,23 tỷ đồng,  tăng 6,37% so tháng trước. Luỹ kế 7 tháng 6.194,42 tỷ đồng, đạt 57,36% so kế hoạch, tăng 36,84% so cùng kỳ năm trước. Chia ra:

Doanh thu dịch vụ lưu trú: Tháng 7 ước tính 183,18 tỷ đồng,  tăng 12,33% so tháng trước. Luỹ kế 7 tháng 1.286,55 tỷ đồng, tăng 24,97% so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ ăn uống: Thực hiện tháng 7 ước được 706,05 tỷ đồng, tăng 4,93% so tháng trước. Luỹ kế 7 tháng 4.907,86 tỷ đồng, tăng 40,33% so cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu du lịch lữ hành: Tháng 7 ước tính 31,15 tỷ đồng, tăng 62,15% so tháng trước. Luỹ kế 7 tháng doanh thu du lịch lữ hành được 115,13 tỷ đồng, đạt 46,05% so kế hoạch, tăng 20,50% so cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu dịch vụ khác: Tháng 7 thực hiện  ước đạt 861,70 tỷ đồng, tăng 0,29% so với tháng trước. Một số nhóm doanh thu dịch vụ tăng nhẹ như: dịch vụ kinh doanh bất động sản 491,89 tỷ đồng, chiếm 57,08%/Tổng doanh thu, tăng 0,14%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 0,69%; dịch vụ sửa chữa tăng 1,80%; dịch vụ vui chơi, giải trí tăng 0,19%...

Tính chung 7 tháng doanh thu các hoạt động dịch vụ ước thực hiện 5.935,85 tỷ đồng, đạt 59,36% so kế hoạch, tăng 24,11% so cùng kỳ năm trước. Đa số các hoạt động dịch vụ doanh thu đều tăng khá cao như: nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản ước tính 3.421,17 tỷ đồng, chiếm 57,63%/Tổng doanh thu, tăng 42,20%;  nhóm dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 45,18%; nhóm dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 24,53%;  nhóm dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình tăng 17,54%...Riêng nhóm vui chơi, giải trí giảm 0,50% so cùng kỳ năm 2016.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa:

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 7 dự tính đạt 55,01 triệu USD, tăng 7,02% so với tháng trước, tăng 75,13% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 21,43 triệu USD, tăng 22,02% so tháng trước; hàng thủy sản 20,13 triệu USD, tăng 3,18%; hàng hóa khác 2 triệu USD, tăng 2,56% so tháng trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu thực hiện được 240,97 triệu USD, đạt 60,10% kế hoạch năm, tăng 22,03% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản 97,912 triệu USD, đạt 43,52% kế hoạch, giảm 16,57% so cùng kỳ; hàng thủy sản 100,11 triệu USD, đạt 69,04% kế hoạch, tăng 46,06%; hàng hóa khác (như bột mì, mì ăn liền, bao PP, dầu ăn …) là 13,988 triệu USD, đạt 46,63% kế hoạch, tăng 25,79% so cùng kỳ năm trước.

Các Công ty xuất khẩu gạo của tỉnh dự kiến xuất trong tháng 7 là 53.847 tấn, trị giá trên 21,4 triệu USD. Bao gồm:  Công ty Du lịch- Thương mại dự kiến xuất 12.840 tấn, trị giá trên 5,4 triệu USD; Công ty cổ phần kinh doanh nông sản ước xuất 1.138 tấn, trị giá trên 421 ngàn USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang dự kiến xuất 39.550 tấn, trị giá trên 15,4 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 5,95 triệu USD, bằng 86,27% so tháng trước. Tính chung 7 tháng được 43,38 triệu USD, đạt 86,76% kế hoạch năm, tăng 34,50% so cùng kỳ năm 2016.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất gồm: thạch cao, giấy Kratp, hạt nhựa và sắt làm lưỡi câu mực, trục xoay câu mực...

c. Chỉ số giá:

Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 07 năm 2017 không biến động so với tháng trước; tăng 3,62% so cùng kỳ năm trước; tăng 2,47% so với tháng 12 năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 4 nhóm hàng là: nhóm hàng Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm hàng Bưu chính viễn thông; nhóm hàng Giáo dục; nhóm hàng Văn hóa, giải trí và du lịch và nhóm hàng hóa dịch vụ khác không thay đổi so với tháng trước; nhóm hàng May mặc, mũ nón, giày dép tăng rất ít (+0,01%); hai nhóm hàng giảm nhẹ gồm: nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình (-0,01), nhóm hàng Giao thông (-1,67%). Các nhóm hàng còn lại đều tăng nhẹ, trong đó nhóm hàng Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng nhiều nhất (+0,73%).

          Chỉ số giá vàng: giảm so với tháng trước (-1,45%), so với cùng tháng năm trước giảm (-4,14%) và tăng (+3,98%) so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá Đô la Mỹ: tăng so với tháng trước (+0,29%), so với cùng tháng năm trước tăng (+2,32%). Giá USD bình quân tháng 07/2017 tăng (+2,17%).

d. Vận tải:

Vận tải hành khách: Tháng 7 vận tải hành khách ước đạt 6,33 triệu lượt khách, giảm 2,15% so tháng trước; luân chuyển 381,44 triệu HK.km, giảm 1,63% so tháng trước. Lũy kế 7 tháng vận tải hành khách ước tính 43,91 triệu lượt khách, đạt 57,88% kế hoạch, tăng 7,37% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 2.923,42 triệu HK.km, đạt 65,81% kế hoạch, tăng 6,44% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hành khách đường bộ 35,51 triệu lượt khách, tăng 7,54% so cùng kỳ, luân chuyển 2.338,44 triệu lượt khách.km, tăng 6,08% so cùng kỳ; Vận tải hành khách đường sông 7,14 triệu lượt khách, tăng 6,04%, luân chuyển 448,08 triệu lượt khách.km, tăng 7,28%; Vận tải hành khách đường biển 1,25 triệu lượt khách, tăng 10,12%, luân chuyển 136,88 triệu lượt khách.km, tăng 10,11% so cùng kỳ.

Vận tải hàng hóa: Tháng 7 vận tải hàng hóa ước tính 884 ngàn tấn, giảm 2,75% so tháng trước; luân chuyển 120,95 triệu tấn.km, giảm 2,80% so tháng trước. Lũy kế 7 tháng vận tải hàng hóa ước tính 6,10 triệu tấn, đạt 56,77% kế hoạch năm, tăng 6,64% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 819,18 triệu tấn.km, đạt 56,48% kế hoạch, tăng 7,22% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hàng hóa đường bộ 1,91 triệu tấn, tăng 7,24% so cùng kỳ, luân chuyển 263,3 triệu tấn.km, tăng 7,70%; Vận tải hàng hóa đường sông 2,46 triệu tấn, tăng 4,76%, luân chuyển 309,26 triệu tấn.km, tăng 5,07% so với cùng kỳ; Vận tải hàng hóa đường biển 1,72 triệu tấn, tăng 8,75%, luân chuyển 246,62 triệu tấn.km, tăng 9,49% so cùng kỳ.

Giao thông nông thôn: Khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng mới tuyến đường GTNT trên địa bàn tỉnh (tính đến 10 tháng 7/2017) là 34,34 Km, lủy kế từ đầu năm đến nay là 156,73 Km/328 Km đạt 47,78% so KH, nâng tổng số đường GTNT của tỉnh đến nay lên 4.900 Km/7.084 Km đạt 69,17%. Giá trị thực hiện là 125,527 tỷ đồng đạt 32,79% so KH.

Ngành giao thông đã phối hợp các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, khu vực bến bãi. Tổ chức 867 lượt kiểm tra, phát hiện 2.655 trường hợp vi phạm, trong đó: nhắc nhỡ, giáo dục, buộc di dời 1.670 trường hợp; sắp xếp, giải tỏa 585 trường hợp phương tiện đậu, đỗ sai quy định, các trường hợp che dù, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, xây cất tạm, đặt biển hiệu quảng cáo và những vật cản lảm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông; buộc làm cam kết 231 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 169 trường hợp; quyết định xử phạt hành chính 162 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 518 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái có thời hạn 38 trường hợp.

e. Du lịch:

Tổng lượt khách du lịch tháng 7 ước tính 713,62 ngàn lượt khách, tăng 2,31% so tháng trước, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 340,11 ngàn lượt khách, tăng 18,48% so với tháng trước; số khách quốc tế 34,47 ngàn lượt khách, tăng 75,65%. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 316,35 ngàn lượt khách, tăng 16,19% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour 23,75 ngàn lượt khách, tăng 60,63% so tháng trước.

Tính từ đầu năm, tổng lượt khách du lịch dự kiến 3.880,62 ngàn lượt khách, đạt 66,68% kế hoạch năm, tăng 2,81% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 1.721,34 ngàn lượt khách, tăng 5,11% so cùng kỳ. Số khách quốc tế 227,58 ngàn lượt khách, tăng 19,90% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 1.628,77 ngàn lượt khách, tăng 4,29% và khách du lịch đi theo tour đạt 92,57 ngàn lượt khách, tăng 22,15% so cùng kỳ.

7. Một số tình hình xã hội

7.1. Lao động, việc làm: Tháng 7/2017 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.210 lượt lao động, trong đó: trong tỉnh 1.446 lượt lao động, ngoài tỉnh 1.748 lượt lao động, xuất khẩu 16 lao động; Lũy kế đầu năm đến nay là 20.545 lượt lao động, đạt 58,70% so kế hoạch (trong tỉnh 9.802 lượt lao động; ngoài tỉnh 10.670 lượt lao động; xuất khẩu 73 lao động).

Trung tâm Dịch vụ việc làm: Đã tư vấn việc làm cho 4.268 lượt lao động (lũy kế 21.040 lượt lao động), có việc làm ổn định 3.276 lao động. Giải quyết trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho 866 lao động (lũy kế 3.523).

Công tác đào tạo nghề: Trong tháng các cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 1.125 người. Luỹ kế từ đầu năm đến nay là 13.204 người, đạt 52,82% so với kế hoạch, trong đó: Cao đẳng nghề 1.295 người; trung cấp nghề 664 người; Sơ cấp nghề 3.043 người, dạy nghề dưới 03 tháng 8.202 người.

7.2. Tình hình giáo dục:

Giáo dục Mầm non: Phối hợp với các phòng, ban chức năng thực hiện theo dõi các lớp bồi dưỡng chuyên môn trong hè; dự Hội thảo Quốc tế và Hội nghị tổng kết dự án SRPP tại Hà Nội. Tham dự lớp tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018 tại Đà Nẵng; tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GV mầm non trong phạm vi toàn tỉnh.

Giáo dục tiểu học: Hoàn thành đánh giá ngoài 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổ chức tập huấn và hướng dẫn giảng dạy hoạt động Trải nghiệm sáng tạo; dạy và học thủ công cấp tiểu học theo phương pháp tiếp cận năng lực học sinh. Tổ chức hội nghị chuyên môn GDTH hè 2017 cho lãnh đạo và chuyên viên các Phòng GDĐT nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và xác định công tác trọng tâm năm học 2017-2018.

Đoàn học sinh tham dự Toán Tuổi thơ 2017 tại Trà Vinh đạt kết quả: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 2 giải triển vọng.

 Giáo dục trung học: Tổng kết hoạt động của Hội đồng bộ môn năm học 2016-2017; xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng bộ môn năm học 2017-2018. Phối hợp hoàn thành tốt công tác chấm thi THPT quốc gia 2017. Phúc khảo và hoàn thành duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018. Tổng hợp kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Tổ chức Hội nghị hướng dẫn dạy và học ngoại ngữ tại các trường phổ thông. Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 -2020; kế hoạch phổ cập bơi lội cho trẻ em giai đoạn 2017-2020. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật các trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Tiếp nhận và thẩm định cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.    

7.3. Tình hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao: Trong tháng đã tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017. Tổ chức thành công 02 giải thể thao cấp tỉnh: giải Vô địch Cầu lông và giải Taewondo. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Cứu hộ, cứu đuối” cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn huyện Phú Quốc. Công tác gia đình được quan tâm chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò của giáo dục gia đình đối với sự hình thành nhân cách con người Việt Nam. Đồng thời, phối hợp với huyện Hòn Đất tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCBLGĐ, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: Trong tháng, Bảo tàng tỉnh đã phục vụ 600 lượt khách đến tham quan, trong đó có 33 lượt khách nước ngoài. Tổ chức trưng bày lưu động tại Khu di tích lịch sử Trại giam tù binh Cộng Sản Việt Nam tại huyện Phú Quốc với chủ đề “Nhà tù Phú Quốc - Những nỗi đau còn mãi” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), thu hút khoảng 5.000 lượt người đến xem. Tiếp tục xây dựng hồ sơ lý lịch hiện vật gốm Hòn Dầm. Thư viện tỉnh bổ sung 22 loại báo, tạp chí và 722 sách mới; đưa 1.735 lượt sách báo, tạp chí phục vụ 2.837 lượt bạn đọc. Trưng bày sách mới, sách chuyên đề, báo, tạp chí nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7) .

Thể dục thể thao quần chúng: Tổ chức 02 giải thể thao cấp tỉnh: Vô địch Cầu lông tỉnh Kiên Giang năm 2017 (có 114 vận động viên tham gia, thu hút khoảng 3.000 lượt người đến xem và cổ vũ); giải Taewondo tỉnh Kiên Giang năm 2017 (có 200 vận động viên tham gia, thu hút khoảng 4.000 lượt người đến xem và cổ vũ).Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ chuyên môn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017 - 2018 cho các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Hỗ trợ Công an tỉnh tổ chức Hội thao kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7) và hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam (19/8).

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Du lịch)  các huyện, thị xã và thành phố tổ chức các giải thi đấu như: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, đá cầu lưới, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, dẫn bóng qua cọc, ném bóng vào rổ, kéo co, thể dục dưỡng sinh, chạy xe đạp chậm và các trò chơi dân gian... nhân dịp các ngày lễ trong tháng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng và thi đấu.

Thể thao thành tích cao: Duy trì tập luyện thường xuyên 09 đội tuyển thể thao theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đón và đưa Đoàn đua Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 26 năm 2017 (chặng 3 - 4). Tham dự các giải: Vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2017 tại Lâm Đồng, giải Vô địch đồng đội Cờ vua toàn quốc 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải Quần vợt vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc 2017 tại Cần Thơ, giải Canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2017 tại Hà Nội, giải Vô địch Bắn cung trẻ toàn quốc năm 2017 tại Hải Dương, giải Điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2017; kết quả: đạt 10 huy chương (03 HCV, 01 HCB và 06 HCĐ).

7.4. Tình hình y tế:

Trong tháng, các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám, điều trị bệnh cho 439.642 lượt người; điều trị nội trú 21.565 bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh chung là 96,79%; Tỷ lệ khỏi bệnh 89,08%, tỷ lệ tử vong 0,12%.

Số lượt khám chữa bệnh bằng Y Học Cổ truyền hoặc kết hợp YH hiện đại và YHCT là 62.297 lượt, chiếm 14,17 %/ tổng số lượt khám chữa bệnh trong tháng.

Tình hình dịch bệnh trong tháng (từ ngày 05/06/2017 – 09/07/2017):

Bệnh Sốt xuất huyết: Toàn tỉnh ghi nhận có 217 cas mắc, tăng 136 cas so với tháng trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay là 609 cas mắc, không có tử vong; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 84 cas.

Bệnh Tay Chân Miệng: Toàn tỉnh  có 165 cas mắc, tăng 15 cas so với tháng trước. Tích lũy số mắc từ đầu năm đến nay là 612 cas mắc, không có tử vong; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 293 cas.

Các bệnh truyền nhiễm khác: Bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm cụ thể: Số cas mắc trong tháng/lũy kế từ đầu năm như sau: Tả (0/0), Thương hàn (2/10), Viêm não virus (1/10), Viêm màng não do NMC (0/2), Cúm A H5N1 (0), Sởi (0).  

Chương trình phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng thực hiện xét nghiệm 7.714 mẫu máu, phát hiện mới 09 cas HIV dương tính. Điều trị ARV cho 20 bệnh nhân HIV/AIDS, trong đó không có trẻ em dưới 15 tuổi. Tích lũy số bệnh nhân điều trị ARV là 1.413 người, trong đó có 100 trẻ dưới 15 tuổi. Tính đến thời điểm báo cáo, số người còn sống ở địa phương nhiễm HIV là 2.093 người, trong giai đoạn AIDS là 1.401 người.

Số người điều trị Methadone mới trong tháng là 16 người, lũy kế có 82 người đang điều trị.

Phòng, chống các bệnh xã hội và bệnh nguy hiểm cho cộng đồng:

Trong tháng phát hiện 01 BN phong, 229 BN lao, 06 BN tâm thần phân liệt và 04 BN động kinh. Lũy kế từ đầu năm phát hiện 04 BN phong, 1.537 BN lao, 40 BN tâm thần phân liệt và 34 BN động kinh. Điều trị khỏi bệnh 197 BN lao, lũy kế số điều trị khỏi bệnh lao là 1.298 người.

Số quản lý đến nay là 429 BN phong, 4.128 BN lao, 2.186 BN tâm thần phân liệt và 2.697 BN động kinh.

Công tác vệ sinh An toàn thực phẩm: Đã thẩm định, cấp 55 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký 56 Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; công bố 48 hồ sơ hợp quy, xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.545 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có 218 cơ sở chưa đảm bảo VSATTP, qua đó đã xử lý 15 cơ sở với các hình thức như: Bằng hình thức cam kết 03 cơ sở, Bằng hình thức tiêu hủy sản phẩm của 12 cơ sở với 10 loại thực phẩm, tổng khối lượng 57,5 kg.

Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào xảy ra, có 18 cas ngộ độc thực phẩm mắc lẻ (do ngộ độc của cồn là chủ yếu). Lũy kế từ đầu năm đến nay số cas mắc lẻ ngộ độc thực phẩm là 136 cas.

Bảo hiểm y tế: tính đến tháng 7/2017 toàn tỉnh có 1.385.291 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 77,31%, tăng 1,36% so với tháng trước.

7.5. Tình hình an toàn giao thông: Tính từ ngày 16/6/2017 đến 15/7/2017 trên toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 07 người bị thương. Trong đó: Số vụ TNGT nghiêm trọng 09 vụ, làm 10 người chết, không có người bị thương. So với tháng trước số vụ TNGT giảm 06 vụ, số người chết không tăng, không giảm, số người bị thương giảm 08 người. Tính từ đầu năm, xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết, 89 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 20 vụ; giảm 21 người chết và giảm 25 người bị thương. Tình hình tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm cả 3 tiêu chí, đây là sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng như việc ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên trong thời gian qua. Tuy nhiên, các ngành chức năng cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao văn hóa giao thông cho người dân khi tham gia giao thông nhằm giảm thiểu hơn nữa tai nạn giao thông trong thời gian tới.

 7.6. Tình hình cháy, nổ và thiên tai:

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 16/06/2017 đến 15/07/2017 toàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, (gồm các huyện Phú Quốc 01 vụ, Hòn Đất 01 vụ, TP Rạch Giá 01 vụ), thiệt hại do cháy gây ra ước tính 3 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. không có vụ nổ nào xảy ra. Nguyên nhân cháy: Do chập điện 02 vụ, 01 vụ nhậu say về tự đốt nhà. Đặc biệt trong đó: Vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 03 tháng 7 năm 2017- Chợ đêm huyện Phú Quốc phát cháy dữ dội từ các gian hàng kinh doanh hàng may mặc của tiểu thương, Cơ quan PCCC huyện điều động 3 xe chửa cháy tham gia dập lửa. Đến hơn 5 giờ sáng đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lữa đã thiêu rụi hoàn toàn hơn 10 gian hàng của bà con; Ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng; Không có thiệt hại về người, do thời gian đó chợ đã tan. Nguyên nhân dự báo do chập điện từ các gian hàng kinh doanh hàng may mặc sẵn.

Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy, không có vụ nổ xảy ra, làm 01 người thiệt mạng, không có người bị thương. Thiệt hại ước tính lũy kế 20 tỷ 963 triệu đồng.

Tình hình thiên tai: Từ ngày 16/6 đến 15/7/2017, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những cơn mưa giông kèm lốc xoáy đã làm sập 03 căn nhà và tốc mái 05 căn nhà (huyện Vĩnh Thuận sập 02 căn nhà, Hòn Đất sập 01 căn, tốc mái 05 căn); ước thiệt hại 78 triệu đồng.

Tính lũy kế 7 tháng, toàn tỉnh do mưa và giông lốc làm sập 44 căn nhà,tốc mái 105 căn; ước thiệt hại là 3 tỷ 068 triệu đồng.

Các cấp chính quyền đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền và hiện vật cho những gia đình bị nạn để bà con khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống lâu dài./.

Tải về: - Số liệu Kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017.

            - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2017.

Số lần đọc: 1106
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan