Tin nóng
27.07.2020

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp

Vụ Hè thu (kể cả Xuân hè): Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã gieo trồng được 281.369 ha, đạt 99,42% so với kế hoạch[1]. Đến nay diện tích đã thu hoạch 92.627 ha, năng suất ước tính đạt 5,65 tấn/ha.

Diện tích bị nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè Thu trong tháng là 26.979 ha, các đối tượng gây hại gồm bệnh Đạo ôn lá 7.342 ha, Sâu cuốn lá 9.246 ha, đạo ôn cổ bông 1.266, lem lép hạt 5.075 ha, cháy bìa lá 2.151 ha... Ngoài ra còn một số bệnh khác như OBV, sâu đục thân… cũng xuất hiện, gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác.

Vụ Thu Đông (Vụ 3): Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã gieo trồng được 66.474 ha, đạt 92,33% so với kế hoạch[2]. Diện tích bị nhiễm sâu bệnh trên lúa Thu đông hiện nay là 2.238 ha, các đối tượng gây hại chủ yếu gồm bệnh đạo ôn lá 1.673 ha, sâu cuốn lá 50 ha, cháy bìa lá 90 ha…

Cây rau màu: Các loại cây rau màu được bà con nông dân đầu tư gieo trồng được như: Dưa hấu 1.286 ha, tăng 12,22% so cùng kỳ; khoai lang 1.048 ha, tăng 11,02%; khoai mì 300 ha, tăng 11,52%; rau đậu các loại 6.496 ha, giảm 10,58%.

Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, trong tháng không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý không để lây lan dịch bệnh. Hiên nay, hoạt động chăn nuôi heo từng bước dần phục hồi sau khi công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên toàn tỉnh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá thịt heo hơi đang ở mức cao, tình trạng thiếu hụt con giống dẫn đến giá thành cao (từ 2- 3 triệu đồng/con) nên người chăn nuôi còn thận trọng việc đầu tư tái đàn, do đó việc phục hồi sản xuất chăn nuôi đàn heo còn chậm.

b. Lâm nghiệp

Các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về phòng chống cháy rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời duy trì thường xuyên công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng nhằm hạn chế thiệt hại. Trong tháng xảy ra 3 vụ vi phạm chặt phá lấn chiếm đất rừng ở huyện Phú Quốc với diện tích thiệt hại khoản 0,197 ha.

c. Thủy sản

Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010): Tháng Bảy ước tính đạt 3.339,48 tỷ đồng, giảm 8,76% so với tháng trước, tăng 1,12% so cùng tháng[3] năm trước. Tính chung 7 tháng, ước tính đạt 18.606,75 tỷ đồng, đạt 58,64% kế hoạch năm, tăng 5,40% so cùng kỳ[4] năm trước.

Sản lượng thủy sản (cả khai thác và nuôi trồng): Tháng Bảy ước đạt 77.805 tấn, giảm 2,75% so với tháng trước (giảm 2.200 tấn) và giảm 5,36% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đạt 480.746 tấn, đạt 63,67% kế hoạch năm, tăng 0,09% so cùng kỳ. Chia ra

Sản lượng khai thác tháng Bảy ước đạt 48.856 tấn, giảm 0,65% so tháng trước, giảm 4,11% so cùng kỳ (giảm 2.094 tấn). Tính chung 7 tháng ước tính được 339.040 tấn, đạt 68,49% kế hoạch, giảm 3,31% (giảm 11.606 tấn) so cùng kỳ[5].

Sản lượng nuôi trồng tháng Bảy ước đạt 28.949 tấn, giảm 6,10% (giảm 1.879 tấn) so với tháng trước, giảm 7,40% (giảm 2.312 tấn) so cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng trong tháng giảm so với tháng trước là do giảm sản lượng ngêu, sò, hến nuôi ngoài biển. Tính chung 7 tháng ước tính sản lượng nuôi trồng thủy sản thu hoạch đạt 141.706 tấn, đạt 54,50% kế hoạch năm, tăng 9,27% (tăng 12.027 tấn) so cùng kỳ năm trước[6].

2. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Tháng Bảy, tăng 3,50% so tháng trước và tăng 8,58% so cùng tháng năm trước. Trong đó, so với tháng trước, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,84%; ngành khai khoáng tăng 1,81%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 2,83%. Riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý chất thải, nước thải giảm 6,82%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): Tháng Bảy ước đạt 4.282,22 tỷ đồng, tăng 3,75% so tháng trước, tăng 8,78% so cùng tháng năm trước.[7] Tính chung 7 tháng ước đạt 27.410,79 tỷ đồng, đạt 53,02% kế hoạch năm, tăng 4,16% so với cùng kỳ năm trước[8].

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu qua 7 tháng đầu năm có tăng nhẹ so cùng kỳ như mặt hàng giày da tăng 1,84%; Gỗ MDF tăng 3,00%; Điện thương phẩm tăng 10,68%; nước máy tăng 5,90%. Nhưng cũng còn một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như Bia các loại giảm 34,02%; Bột cá giảm 21,85%... Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng chung tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang còn diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng.

 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Bảy bằng 81,23% so với tháng trước. Trong đó, ngành chế biến thực phẩm bằng 89,09%; ngành sản xuất đồ uống bằng 109,13%...

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Bảy tăng 25,57% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với tháng trước như sản xuất Xi măng tăng 283,17%, ngành chế biến thực phẩm tăng 26,74%...

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2020 tăng 2,11% so tháng trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 2,30%.

3. Vốn đầu tư thực hiện (Vốn ngân sách nhà nước)

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Bảy (Số giải ngân đến 15/7/2020) ước tính 330,33 tỷ đồng, tăng 31,92% so với tháng trước, tăng 177,98% so cùng tháng năm trước. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 206,47 tỷ đồng, tăng 20,42% so tháng trước, tăng 185,53% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.596,95 tỷ đồng, đạt 26,14% kế hoạch năm, tăng 3,46% so cùng kỳ. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 867,14 tỷ đồng, đạt 22,68% kế hoạch, giảm 6,55% so cùng kỳ (Chia ra: vốn xổ số kiến thiết được 343,24 tỷ đồng, đạt 22,81% kế hoạch, tăng 24,27% so cùng kỳ, vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 311,98 tỷ đồng đạt 26,07% so KH, giảm 10,02%).

4. Thu, chi ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước đạt 589,7 tỷ đồng, giảm 24,68% so tháng trước, giảm 25,48% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 586 tỷ đồng, giảm 24,60% so với tháng trước, giảm 25,65% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng tổng thu ngân sách ước tính đạt 7.697,93 tỷ đồng, đạt 66,71% dự toán, tăng 16,92% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa 7.511,97 tỷ đồng, đạt 66,13% dự toán, tăng 15,87% và chiếm 97,58%/tổng thu. So với cùng kỳ năm trước, có một số khoản thu tăng khá cao[9], bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu đạt thấp như thu lệ phí trước bạ chỉ bằng 80,21%; thu thuế thu nhập cá nhân bằng 81,49%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương bằng 74,05% so với cùng kỳ...

Tổng chi ngân sách địa phương tháng Bảy ước chi 1.171,45 tỷ đồng, tăng 19,61% so với tháng trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 373,56 tỷ đồng, tăng 26,93% so tháng trước; chi thường xuyên 797,89 tỷ đồng, tăng 16,46% so tháng trước. Tính chung 7 tháng, tổng chi ngân sách địa phương dự tính chi 6.638,52 tỷ đồng, đạt 40,27% dự toán năm, tăng 4,42% so cùng kỳ năm trước[10].

5. Ngân hàng

Hoạt động tín dụng, huy động vốn trên địa bàn tháng Bảy diễn biến phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng nguồn vốn hoạt động ước đạt 98.600 tỷ đồng, tăng 3,79% so đầu năm và tăng 0,88% so tháng trước. Trong đó, vốn huy động tại địa phương ước đạt 52.700 tỷ đồng (chiếm 53,45% tổng nguồn vốn hoạt động), tăng 4,33% so đầu năm, tăng 0,14% so tháng trước.

Doanh số cho vay trong tháng ước đạt 12.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ước đạt 82.400 tỷ đồng, tăng 2,67% so đầu năm, tăng 0,79% so tháng trước.

Nợ xấu nội bảng ước đạt 1.000 tỷ đồng, chiếm 1,21% tổng dư nợ.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp của chính sách tiền tệ; tập trung các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn... như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, triển khai các chương trình, gói sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường nhằm khôi phục, ổn định sản xuất kinh doanh.

6. Thương mại - dịch vụ

a. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phục vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Bảy ước đạt 9.136,52 tỷ đồng, tăng 2,17% so tháng trước, tăng 4,16% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 61.518,71 tỷ đồng, đạt 50,53% kế hoạch năm, tăng 0,71% so với cùng kỳ. Chia theo ngành hoạt động:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng Bảy ước đạt 6.848,04 tỷ đồng, tăng 2,80% so tháng trước, tăng 6,87% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước tính đạt 46.287,75 tỷ đồng, đạt 52,16% kế hoạch năm, tăng 4,18% so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Bảy ước tính 1.251,83 tỷ đồng, tăng 0,45% so tháng trước, nhưng vẫn giảm 4,25% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 8.131,22 tỷ đồng, đạt 45,60% kế hoạch, giảm 11,39% so cùng kỳ.

Doanh thu du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch tháng Bảy do còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động dịch vụ này dự kiến chỉ đạt 10,07 tỷ đồng, bằng 26,80% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 92,09 tỷ đồng, đạt 18,35% kế hoạch năm, chỉ bằng 34,00% so cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng Bảy ước đạt 1.026,58 tỷ đồng, tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 0,75% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước tính 7.007,65 tỷ đồng, đạt 47,73% kế hoạch, giảm 2,76% so cùng kỳ.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Bảy ước tính đạt 53,39 triệu USD, tăng 15,34% so với tháng trước và giảm 6,24% so cùng tháng năm trước[11]. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu dự kiến 396 triệu USD, đạt 50,77% kế hoạch, tăng 12,02% so với cùng kỳ năm trước.[12]

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Bảy ước đạt 11 triệu USD, tăng 1,48% so với tháng trước, tăng 1,44% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 94,34 triệu USD, đạt 117,93% kế hoạch năm, tăng hơn 69,12% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu, chủ yếu vẫn là nguyên liệu dùng cho sản xuất.

c. Công tác quản lý thị trường

Trong tháng 7, đã kiểm tra 191/133 vụ, đạt 143,6% kế hoạch tháng; phát hiện 12 vụ vi phạm và 24 vụ có dấu hiệu vi phạm, xử lý 49 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 731 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 1.182 vụ,  đạt 74% kế hoạch năm; phát hiện 329 vụ vi phạm, xử lý 348 vụ (kể cả vụ kỳ trước chuyển sang), chuyển xử lý hình sự 01 vụ, thu nộp ngân sách 5,9 tỷ đồng. Các vụ việc vi phạm như vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; Gian lận thương mại với các mặt hàng chủ yếu như xăng dầu, thuốc lá, thực phẩm, phân bón...

d. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tăng 0,20% so với tháng trước; tăng 4,46% so với cùng tháng năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 5 nhóm hàng tăng so với tháng trước, trong đó nhóm Giao thông tăng cao nhất, tăng 4,12%; kế đến là nhóm hàng hoá, dịch vụ khác tăng 0,31%; nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng – nhóm thiết bị đồ dùng gia đình cùng tăng 0,16%; nhóm thuốc, dịch vụ y tế tăng 0,03%. Có 4 nhóm hàng giảm gồm nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống giảm -0,42%; nhóm đồ uống, thuốc lá giảm -0,28%; nhóm văn hoá giải trí, du lịch giảm -0,05%; nhóm may mặc, giầy dép, mũ nón giảm -0,02%. Còn lại 2 nhóm hàng bình ổn giá so với tháng trước gồm nhóm bưu chính viễn thông, Giáo dục.

Chỉ số giá vàng: Tháng Bảy tăng 3,80% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 26,78% và so với bình quân cùng kỳ tăng 25,42%. Giá vàng bình quân tháng 7 là 4.999.000 đồng/chỉ, tăng 183.000 đồng/chỉ so với tháng trước.

Giá vàng trên địa bàn trong tháng tăng theo xu hướng chung của giá vàng trong nước và thế giới (mức biến động từ 30.000 - 520.000 đồng/lượng); chênh lệch giữa giá mua và giá bán khá cao từ 2.700.000 - 3.750.000 đồng/lượng. Đến thời điểm ngày 20/7, giá mua vào là 48 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 50,7 triệu đồng/lượng[13].

Chỉ số giá Đô la Mỹ: Tháng Bảy giảm -0,14% so tháng trước, so với cùng tháng năm trước giảm -0,01% và so với bình quân cùng kỳ tăng 0,23%. Giá USD bình quân tháng 7 năm 2020 là 2.327.600 đồng/100 USD, giảm 2.400 đồng/100 USD so với tháng trước.

e. Vận tải – Bưu chính, viễn thông

Vận tải hành khách: Tháng Bảy ước đạt 7,31 triệu lượt khách, tăng 0,98% so tháng trước, tăng 3,91% so cùng kỳ; luân chuyển 544,98 triệu HK.km, tăng 1,33% so tháng trước, tăng 25,05% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng vận tải hành khách ước tính 42,24 triệu lượt khách, đạt 42,77% kế hoạch năm, giảm 16,12% so cùng kỳ; luân chuyển 3.019,94 triệu HK.km, đạt 46,54% kế hoạch, giảm 15,66% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường biển giảm nhiều nhất, giảm 18,52% so cùng kỳ.

Vận tải hàng hóa: Tháng Bảy ước tính đạt 983 ngàn tấn, tăng 10,87% so với tháng trước và tăng 2,87% so cùng tháng năm trước; luân chuyển 135,68 triệu tấn.km, tăng 14,05% so tháng trước, tăng 3,55% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, vận tải hàng hóa ước tính 6,69 triệu tấn, đạt 47,80% kế hoạch, giảm 4,42% so cùng kỳ; luân chuyển 926,08 triệu tấn.km, đạt 46,76% kế hoạch, giảm 3,67% so cùng kỳ.

Giao thông nông thôn: Tính từ đầu năm đến 15/7/2020 thực hiện đầu tư xây dựng được 216,2 km/382 km đường giao thông nông thôn, đạt 56,60% so kế hoạch năm; nâng tổng số km đường GTNT trên địa bàn tỉnh đã cứng hóa là 6.193,72 km/7.084 km đạt 87,43%.

Bưu chính, viễn thông:

Trong tháng, ngành Thông tin, truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trong nội ô, đô thị trên địa bàn tỉnh, tiến hành bó gọn cáp viễn thông tại 101 tuyến hẻm trên địa bàn 9 phường thuộc thành phố Rạch Giá. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xí nghiệp Dịch vụ Điện lực cải tạo, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo an toàn, an ninh trong mọi tình huống phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống nhận, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua bưu chính.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyển phát bưu chính; 101 bưu cục; 132 điểm Bưu điện - Văn hóa xã với bán kính phục vụ đạt 2,94 km/điểm. Tổng sản lượng báo phát hành là 2.522.525 tờ/cuốn (trong đó: Báo địa phương 1.082.584 tờ/cuốn; Báo trung ương 1.439.941 tờ/cuốn), phát hành Báo công ích 1.465.197 tờ/cuốn (lũy kế đến ngày 30//2020).

f. Du lịch

Hoạt động du lịch Nội địa trong tháng Bảy có tín hiệu tích cực, các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí đã thu hút số lượng khách đến tham quan, giải trí tăng khá cao so với tháng trước và so với cùng tháng năm trước. Nhất là huyện đảo Phú Quốc, nguyên nhân là do những ngày gần đây ở miền bắc đang xảy ra những đợt nắng nóng gay gắt, đồng thời đang vào dịp nghỉ hè nên lượng khách du lịch nội địa thuộc các tỉnh phía bắc vào tránh nóng ở huyện Phú Quốc rất đông, có những ngày các khách sạn, nhà nghỉ không còn phòng phục vụ khách. Riêng khách quốc tế chủ yếu là khách các nước Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… bị kẹt lại ở Việt Nam do dịch Covid – 19 nên đã đến Phú Quốc du lịch. Ước tính tổng lượt khách du lịch tháng Bảy đạt 999,78 ngàn lượt khách, tăng 75,36% so với tháng trước, tăng 4,88% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 3.417,65 ngàn lượt khách, đạt 36,63% kế hoạch năm, giảm 36,98% so cùng kỳ. Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 1.316,53 ngàn lượt khách, đạt 28,66% kế hoạch, giảm 45,21% so cùng kỳ (số khách quốc tế 155,22 ngàn lượt khách, đạt 20,70% kế hoạch, giảm 66,74% so cùng kỳ).

7. Một số tình hình xã hội

a. Lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nghề

Tháng Bảy toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.281 lượt người, trong đó: trong tỉnh 1.969 lượt lao động, ngoài tỉnh 1.312 lượt lao động. Tính chung 7 tháng giải quyết việc làm cho 19.244 lượt người, đạt 54,98% so kế hoạch, giảm 9,91% so cùng kỳ[14]. Trong tháng, đã tư vấn việc làm cho 6.743 lượt lao động, lũy kế 19.702 lượt lao động, trong đó có việc làm ổn định 1.427 lao động; Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.857 lao động, lũy kế 8.796 lao động.

Trong tháng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.060 người (trong đó sơ cấp 452 người và dạy nghề dưới 03 tháng 1.450 người). Tính chung đến nay đã đào tạo được 10.560 người đạt 42,24% so kế hoạch[15].

b. Giáo dục

Ngành giáo dục tiến hành kiểm tra đánh giá “Trường học An toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích” năm học 2019 - 2020 tại 12 huyện, thành phố. Các cơ sở giáo dục tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2020-2021, tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020. Xây dựng kế hoạch, phương án thi, hướng dẫn, tập huấn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và phân công coi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tổng số điểm thi là 25 điểm; tổng số thí sinh dự thi 12.462 học sinh, trong đó thi tốt nghiệp THPT 4.608 học sinh; thi tốt nghiệp và tuyển sinh: 7.154 học sinh và thi tuyển sinh: 700 học sinh.  

c. Tình hình y tế

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tính đến ngày 20/7/2020, toàn tỉnh chưa ghi nhận có cas nhiễm nào, hiện tại đang cách ly tập trung 77 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 03 trường hợp.

    Tổng số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là 1.686; số trường hợp có kết quả dương tính 0; số trường hợp có kết quả âm tính 1.665; số trường hợp đang chờ kết quả 21 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh trong tháng (từ ngày 10/6/2020 – 10/7/2020):

Trong tháng, do thời tiết chuyển mùa nên các loại bệnh Sốt xuất huyết, Bệnh Tay chân miệng... đều có xu hướng tăng[16]. Các bệnh khác số cas mắc trong tháng/so với tháng trước tăng như Thương hàn (3/1 cas), Lỵ trực tràng (17/4 cas), Sốt phát ban nghi sởi (10/0 cas), Viêm gan virut (18/02 cas)... 

Phòng chống HIV/AIDS trong tháng thực hiện xét nghiệm, sàng lọc 3.619 mẫu máu, phát hiện mới 8 cas HIV dương tính[17].

Công tác vệ sinh An toàn thực phẩm: Thực hiện thanh, kiểm tra 1.710 cơ sở, có 1.482 cơ sở đảm bảo VSATTP theo quy định và 228 cơ sở chưa đảm bảo VSATTP[18]. Trong tháng, toàn tỉnh ghi nhận 02 vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gồm 15 cas, không có trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, ước tính đến 15/7/2020: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,25%, tương ứng với 1.525.741 người tham gia; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội đạt 11,13%, tương ứng với 102.948 người (trong đó: số người tham gia BHXH bắt buộc 92.171 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 10.777 người); Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 8,75%, tương ứng với 80.960 người tham gia.

d. Hoạt động Văn hóa, Thể dục thể thao

Hoạt động Văn hóa, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020). Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoạt động Thể dục thể thao, Phối hợp tổ chức đón và đưa đoàn đua Giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 - An Giang 2020 qua địa phận tỉnh Kiên Giang.[19] Các đội tuyển thể thao duy trì tập luyện thường xuyên và tham dự các giải: Giải Quần vợt trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII năm 2020 tại Sóc Trăng (từ ngày 06/7 - 13/7/2020); Giải Vô địch quốc gia Bóng chuyền bãi biển 4x4 tại Thanh Hóa (ngày 02/7 - 05/7/2020); Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2020 tại Hà Nội (ngày 10/7 - 19/7/2020); Giải Cúp các câu lạc bộ Boxing tại Đắk Lắk (ngày 05/7 - 15/7/2020); Giải Vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 22/7 - 02/8/2020).[20]

e. Tai nạn giao thông

Tính từ ngày 15/6/2020 đến 14/7/2020 toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 4 người bị thương, trong đó hầu hết là số vụ tai nạn nghiêm trọng. So với tháng trước số vụ TNGT giảm 6 vụ, số người chết tăng 1 người, số người bị thương giảm 6 người. So với cùng thời điểm năm trước, giảm 1 vụ TNGT, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 3 người. Tính chung 7 tháng đầu năm trên toàn tỉnh xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm 44 người chết, 42 người bị thương. Trong đó số vụ TNGT nghiêm trọng là 65 vụ, 44 người chết và 35 người bị thương. So với năm trước, giảm 9 vụ, giảm 9 người chết và giảm 8 người bị thương.

f. Tình hình cháy, nổ và thiên tai:

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 15/6/2020 đến 14/7/2020 toàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 7 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ cháy, 01 vụ nổ làm 2 người chết, 17 người bị thương. Thiệt hại ước tính 9 tỷ 865 triệu đồng.

Tình hình thiên tai: Từ ngày 15/6/2020 đến 14/7/2020 trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy nhiều nơi đã làm sập hoàn toàn 4 căn nhà, tốc mái 5 căn nhà trên địa bàn các huyện Vĩnh Thuận (Sập 3 căn, tốc mái 3 căn), Kiên Hải (sập 1 căn), Tân Hiệp (tốc mái 1 căn); Giang Thành (tốc mái 1 căn), ước thiệt hại trên 130 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng tình hình thời tiết, thiên tai đã làm làm sập hoàn toàn 37 căn nhà, tốc mái 48 căn nhà và sét đánh làm chết 01 người. Ước thiệt hại trên 1.264 triệu đồng./.

Tải về: - Số liệu Kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020;

            - Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2020.


[1] Tập trung ở các huyện Giồng Riềng 46.707 ha, Tân hiệp 36.803 ha, Hòn Đất 78.688 ha, Kiên Lương 23.000 ha, Giang Thành 29.150 ha, Châu Thành 19.158, Gò Quao 26.145 ha, An Biên 7.528 ha,U Minh Thượng 5.500 ha, Vĩnh Thuận 3.200 ha và TP Rạch Giá 5.490 ha.

[2] Tập trung ở các huyện Giồng Riềng 29.607 ha, Tân hiệp 18.969 ha, Hòn Đất 2.723 ha, Giang Thành 11.990 ha, Châu Thành 2.754 và TP Rạch Giá 431 ha.

[3] Chia ra: Giá trị khai thác giảm 0,77% so tháng trước, giảm 2,73% so cùng kỳ; giá trị nuôi trồng giảm 13,20% so tháng trước, tăng 3,72% so cùng kỳ.

[4] Chia ra: Giá trị khai thác đạt 57,63% kế hoạch, giảm 2,31%; nuôi trồng đạt 59,61% kế hoạch, tăng 13,78%.

[5] Trong đó cá khai thác các loại giảm 3,05% (giảm 8.043 tấn); tôm giảm 4,18% (giảm 869 tấn); mực giảm 1,06% (giảm 459 tấn).

[6] Trong đó: Cá nuôi tăng 2,92% (tăng 933 tấn) so với cùng kỳ và đạt 44,91% kế hoạch; tôm các loại tăng 16,65% (tăng 8.249 tấn) so với cùng kỳ và đạt 68,00% kế hoạch năm.

[7] Trong đó, so với tháng trước ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,84%, chiếm tỷ trọng 97,23% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 2,83%...

[8] Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 97,06%/tổng số, tăng 4,20%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 1,24%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,76%.

[9] Thu tiền sử dụng đất đạt 115,52% dự toán, tăng 15,58% so cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết đạt 83,80% dự toán, tăng 10,03%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 256,65% dự toán, tăng gấp nhiều lần năm trước.

[10] Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 29,29% dự toán, giảm 5,22% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 50,65% dự toán và tăng 8,50% so với cùng kỳ.

[11] So với tháng trước, giá trị hàng nông sản tăng 3,45%; hàng thủy hải sản tăng 5,84%; nguyên liệu giày da tăng 35,09%.

[12] Trong đó: hàng nông sản 151,1 triệu USD, đạt 65,70% kế hoạch, tăng 60,68% so cùng kỳ; hàng thủy hải sản 120,08 triệu USD, đạt 47,09% kế hoạch, tăng 0,01% so cùng kỳ; nguyên liệu Giày da 65,73 triệu USD, đạt 32,87% kế hoạch, giảm 25,91%.

[13] Theo báo cáo tháng 7/2020 của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

[14] Trong đó trong tỉnh 11.529 lượt; ngoài tỉnh 7.664 lượt, xuất khẩu lao động 51 người.

[15] Trong đó: Cao đẳng 22 người, Trung cấp 187 người, Sơ cấp 4.577 người, dạy nghề dưới 3 tháng 5.774 người.

[16] Sốt xuất huyết có 27 cas mắc, trong đó có 02 cas sốt nặng (tăng 4 cas so với tháng trước, giảm 215 cas so cùng kỳ). Tay chân miệng có 15 cas mắc (tăng 10 cas so với tháng trước, giảm 102 cas so cùng kỳ), tử vong 0.

[17] Số bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV mới là 25 BN (tích lũy 2.116 BN, trong đó người lớn có 2.025 người; trẻ em dưới 15 tuổi có 91 người). Tính đến thời điểm báo cáo, số người còn sống ở địa phương nhiễm HIV là 2.956 người, trong giai đoạn AIDS là 1.720 người. Số người điều trị Methadone mới trong tháng là 117 người

[18] Đã nhắc nhở và hướng dẫn để thực hiện đúng, đảm bảo VSATTP theo quy định là 226 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền 5,5 triệu đồng, tiêu hủy thực phẩm vi phạm với 05 loại sản phẩm tại 3 cơ sở, tổng số 9 kg thực phẩm.

[19] Gồm 03 chặng: chặng 01 thành phố Châu Đốc - thành phố Hà Tiên vào ngày 20/7/2020; chặng 02 thành phố Hà Tiên - thành phố Rạch Giá vào ngày 21/7/2020 và chặng 03 thành phố Rạch Giá - thành phố Bạc Liêu ngày 22/7/2020.

[20] Kết quả: đạt 10 huy chương (02 HCV, 05 HCB và 03 HCĐ).

 

Số lần đọc: 659
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan