28.08.2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp:

* Vụ Xuân hè: Diện tích gieo trồng 15.326 ha, bằng 88,82% so với năm trước, tập trung ở các huyện: Giang Thành 13.112 ha, Gò Quao 1.259 ha, Châu Thành 955 ha. Đến nay đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 5,44 tấn/ha.

* Vụ Hè thu: Toàn tỉnh gieo trồng được 287.635 ha, bao gồm: huyện Hòn Đất 79.482 ha, Giồng Riềng 46.734 ha, Tân hiệp 36.655 ha, Giang Thành 28.800 ha, Gò Quao 25.203 ha, Kiên Lương 21.500 ha, Châu Thành 19.786 ha, An Biên 9.597 ha, Rạch Giá 5.542 ha, Vĩnh Thuận 6.768 ha… do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão xảy ra liên tục đã làm ngập úng gây thiệt hại 1.170 ha, (huyện Giang Thành 275 ha , Hòn Đất 895 ha), trong đó diện tích thiệt hại 70% là 42 ha. Đến nay đã thu hoạch được 115.308 ha, năng suất ước đạt 5,5 tấn/ha.         

Diện tích  bị nhiễm sâu bệnh trên lúa hè thu là 18.794 ha, chủ yếu là một số bệnh như: Lem lét hạt 9.313 ha, Cháy bìa lá 2.825 ha, Đạo ôn lá 1.409 ha, Đạo ôn cổ bông 1.195 ha, sâu cuốn lá 815 ha…         

Hiện nay, tình hình thời tiết mưa giông xảy ra thường xuyên, lũ trên đầu nguồn về sớm đã làm ngập úng cục bộ trên từng cánh đồng, việc thu hoạch lúa Hè thu của nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn: lúa bị ngập úng, ngã đổ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như  tiến độ thu hoạch. Các ngành chức năng cùng các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ nông dân bảo vệ và thu hoạch lúa hè thu, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, đồng thời khẩn trương tu sửa bờ bao, chủ động bơm thoát nước để tiêu úng.

* Vụ Thu Đông (vụ 3): Sau khi thu hoạch xong vụ hè thu các địa phương tiến hành gieo trồng lúa thu đông, đến nay đã xuống giống được 83.470 ha, đạt 92,74% kế hoạch, tăng 6,05% so với cùng kỳ. Tập trung ở các huyện Giồng Riềng 32.650 ha, Tân Hiệp 34.158 ha, Châu Thành 7.813 ha, Hòn Đất 6.650 ha, Gò Quao 1.549 ha.          

Diện tích lúa Thu đông bị nhiễm sâu bệnh đến nay là 1.800 ha, chủ yếu một số bệnh như: Đạo ôn lá 217 ha, cháy bìa lá 711 ha, lem lép hạt 872 ha.        

* Cây màu: Tính từ đầu năm trên toàn tỉnh, bà con nông dân đã trồng được các loại cây màu chủ yếu như: Dưa hấu 1.140 ha, giảm 8,95% so cùng kỳ; khoai lang 997 ha, tăng 1,84%; rau đậu các loại 7.441 ha, tăng 16,98% so cùng kỳ năm trước...

* Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh tính đến thời điểm ngày 1/07/2017 so kế hoạch và so với cùng kỳ đều có xu hướng giảm, do tình hình giá thịt hơi các loại gia súc, gia cầm trên thị trường mấy tháng gần đây đều giảm nhất là giá thịt heo hơi đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái đàn của bà con nông dân.

Hiện nay giá thịt hơi các loại (nhất là thịt heo hơi) đã có xu hướng tăng trở lại, Tuy nhiên, các ngành chức năng nên có khuyến cáo và vận động bà con nông dân không nên tái đàn ồ ạt, sẽ dễ dẫn đến tình trạng dư thừa ảnh hưởng đến giá cả, làm cho giá xuống thấp như thời gian vừa qua.

b. Lâm nghiệp:

Tình hình chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, ngành Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền giáo dục,vận động nhân dân bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trang bị đầy đủ các trang thiết bị sẳn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Do thời tiết tháng 8 mưa nhiều nên không  xảy ra  vụ cháy rừng nào, tuy nhiên trong tháng còn xảy ra 02 vụ vi phạm chặt phá lấn chiếm đất rừng (huyện Phú Quốc 01 vụ, Hà Tiên 01 vụ) với diện tích khoảng 0,152 ha, giảm 01 vụ so với cùng kỳ.

c. Thủy sản:

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010): Tháng 8 ước tính đạt 2.744,44 tỷ đồng, giảm 2,44% so với tháng trước, tăng 9,49% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Giá trị khai thác 1.258,45 tỷ đồng, giảm 0,04% so tháng trước, tăng 0,56% so cùng kỳ. Giá trị nuôi trồng 1.485,98 tỷ đồng, giảm 4,38% so tháng trước, tăng 18,39 % so cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng giá trị sản xuất thuỷ sản ước tính đạt 17.366,22 tỷ đồng, đạt 61,67% kế hoạch năm, tăng 9,34% so cùng kỳ. Trong đó: khai thác 9.513,81 tỷ đồng, đạt 59,88% kế hoạch, tăng  0,48% so cùng kỳ; nuôi trồng 7.852,40 tỷ đồng, đạt 63,98% kế hoạch, tăng 22,42% so cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng 8 ước thực hiện 74.784 tấn, giảm 0,77 % so tháng trước, tăng 14,65% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng  495.753 tấn, đạt 65,69% kế hoạch năm, tăng 7,64% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác: Tháng 8 ước tính 46.691 tấn thủy hải sản các loại, giảm 2,28% (giảm 1.090 tấn) so tháng trước. Trong đó: cá các loại 34.084 tấn, giảm 2,37% (giảm 829 tấn); tôm 3.134 tấn, giảm 2,12% (giảm 68 tấn); mực 5.982 tấn, giảm 0,25% (giảm 15 tấn)...

Tính chung 8 tháng sản lượng khai thác được 363.805 tấn, đạt 68,64% kế hoạch năm, tăng 5,27% so cùng kỳ năm trước (tăng 18.204 tấn), trong đó: cá các loại 265.601 tấn, tăng 7,05% (tăng 17.495 tấn); tôm 23.858 tấn, giảm 2,66% (giảm 653 tấn); mực 46.019 tấn, tăng 4,20% (tăng 1.857 tấn)...

Sản lượng nuôi trồng: Tháng 8 ước đạt 28.093 tấn thủy sản các loại, tăng 1,84%  so tháng trước (tăng 507 tấn), tăng 35,19% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá các loại 8.761 tấn, tăng 41,836% so tháng trước; tôm các loại 8.682 tấn, tăng 0,20%, trong đó: tôm thẻ chân trắng 2.753 tấn, tăng 31,98%; riêng tôm sú được 5.703 tấn, giảm 3,04% (giảm 179 tấn); thủy sản khác 10.650 tấn, giảm 16,43%, (giảm 2.094 tấn)...

Tính chung 8 tháng sản lượng nuôi trồng ước tính 131.948 tấn, đạt 58,72% kế hoạch, tăng 14,78% (tăng 16.989 tấn) so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá nuôi các loại 38.374 tấn, tăng 5,29% (tăng 1.929 tấn); tôm các loại 42.602 tấn, đạt 67,62% kế hoạch, tăng 30,22% (tăng 9.887 tấn), trong đó: tôm sú được 27.873 tấn, tăng 15,51% (tăng 3.742 tấn); tôm thẻ chân trắng 9.630 tấn, tăng 48,96% ( tăng 3.165 tấn; thủy sản khác như: sò nuôi 22.725 tấn, tăng 557 tấn; cua 9.940 tấn, tăng 2.348 tấn ...

Tính đến nay, diện tích tôm thả nuôi được 116.694 ha, đạt 103,27% kế hoạch năm, tăng 11,22% so cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích tôm công nghiệp đang thả nuôi được 1.789 ha (trong đó có 1.676 ha tôm thẻ chân trắng). Diện tích nuôi tôm quảng canh-quảng canh cải tiến 25.895 ha và nuôi tôm - lúa 89.010 ha.  

2. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 6,97% so tháng trước, tăng 17,91% so cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, ngành tăng cao nhất là chế biến, chế tạo tăng 7,15%, trong đó: ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 8,23%, ngành sản xuất xi măng tăng 4,74%; kế đến là ngành khai khoáng tăng 6,82%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 4,67%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 5,30%.

Ước tính 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 8,20% so cùng kỳ năm trước, ngành tăng cao nhất là ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 8,77%; Kế đến là ngành chế biến, chế tạo tăng 8,45%, trong đó: ngành sản xuất xi măng tăng 4,62%, ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4,92%; Ngành khai khoáng tăng 2,16%; Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 6,65%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): Tháng 8, ước tính 3.557,42 tỷ đồng, tăng 7,18% so tháng trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.379,56 tỷ đồng, tăng 7,23%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 118,10 tỷ đồng, tăng 6,53%; ngành khai khoáng đạt 42,38 tỷ đồng, tăng 6,82%. Luỹ kế 8 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành 24.412,39 tỷ đồng, đạt 57,46% kế hoạch năm, tăng 8,50% so cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 23.199,78 tỷ đồng, chiếm 95,03%/Tổng giá trị sản xuất toàn ngành, tăng 8,59%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 743,67 tỷ đồng, tăng 7,26%; ngành khai khoáng 315,87 tỷ đồng, tăng 4,56%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 153,07 tỷ đồng, tăng 8,72% so cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp 8 tháng đầu năm có mức tăng khá cao so cùng kỳ năm trước như: xi măng địa phương 864,73 ngàn tấn, tăng 15,58%; xi măng Trung ương 979,92 ngàn tấn, tăng 10,18%; tôm đông 2.411 tấn, tăng 8,36%; cá hộp 9.179 tấn, tăng 12,06%; Bia các loại 51.933 ngàn lít, tăng 43,30%...

Chỉ số tiêu thụ:  Toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2017 tăng 9,32% so với tháng trước. Trong đó, ngành sản xuất đồ uống tăng 19,07%, chế biến thực phẩm tăng 9,75%; sản xuất xi măng tăng 8,16%... Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành  tăng 11,96% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 7 tháng tăng hơn so cùng kỳ năm trước như: chế biến đồ uống tăng 39,19%; sản xuất xi măng tăng 29,78%...

 Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/8/2017 tăng 1,11% so với tháng trước, bằng 70,93% so với cùng thời điểm năm 2016.

3. Vốn đầu tư:

Vốn đầu tư ước thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước tính 191,40 tỷ đồng, so tháng trước tăng 2,26%. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 136,4 tỷ đồng, tăng 0,84%; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 2,9 tỷ đồng, tăng 9,85%; vốn khác từ ngân sách 45,90 tỷ đồng, tăng 5,46%; vốn ngoài nước (ODA) 6,2 tỷ đồng, tăng 8,05% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng vốn đầu tư ước thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.308,75 tỷ đồng, đạt 58,39% kế hoạch năm, giảm 8,67% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.243,80 tỷ đồng, đạt 58,68% kế hoạch, tăng 9,99% so cùng kỳ; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 285,95 tỷ đồng, đạt 58,35% kế hoạch, bằng 57,87% so cùng kỳ; vốn khác từ ngân sách 657,51 tỷ đồng, đạt 51,57% kế hoạch, giảm 17,39%; vốn ngoài nước ODA 121,48 tỷ đồng, đạt 62,46% kế hoạch, tăng 13,55% so cùng kỳ.

Tiến độ triển khai đầu tư tại các khu công nghiệp:  Trong tháng, giá trị đầu tư của các dự án đang triển khai sản xuất trong KCN Thạnh Lộc, Thuận Yên ước đạt 12,21 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay là 2.971,51tỷ đồng, trong đó:

KCN Thạnh Lộc: Hiện có 06 dự án đưa vào hoạt động sản xuất. Doanh thu tháng 8 ước đạt 426 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 1.464 tỷ đồng; nộp ngân sách là 49 tỷ đồng, lũy kế khoảng 390 tỷ đồng; 06 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 01 dự án tạm dừng thực hiện; 03 dự án đang thực hiện các thủ tục cho thuê đất, giao đất. Giá trị đầu tư của các dự án đã đăng ký đầu tư trong tháng là 12,21 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay là 2.735,51 tỷ.

KCN Thuận Yên: Hiện có 01 dự án đưa vào hoạt động sản xuất là dự án gạch Thông Thuận (trong tháng không phát sinh giá trị đầu tư) lũy kế từ khi triển khai đến nay đạt 236 tỷ đồng.

4. Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn: Tháng 8 ước tính thu ngân sách 542,06 tỷ đồng, bằng 95,77 % so tháng trước, tăng 20,70% so cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách 8 tháng  được 5.734,56 tỷ đồng, đạt 64,89% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,18% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó: thu nội địa 5.591,81 tỷ đồng, đạt 64,96% dự toán, tăng 6,13% so cùng kỳ, chiếm 97,51%/ trong tổng thu ngân sách của tỉnh.  Một số các khoản thu đạt dự toán khá cao như: Thu tiền sử dụng đất 1.042,71 tỷ đồng, đạt 94,79% dự toán, tăng 6,59% so cùng kỳ; Thu thuế thu nhập cá nhân 446,79 tỷ đồng, đạt 73,25% dự toán, tăng 36,12% so cùng kỳ; thu phí trước bạ 203,05 tỷ đồng,  đạt 73,31% dự toán, tăng 19,41%; thu thuế xuất nhập khẩu 94,99 tỷ đồng, đạt 86,35% dự toán, tăng 25,92%…

Tổng chi ngân sách địa phương: Tháng 8 ước tính chi ngân sách địa phương 1.344,24 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so tháng trước, tăng 75,91% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm tổng chi ngân sách  7.480,60 tỷ đồng, đạt 62,68% dự toán năm, tăng 27,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: chi thường xuyên 4.859,02 tỷ đồng, đạt 65,49% dự toán năm, tăng 17,46%; chi đầu tư phát triển 2.573,81 tỷ đồng, đạt 63,07% dự toán năm, tăng 53,16% so với cùng kỳ.

5. Ngân hàng:

Ước đến 31/8/2017, một số tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn cụ thể như sau:

Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 65.100 tỷ đồng, tăng 1,16% so với tháng trước, tăng 13,49% so với đầu năm. Trong đó, số dư huy động vốn tại địa phương đạt 37.750 tỷ đồng, tăng 0,74% so với tháng trước, tăng 15,17% so với đầu năm, chiếm 57,99% tổng nguồn vốn hoạt động.

Ước doanh số cho vay tháng 8/2017 đạt 9.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến 31/8/2017 ước đạt 51.100 tỷ đồng, tăng 0,94% so với tháng trước, tăng 12,70% so với đầu năm.

Dư nợ xấu ước 590 tỷ đồng, chiếm 1,15%/tổng dư nợ

Doanh số cho vay và dư nợ cho vay tính đến 31/7/2017 của một số lĩnh vực cụ thể như sau:

 Doanh số cho vay xuất khẩu tháng 7/2017 đạt 1.314 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 6.275 tỷ đồng; dư nợ 3.940 tỷ đồng, tăng 8,37% so với tháng trước, tăng 8,93% so với đầu năm. Trong tháng, hoạt động cho vay xuất khẩu tăng chủ yếu nhờ hoạt động cho vay xuất khẩu thủy sản, hoạt động cho vay xuất khẩu gạo tiếp tục giảm. Cụ thể: Doanh số cho vay xuất khẩu gạo tháng 7/2017 đạt 126 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 1.038 tỷ đồng; dư nợ 450 tỷ đồng, giảm 14,57% so với tháng trước, giảm 35,69% so với đầu năm; Doanh số cho vay xuất khẩu thủy sản tháng 7/2017 đạt 1.188 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 3.857 tỷ đồng; dư nợ 3.490 tỷ đồng, tăng 12,26% so với tháng trước, tăng 19,63% so với đầu năm.

Cho vay phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67, trong tháng 7/2017 các ngân hàng tiếp tục ký thêm hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới 1 tàu cá, nâng tổng số tàu được ký hợp đồng tín dụng và giải ngân là 38 tàu (đóng mới 35 tàu: 27 tàu cá và 8 tàu dịch vụ hậu cần; nâng cấp 3 tàu), tổng số tiền cam kết cho vay là 253,77 tỷ đồng; tiếp tục giải ngân thêm 14,58 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đã giải ngân lũy kế đến 31/7/2017 đạt 241,71 tỷ đồng; dư nợ đến thời điểm báo cáo đạt 233,84 tỷ đồng; tiếp tục hạ thủy 6 tàu cá, nâng tổng số tàu đã hạ thủy là 31/38 tàu.

  Dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng qua Ngân hàng chính sách xã hội đạt 2.676 tỷ đồng, giảm 0,41% so với tháng trước, nhưng tăng 2,37% so với đầu năm.

6. Thương mại - dịch vụ:

a. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 8 đạt 7.117,30 tỷ đồng, tăng 3,01% so tháng trước, tăng 19,13% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 55.496,46 tỷ đồng, đạt 66,46% kế hoạch, tăng 16,99% so cùng kỳ. Trong đó:

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tháng 8 ước tính 5.309,92 tỷ đồng,  tăng 2,06% so tháng trước, tăng 14,03% so cùng kỳ.  Lũy kế 8 tháng 41.519,01 tỷ đồng, đạt 66,48% kế hoạch, tăng 13,09% so cùng kỳ.

* Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống: Tháng 8 ước tính 919,75 tỷ đồng,  tăng 1,69% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng 7.129,44 tỷ đồng, đạt 66,01% so kế hoạch, tăng 37,59% so cùng kỳ năm trước. Chia ra:

Doanh thu dịch vụ lưu trú: Tháng 8 ước tính 211,31 tỷ đồng,  tăng 6,68% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng 1.512,78 tỷ đồng, tăng 31,10% so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ ăn uống: Thực hiện tháng 8 ước được 708,43 tỷ đồng, tăng 0,29% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng 5.616,65 tỷ đồng, tăng 39,45% so cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu du lịch lữ hành: Tháng 8 ước tính 28,80 tỷ đồng, tăng 6,92% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng doanh thu du lịch lữ hành được 139,72 tỷ đồng, đạt 55,89% so kế hoạch, tăng 23,61% so cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu dịch vụ khác: Tháng 8 thực hiện  ước đạt 858,83 tỷ đồng, tăng 10,77% so với tháng trước. Một số nhóm doanh thu dịch vụ tăng nhẹ như: dịch vụ kinh doanh bất động sản 467,35 tỷ đồng, chiếm 54,41%/Tổng doanh thu, tăng 8,92%; dịch vụ vui chơi, giải trí tăng 19,12%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 1,99%...

Tính chung 8 tháng doanh thu các hoạt động dịch vụ ước thực hiện 6.708,29 tỷ đồng, đạt 67,08% kế hoạch, tăng 23,59% so cùng kỳ năm trước. Đa số các hoạt động dịch vụ doanh thu đều tăng khá cao như: nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản ước tính 3.825,74 tỷ đồng, chiếm 57,03%/Tổng doanh thu, tăng 40,09%;  nhóm dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 44,33%; nhóm dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 24,46%;  nhóm dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình tăng 20,78% so cùng kỳ năm 2016.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa:

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 8 ước tính giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 54,82 triệu USD, tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 32,98% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 18,96 triệu USD, tăng 6,55% so tháng trước; hàng thủy sản 22,11 triệu USD, tăng 1,31%; hàng hóa khác 2,3 triệu USD, tăng 6,04% so tháng trước.

Luỹ kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính thực hiện được 294,87 triệu USD, đạt 73,72% kế hoạch năm, tăng 23,77% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản 113,23 triệu USD, đạt 50,33% kế hoạch, giảm 21,93% so cùng kỳ; hàng thủy sản 123,91 triệu USD, đạt 85,46% kế hoạch, tăng 54,02%; hàng hóa khác (như bột mì, mì ăn liền, bao PP, dầu ăn …) là 16,45 triệu USD, đạt 54,84% kế hoạch, tăng 29,18% so cùng kỳ năm trước.

Các công ty xuất khẩu gạo của tỉnh dự kiến xuất trong tháng 8 năm 2017 là 40.675 tấn gạo, trị giá trên 19 triệu USD. Bao gồm:  Công ty Du lịch- Thương mại dự kiến xuất 15.378 tấn, trị giá trên 7 triệu USD; Công ty cổ phần kinh doanh nông sản ước xuất 225 tấn, trị giá trên 140 ngàn USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang dự kiến xuất 25.072 tấn, trị giá gần 12 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước tính đạt 5,95 triệu USD, tăng 16,46% so tháng trước. Tính chung 8 tháng được 48,49 triệu USD, đạt 96,99% kế hoạch năm, tăng 38,62% so cùng kỳ năm 2016.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất gồm: thạch cao, giấy Kratp, hạt nhựa và sắt làm lưỡi câu mực, trục xoay câu mực...

c. Chỉ số giá:

Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08 năm 2017 tăng nhẹ 0,73% so với tháng trước; tăng 3,67% so với cùng tháng năm trước và tăng 2,76% so với tháng 12 năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có hai nhóm hàng là: nhóm hàng Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm hàng Bưu chính viễn thông không thay đổi so với tháng trước; hai nhóm hàng giảm nhẹ là: nhóm hàng May mặc, mũ nón, giày dép (-0,10%) và nhóm hàng Thiết bị và đồ dùng gia đình (-0,26%). Các nhóm hàng còn lại đều tăng nhẹ, trong đó nhóm hàng Giao thông tăng nhiều nhất (+2,61%).

Chỉ số giá vàng: tăng so với tháng trước (+2,17%), so với cùng tháng năm trước giảm (-2,91%) và tăng (+3,09%) so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá Đô la Mỹ: giảm so với tháng trước (-0,16%), so với cùng tháng năm trước tăng (+2,20%). Giá USD bình quân tháng 08/2017 tăng (+2,18%).

d. Vận tải:

Vận tải hành khách: Tháng 8 vận tải hành khách ước đạt 6,51 triệu lượt khách, tăng 3,45% so tháng trước; luân chuyển 387,44 triệu HK.km, tăng 3,84% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng vận tải hành khách ước tính 50,38 triệu lượt khách, đạt 66,41% kế hoạch, tăng 7,88% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 3.302,55 triệu HK.km, đạt 74,35% kế hoạch, tăng 7,52% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hành khách đường bộ 40,77 triệu lượt khách, tăng 8,23% so cùng kỳ, luân chuyển 2.652,99 triệu lượt khách.km, tăng 7,76% so cùng kỳ; Vận tải hành khách đường sông 8,20 triệu lượt khách, tăng 6,62%, luân chuyển 497,13 triệu lượt khách.km, tăng 6,84%; Vận tải hành khách đường biển 1,41 triệu lượt khách, tăng 5,12%, luân chuyển 152,41 triệu lượt khách.km, tăng 5,50% so cùng kỳ.

Vận tải hàng hóa: Tháng 8 vận tải hàng hóa ước tính 902 ngàn tấn, tăng 3,44% so tháng trước; luân chuyển 124,19 triệu tấn.km, tăng 3,46% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng vận tải hàng hóa ước tính 6,995 triệu tấn, đạt 65,05% kế hoạch năm, tăng 6,19% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 942,45 triệu tấn.km, đạt 64,97% kế hoạch, tăng 6,68% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hàng hóa đường bộ 2,18 triệu tấn, tăng 7,12% so cùng kỳ, luân chuyển 302,47 triệu tấn.km, tăng 7,61%; Vận tải hàng hóa đường sông 2,83 triệu tấn, tăng 4,69%, luân chuyển 355,70 triệu tấn.km, tăng 5,02% so với cùng kỳ; Vận tải hàng hóa đường biển 1,97 triệu tấn, tăng 7,39%, luân chuyển 284,27 triệu tấn.km, tăng 7,83% so cùng kỳ.

e. Du lịch:

Tổng lượt khách du lịch tháng 8 ước tính 569,12 ngàn lượt khách, bằng 76,05% so tháng trước, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 301,73 ngàn lượt khách, tăng 0,27% so với tháng trước; số khách quốc tế 34,43 ngàn lượt khách, tăng 13,13%. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 284,97 ngàn lượt khách, tăng 0,40% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour 16,76 ngàn lượt khách, bằng 98,17% so tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm, tổng lượt khách du lịch ước tính đạt 4.484,45 ngàn lượt khách, đạt 77,05% kế hoạch năm, tăng 6,45% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 1.983,87 ngàn lượt khách, tăng 7,02% so cùng kỳ. Số khách quốc tế 257,97 ngàn lượt khách, tăng 23,28% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 1.881,22 ngàn lượt khách, tăng 6,68% và khách du lịch đi theo tour đạt 102,65 ngàn lượt khách, tăng 13,75% so cùng kỳ.

7. Một số tình hình xã hội

7.1. Lao động, việc làm: Tháng 8/2017 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.120 lượt lao động, trong đó: trong tỉnh 1.363 lượt lao động, ngoài tỉnh 1.752 lượt lao động, xuất khẩu 05 lao động; Lũy kế đầu năm đến nay là 23.665 lượt lao động, đạt 67,61% so kế hoạch (trong tỉnh 11.165 lượt lao động; ngoài tỉnh 12.422 lượt lao động; xuất khẩu 78 lao động).

Tổ chức tuyên truyền về pháp Luật lao động, bảo hiểm xã hội và tiền lương tối thiểu vùng tại huyện Gò Quao, TX. Hà Tiên, TP. Rạch Giá. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Rạch Giá.

Tiếp nhận đăng ký 05 nội quy lao động; 03 Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 34 nội quy lao động; 18 thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Công tác đào tạo nghề: Trong tháng các cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 1.942 người. Luỹ kế từ đầu năm đến nay là 15.146 người, đạt 60,58% so với kế hoạch, trong đó: Cao đẳng nghề 1.295 người; trung cấp nghề 664 người; Sơ cấp nghề 3.554 người, dạy nghề dưới 03 tháng 9.633 người.

7.2. Tình hình giáo dục:

Giáo dục Mầm non: Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành học Mầm non năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham dự tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT do Bộ GDĐT tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018. Hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN. Mở lớp tập huấn chuyên môn cho CBQL và GDMN cốt cán trong phạm vi toàn tỉnh.

Giáo dục tiểu học: Phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn về nội dung “Nâng cao năng lực đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và đánh giá học sinh”. Chỉ đạo thực hiện “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017”. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi giáo viên làm Tổng phụ trách  Đội giỏi cấp tỉnh năm 2017. Tổ chức tập huấn triển khai Luật Trẻ em và tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2017 tại huyện Giang Thành. Hội thảo tham vấn “Dạy học một buổi theo mô hình trường học mới”.

 Giáo dục trung học: Hoàn thành tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT toàn quốc lần thứ II, năm 2017. Tham gia tập huấn phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học của 10 môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử và Địa lý (tại TPHCM); Ngữ văn, Giáo dục công dân, Sinh học, Công nghệ và Tin học do Bộ GDĐT tổ chức. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật các trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

* Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017:

Tổng số thí sinh dự thi là 10.657 gồm 10.263 thí sinh đang học THPT, 394 thí sinh tự do.

Tổng số thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017: 10.286/10.657, đạt tỷ lệ 96,52%, trong đó có 10.091 thí sinh đang học THPT đạt tỷ lệ 98,32%; thí sinh tự do 195 thí sinh, đạt tỷ lệ 49,49%. So với năm 2016 tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm nay tăng 5,71%. Trong đó hệ giáo dục phổ thông tăng 4,74%, hệ giáo dục thường xuyên tăng 10,21%.

7.3. Tình hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao: Trong tháng đã tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; đặc biệt là kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2017), 72 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2017). Tổ chức thường xuyên, kịp thời, đảm bảo các hoạt động văn hóa và thể thao trong tháng diễn ra lành mạnh, an ninh, trật tự.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: Trong tháng, Bảo tàng tỉnh đã phục vụ 700 lượt khách đến tham quan, trong đó có 32 lượt khách nước ngoài. Hoàn thành hồ sơ lý lịch cột và kèo (văn hóa Óc Eo) sưu tầm tại huyện Hòn Đất và Đề án sưu tầm Làng Văn hóa dân tộc huyện Châu Thành; tiếp tục xây dựng hồ sơ lý lịch hiện vật gốm Hòn Dầm. Ban Quản lý di tích tỉnh: Biên soạn tóm tắt nội dung tiểu sử Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch di tích Nhà bia tưởng niệm TNXP tuyến đường 1C.

Thể dục thể thao quần chúng: Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ chuyên môn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017 - 2018 cho các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; trong đó có công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao điểm huyện An Biên. Phối hợp Liên đoàn Vovinam tỉnh Kiên Giang tổ chức Giải Vovinam tỉnh Kiên Giang năm 2017 tại huyện An Minh (với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 15 CLB thuộc các huyện, thị xã, thành phố); tổ chức kỳ thi đai đẳng môn Võ Cổ truyền tỉnh Kiên Giang lần thứ I, năm 2017 (từ cấp 9 đến cấp 14). Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam; hỗ trợ công tác trọng tài giải Bóng chuyền tại huyện Vĩnh Thuận; hỗ trợ Công an tỉnh kiểm tra công tác rèn luyện thể lực năm 2017.

Thể thao thành tích cao: Duy trì tập luyện thường xuyên 09 đội tuyển thể thao theo kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đón và đưa Đoàn đua Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 26 năm 2017 (chặng 3 - 4). Tham dự các giải: Giải Vô địch thể dục dưỡng sinh toàn quốc và Giải Quần vợt vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc 2017 tại Cần Thơ; Giải Điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 24 - 2017 và Giải Vô địch Cờ vua đồng đội toàn quốc 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giải Đua thuyền Cúp Canoeing toàn quốc và Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2017 tại Hải Phòng; Giải Bóng chuyền bãi biển nữ toàn quốc (vòng 2) tại Bình Thuận; kết quả: đạt 03 huy chương (01 HCV, 01 HCB và 01 HCĐ).

7.4. Tình hình y tế:

Trong tháng, các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám, điều trị bệnh cho 426.264 lượt người; điều trị nội trú 22.294 bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh chung là 96,52%; Tỷ lệ khỏi bệnh 90,24%, tỷ lệ tử vong 0,12%.

Số lượt khám chữa bệnh bằng Y Học Cổ truyền hoặc kết hợp YH hiện đại và YHCT là 61.145 lượt, chiếm 14,34 %/ tổng số lượt khám chữa bệnh trong tháng.

Tình hình dịch bệnh trong tháng (từ ngày 10/07/2017 – 06/08/2017):

Bệnh Sốt xuất huyết: Toàn tỉnh ghi nhận có 184 cas mắc, giảm 46 cas so với tháng trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay là 806 cas mắc, không có tử vong; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 196 cas.

Bệnh Tay Chân Miệng: Có 105 cas mắc, giảm 60 cas so với tháng trước. Tích lũy số mắc từ đầu năm đến nay là 718 cas mắc, không có tử vong; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 378 cas.

Các bệnh truyền nhiễm khác: Bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm cụ thể: Số cas mắc trong tháng/lũy kế từ đầu năm như sau: Tả (0/0), Thương hàn (5/15), Viêm não virus (5/15), Viêm màng não do NMC (0/2), Cúm A H5N1 (0), Sởi (0).  

Chương trình phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng thực hiện xét nghiệm 6.942 mẫu máu, phát hiện mới 10 cas HIV dương tính. Điều trị ARV cho 27 bệnh nhân HIV/AIDS, trong đó có 02 trẻ em dưới 15 tuổi. Tích lũy số bệnh nhân điều trị ARV là 1.413 người, trong đó có 101 trẻ dưới 15 tuổi. Tính đến thời điểm báo cáo, số người còn sống ở địa phương nhiễm HIV là 2.108 người, trong giai đoạn AIDS là 1.410 người.

Số người điều trị Methadone mới trong tháng là 11 người, lũy kế có 92 người đang điều trị.

Phòng, chống các bệnh xã hội và bệnh nguy hiểm cho cộng đồng:

Trong tháng phát hiện 251 BN lao, 02 BN tâm thần phân liệt và 07 BN động kinh. Lũy kế từ đầu năm phát hiện 04 BN phong, 1.788 BN lao, 40 BN tâm thần phân liệt và 40 BN động kinh. Điều trị khỏi bệnh 196 BN lao, lũy kế số điều trị khỏi bệnh lao là 1.494 người.

Số quản lý đến nay là 429 BN phong, 4.379 BN lao, 2.186 BN tâm thần phân liệt và 2.703 BN động kinh.

Công tác vệ sinh An toàn thực phẩm: Đã thẩm định, cấp 39 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký 94 Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; công bố 08 hồ sơ hợp quy, xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.361 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có 243 cơ sở chưa đảm bảo VSATTP, qua đó đã nhắc nhở 241 cơ sở vi phạm phải khắc phục,  xử lý 02 cơ sở với hình thức tiêu hủy sản phẩm với 06 loại thực phẩm, tổng khối lượng 5,4 kg.

Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào xảy ra, có 19 cas ngộ độc thực phẩm mắc lẻ (do ngộ độc của cồn là chủ yếu). Lũy kế từ đầu năm đến nay số cas mắc lẻ ngộ độc thực phẩm là 155 cas.

7.5. Tình hình an toàn giao thông: Tính từ ngày 16/7/2017 đến 15/8/2017 trên toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 12 người bị thương. Trong đó: Số vụ TNGT nghiêm trọng 15 vụ, làm 14 người chết, 04 người bị thương. So với tháng trước số vụ TNGT tăng 08 vụ, số người chết tăng 04 người, số người bị thương tăng 05 người. Tính từ đầu năm, xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, làm 80 người chết, 101 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 19 vụ; giảm 16 người chết và giảm 30 người bị thương. Tình hình tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, trong tháng 8 số vụ tai nạn nghiêm trọng tăng cao so với tháng trước, nhất là các địa phương nằm trên tuyến Quốc lộ 80, Quốc lộ 63, 61 như Hòn Đất (tăng 2 vụ, tăng 2 người chết); Kiên Lương (tăng 2 vụ, tăng 2 người chết); U Minh Thượng (tăng 2 vụ, tăng 2 người chết);…các ngành chức năng cần ở các địa phương trên cần phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao văn hóa giao thông cho người dân khi tham gia giao thông nhằm giảm thiểu hơn nữa tai nạn giao thông trong thời gian tới.

 7.6. Tình hình cháy, nổ và thiên tai:

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 16/07/2017 đến 15/08/2017 toàn tỉnh không xảy vụ cháy, nổ nào.

Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy, không có vụ nổ xảy ra, làm 01 người thiệt mạng, không có người bị thương. Thiệt hại ước tính lũy kế 20 tỷ 963 triệu đồng.

Tình hình thiên tai: Từ ngày 16/7 đến 15/8/2017, do ảnh hưởng của các cơn bão số 2,3,4 nên trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những cơn mưa giông lớn kèm lốc xoáy đã làm sập 67 căn nhà, tốc mái 88 căn nhà và làm hư hại 02 tàu đánh bắt hải sản (xảy ra ở các huyện Vĩnh Thuận, Hòn Đất, An Biên, Kiên Lương, Kiên Hải ...); ước thiệt hại 2.108 triệu đồng.

Tính lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh do mưa và giông lốc làm sập 111 căn nhà, tốc mái 193 căn; ước thiệt hại là 5.176 triệu đồng.

Các cấp chính quyền đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền và hiện vật cho những gia đình bị nạn để bà con khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống lâu dài./.

Tải về: - Số liệu kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017.

            - Chỉ số giá (CPI) tháng 8 năm 2017.

Số lần đọc: 4203
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan