Tin nóng
09.01.2014

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp

Kết quả sản xuất 5 vụ lúa trong năm 2013: Tổng diện tích gieo trồng đạt 770.379 ha, năng suất gieo trồng đạt 5,8 tấn/ha, tổng sản lượng thu hoạch đạt 4.471.817 tấn. So với kế hoạch: diện tích tăng 36.529 ha, năng suất giảm 0,2 tấn/ha và sản lượng tăng 68.557 tấn. So cùng kỳ năm trước: diện tích tăng 45.252 ha, năng suất giảm gần 0,11 tấn/ha và sản lượng tăng 184.642 tấn.

- Vụ Mùa năm 2014: Tính đến ngày 15/12/2013 toàn tỉnh gieo sạ được 63.566 ha, đạt 97,04% kế hoạch năm và bằng 96,52% so diện tích chính thức vụ Mùa năm trước, dự tính đến cuối tháng 12 sẽ kết thúc gieo sạ. Huyện có diện tích gieo sạ cao nhất là An Minh với 30.956 ha; Vĩnh Thuận 11.639 ha; An Biên 8.048 ha…. Năm nay diện tích gieo sạ lúa mùa có giảm, do những tháng gần đây giá tôm nuôi đang tăng cao, nuôi tôm có lãi, người dân tiếp tục nuôi  mà không trồng lúa. Đến nay diện tích lúa mùa của huyện An Minh thu hoạch được khoảng 230 ha.

Diện tích nhiễm sâu bệnh trên vụ Mùa (tính đến ngày 10/12/2013) là 1.460ha, trong đó nhiễm nhiều ở huyện An Minh là 1.008ha; chủ yếu là bệnh lem lép hạt 966ha, bệnh đạo ôn cổ bông 261ha.

 - Vụ Đông Xuân 2014: diện tích gieo sạ lúa đông xuân năm 2014 ước tính được 250.500 ha, đạt 83,22% kế hoạch và bằng 83,33 % so với diện tích chính thức vụ Đông xuân năm trước; vào trung tuần tháng 1/2014 sẽ kết thúc gieo sạ. Diện tích gieo sạ lúa đông xuân năm nay chậm hơn năm trước do các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên như Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành nông dân chờ nước lũ rút mới gieo sạ.

Diện tích nhiễm sâu bệnh vụ Đông xuân 2.393ha, trong đó nhiễm nhiều ở huyện Gò Quao là 1.275ha; bệnh cháy lá nhiễm nhiều nhất 1.356 ha, kế đến là sâu cuốn lá 481ha…

Cây rau màu: Trong tháng 12 nông dân một số huyện đã gieo trồng được 278 ha rau màu các loại, tăng trên 62,3% so cùng kỳ năm trước, huyện có diện tích trồng rau màu khá cao như: Hòn Đất 193 ha, ngoài ra huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận.. cũng có diện tích trồng rau màu tăng đáng kể.

Chăn nuôi: Trong tháng 12 công tác tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương thực hiện khá tốt chưa phát hiện ổ dịch nào, nhưng trong dịp Tết sắp đến tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao nhất là tỉnh ta giáp biên giới Campuchia, vì vậy trong lúc này cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát việc vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm để ngăn ngừa dịch bệnh lây cho đàn gia súc và có thể lây cho người.

b. Lâm nghiệp:

Tháng 12, mặc dù thời tiết đã tương đối khô hanh nhưng các ngành chức năng cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. nên không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, cả năm vẫn phát hiện 62 vụ chặt phá rừng, giảm 18 vụ so với năm trước. Cả năm, ước tính trồng được 1,24 triệu cây phân tán, vượt 77,14% kế hoạch năm và tăng 0,44% so với năm trước; diện tích rừng được chăm sóc 6.654 ha, tăng 0,54% so với năm trước; diện tích giao khoán bảo vệ được 14.000 ha, tăng 1,08% kế hoạch và tăng 21,53% so với năm trước.

c. Thủy sản

Sản lượng khai thác và nuôi trồng tháng 12 ước đạt 48.747 tấn, tăng 2,84% so cùng kỳ (tăng 1.346 tấn). Tính chung 12 tháng sản lượng thủy sản 581.356 tấn, đạt 98,73% kế hoạch, tăng 6,04% so cùng kỳ. Bao  gồm:

- Sản lượng khai thác: tháng 12 ước tính được 37.206 tấn, tăng 4,52% so cùng kỳ. Tính chung 12 tháng sản lượng khai thác 437.370 tấn, vượt 0,43% kế hoạch, tăng 3,84% so cùng kỳ (tăng 16.169 tấn), bao gồm: cá các loại đạt 290.612 tấn, tăng 3,12% so cùng kỳ; tôm đạt 39.132 tấn, tăng 2,15%; mực đạt 55.785 tấn, tăng 6,17% và hải sản khác (cua, ghẹ, ốc nhỏ, vỏ ốc dùng làm phân) đạt 51.841 tấn, tăng 6,82% so cùng kỳ năm trước.

- Sản lượng nuôi trồng: tháng 12 ước đạt 11.541 tấn thủy sản các loại, bằng 85,91% so tháng trước, bằng 97,76% so cùng kỳ. Tính chung 12 tháng sản lượng nuôi trồng được 143.986 tấn, đạt 93,92% kế hoạch, tăng 13,35% so cùng kỳ năm trước, trong đó: cá các loại 55.114 tấn, tăng 13,6%; tôm các loại 41.978 tấn, tăng 4,18% và thủy sản khác (sò, hến, cua, ốc hương) 46.894 tấn, tăng 22,68% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng trong tháng 12 giảm so tháng trước do hết mùa vụ thu hoạch thủy sản trên vuông, ruộng lúa để chuẩn bị bước vào gieo sạ lúa vụ mùa, vụ đông xuân năm tới.

2. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng12/2013 ước tính tăng 5,84% so tháng trước và tăng 22,92% so cùng kỳ. Tính chung năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với năm 2012. Bao gồm: ngành khai thác đá, cát sỏi tăng 25,5%, đóng góp 0,12% vào mức tăng chung của toàn ngành, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,21%, đóng góp 8,67% vào mức tăng chung; sản xuất phân phối điện, hơi nước, nước nóng, điều hòa tăng 6,4%, đóng góp 0,05% vào mức tăng chung; cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải với mức tăng 7,91%, đóng góp 0,06% vào mức tăng chung .

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tháng 12 ước tính 3.464,2 tỷ đồng, tăng 1,29% so tháng trước và tăng 12,79% so với cùng kỳ. Tính chung 12 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 30.210,7 tỷ đồng, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm 2012. Gồm: giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được 28.730,4 tỷ đồng, tăng 10,29%; kế đến ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt đạt 958 tỷ đồng, tăng 1,49%; ngành khai thác đá, cát sỏi 396,1 tỷ đồng, tăng 10,6% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải đạt 126 tỷ đồng, tăng 18,34% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số sản phẩm công nghiệp sản xuất trong năm vượt kế hoạch năm và tăng so cùng kỳ năm 2012 như: Xi măng địa phương 753,1 ngàn tấn, vượt 14,12% kế hoạch (tăng 126,4 ngàn tấn), tăng 20,17% so cùng kỳ (tăng 126,4 ngàn tấn); khai thác đá 3.120 ngàn m3, vượt 4% kế hoạch (tăng 120 ngàn m3), tăng 10,64% so cùng kỳ (tăng 300 ngàn m3); Clinker 2,1 triệu tấn, vượt 13,56% kế hoạch (tăng 255,1 ngàn tấn), tăng 23,77% so cùng kỳ (tăng 410,4 ngàn tấn); Cá đông 3,35 ngàn tấn, vượt 11,83% kế hoạch (tăng 355 tấn), tăng 27,86% so cùng kỳ (tăng 731 tấn)…

Bên cạnh đó còn một số ngành có mức sản xuất đạt thấp so kế hoạch và so năm trước như: Xi măng trung ương đạt 570,1 ngàn tấn, bằng 81,45% kế hoạch và giảm 1,26% so cùng kỳ; xi măng VĐT nước ngoài đạt 1,8 triệu tấn, bằng 91,17% KH, giảm 7,66%; mực đông 12.068 ngàn tấn, bằng 83,23% kế hoạch và tăng 0,77% năm 2012.

3. Vốn đầu tư

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 12 ước thực hiện được 474 tỷ đồng, so tháng trước tăng 38,16%. Lũy kế 12 tháng 4.138,8 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch năm và tăng 28,86% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.278,7. tỷ đồng, đạt kế hoạch năm và tăng 21,64% so cùng kỳ; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 731,8 tỷ đồng, tăng 23,14% so năm trước; vốn trái phiếu Chính phủ 1.079,3 tỷ đồng,  tăng 23,28%; vốn ODA 64,9 tỷ đồng, giảm 34,54% so năm 2012.

Vốn đầu tư năm 2013 có cải thiện hơn năm trước, nhưng việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn rất hạn chế, chỉ chiếm tỷ trọng 1,26% tổng vốn đầu tư; vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng 25,32% tổng vốn đầu tư, đang phát huy tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là đòn bẩy để kích thích đầu tư từ các thành phần khác.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 12 ước tính đạt 363,5 tỷ đồng, tính chung 12 tháng 4.935,3 tỷ đồng, vượt 4,43% dự toán thu cả năm và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu vượt dự toán năm như: Thuế XN khẩu, TTĐB, VAT hàng nhập khẩu 175,1 tỷ đồng, tăng 2,8 lần dự toán; Thu phí, lệ phí 56,7  tỷ đồng, vượt 29,09% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 221,7 tỷ đồng, vượt 13,72%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương 209,6 tỷ đồng, vượt 4,8%; thuế bảo vệ môi trường 165 tỷ đồng, vượt 3,13%; toán. Một số khoản thu chưa đạt dự toán như: thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 24,8 tỷ đồng, bằng 68,98% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 299,5 tỷ đồng, bằng 72,17%; thu thuế CTN ngoài nhà nước 1.163,1 tỷ đồng, bằng 96,13% dự toán năm.         

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 12 ước chi 1.600,3 tỷ đồng. Tính chung 12 tháng  chi  8.651 tỷ đồng, vượt 4,11% dự toán và tăng 4,14% so năm 2012. Trong đó, chi thường xuyên 5.132,3 tỷ đồng, vượt 10,22% dự toán và tăng 9,2% so năm trước; chi đầu tư phát triển 1.995,7 tỷ đồng, bằng 99,77% dự toán năm.

     5. Thương mại - dịch vụ

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phục vụ tiêu dùng:

Thị trường bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12 cũng là tháng cuối năm đang có hướng phát triển, giá cả nhích dần lên, các nhóm hàng trong tháng đều có tăng nhẹ. Một số nhóm hàng doanh thu tăng cao như: vật liệu xây dựng, nhóm gas tăng 15%; hàng lương thực, thực phẩm tăng 4%; xăng dầu tăng 3%; may mặc tăng 2%...

Qua kết quả điều tra thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 12 dự tính đạt 4.466,9 tỷ đồng, tăng 3,35% so tháng trước và tăng 9,42% so cùng kỳ năm 2012. Tính chung 12 tháng đạt 47.654,2 tỷ đồng, bằng 97,23% kế hoạch năm và tăng 16,57% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố biến động giá thì tăng 10,13%. Trong đó, kinh tế ngoài Nhà nước đạt 46.336,3 tỷ đồng, chiếm 97,23% trong tổng mức và tăng 15,83%; kinh tế Nhà nước đạt 1.317,9 tỷ đồng, chiếm 2,77% tổng mức và tăng 50,28% so cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành kinh tế, kinh doanh thương nghiệp đạt 39.127,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,1% trong tổng mức và tăng 11,47%; khách sạn, nhà hàng đạt 6.625 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,91% và tăng 40,96%; dịch vụ, du lịch lữ hành đạt 1.901,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,99% và tăng 76,18% so cùng kỳ năm trước.

Về quản lý Thị trường trong tháng 11 tạm ngưng kiểm tra để chờ ấn chỉ mới. Tính chung 11 tháng qua đã kiểm tra 1.094 vụ việc, đã phát hiện 349 vụ vi phạm, gồm 110 vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu; 38 vụ gian lận thương mại; 31 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 11 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và 159 vụ vi phạm khác trong kinh doanh. Đã xử lý và thu nộp ngân sách Nhà nước 5,36 tỷ đồng và một triệu đồng từ bán hàng hóa tịch thu được.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu: Ước tính kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong tháng 12 đạt gần 66,1 triệu USD, tăng 17,64% so tháng trước. Trong đó: hàng nông sản 44,9 triệu USD, tăng 17,42% so tháng trước; hàng thủy sản 14,9 triệu USD, tăng 11,06% so tháng trước. Tính chung 12 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 663 triệu USD, vượt 0,45% kế hoạch và tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: hàng nông sản đạt 419,7 triệu USD, bằng 94,33% kế hoạch, giảm 3,63%; hàng thủy sản đạt 157,1  triệu USD, bằng 84,94% kế hoạch, tăng 11,34% so cùng kỳ và hàng hóa khác 86 triệu USD, tăng 4,5 lần so cùng kỳ năm 2012 (gồm các mặt hàng như mì gói, nước rửa chén, bột giặt, bánh kẹo, xuất qua đường tiểu ngạch Cửa khẩu Hà Tiên).

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong năm đạt khá so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2012 như: Tôm đông xuất 4,8 ngàn tấn, vượt kế hoạch 60,2% và tăng 74,95%; gạo 1,019 triệu tấn, vượt 1,93% kế hoạch và tăng 0,42% so năm trước. Bên cạnh đó còn mặt hàng xuất đạt thấp như: nước mắm 40 ngàn lít, bằng 16% kế hoạch và bằng 36,04% năm trước; mực tuộc đông 10 ngàn tấn, bằng 72,06% kế hoạch và bằng 87,52% năm trước; cá cơm sấy 368 tấn, bằng 73,6% KH và bằng 98,4% năm 2012.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 ước tính đạt 4 triệu USD, tăng 25% so tháng trước.

Tính chung 12 tháng ước tính giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 35,8 triệu USD, tăng 2,43% kế họach và tăng 17,51% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng nhập là những nguyên liệu dùng cho sản xuất như: giấy kratp 2,4 ngàn tấn, tăng 2,1 lần so cùng kỳ; hạt nhựa trên 1,5 ngàn tấn, giảm 2,51%. Riêng mặt hàng thạch cao nhập 87 ngàn tấn, giảm 12,6% so cùng kỳ năm trước.

c. Chỉ số giá

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2013  so với tháng trước tăng 0,65%. Trong đó: khu vực thành thị tăng 0,74%, khu vực nông thôn tăng 0,6%. Trong tháng 12 này thì nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng cao nhất 3% (nguyên nhân do giá gas tăng cao từ ngày 1 tháng 12 tăng 80.000đ/bình 12kg, đây là đợt điều chỉnh giá cao nhất từ đầu năm đến nay); kế đến là nhóm đồ uống thuốc lá tăng 0,66% (do gần Tết các đại lý bia nâng giá bán từ 5.000đ đến 10.000đ/thùng), nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,63%, bao gồm: hàng lương thực tăng 1,68% (do giá lúa dự trử trong dân còn ít trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu gạo những tháng cuối năm khởi sắc làm giá gạo các loại tăng cao, gạo ngon tăng từ 500-1.000đ/kg, tăng 1,92%); và hàng thực phẩm tăng thấp hơn 0,28%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,6% là thời điểm mua sắm Lễ, Tết; nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,31%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%.. các nhóm còn lại tăng không đáng kể. Chỉ có một nhóm giao thông giảm 0,11% (do từ ngày 12/11 điều chỉnh giá xăng giảm 250đ/lít).

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 so với tháng 12 năm 2012 (sau một năm) tăng 5,07%, đây là mức tăng thấp nhất từ năm 2004 đến nay. Trong đó: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 6,20% (thực phẩm tăng 9,3%, ăn uống ngoài gia đình tăng 5,64%, lương thực giảm 0,86%); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác 6,18%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 5,95%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 5,44%..các nhóm còn lại tăng dưới mức tăng chung.

          Giá vàng trong tháng biến động giảm theo giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tháng 12 giảm mạnh 3,9% so với tháng trước, sau một năm giảm 24,8% . Giá bán ra bình quân 3.232.000đ/chỉ.

       Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 tăng 0,19% so với tháng trước; tăng 1,33% so sau một năm. Thời điểm 15/12/2013 giá bán tại Ngân hàng Ngoại thương là 21.135 đồng/USD, thị trường tự do bán 21.230 đồng/USD.

d. Du lịch

Tháng 12 ước tính số khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 92,1 ngàn lượt khách, tăng 5,76% so tháng trước và tăng 2,33% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: khách đến cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 84,8 ngàn lượt khách, tăng 6% so tháng trước và 0,77% so cùng kỳ;  khách du lịch theo tour 7,3 ngàn lượt khách, tăng 3,11% so tháng trước và tăng 24,79% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 12 tháng tổng số lượt khách du lịch đến tỉnh ước tính đạt trên 3,8 triệu lượt khách, đạt 93,75% kế hoạch năm và tăng 5,37% so với năm 2012. Trong đó số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch gần 1,2 triệu lượt khách, vượt 5,5% kế hoạch năm và tăng 11,73% so với năm trước. Bao gồm: khách đến cơ sở lưu trú du lịch phục vụ gần 1,09 triệu lượt khách, vượt 9,36% kế hoạch năm và tăng 12,53% so năm trước, số lượt khách du lịch theo tour 100,6 ngàn lượt khách, bằng 76,26% kế hoạch năm và tăng 3,64% so năm trước. Khách quốc tế đi Phú Quốc trong tháng 12 (dịp Tết Tây) tăng 33,64% so với tháng trước, nhưng 12 tháng đạt 94 ngàn lượt khách, giảm 4,57% so với năm 2012.

đ. Vận tải:

Vận tải hành khách và hàng hóa trong tháng 12 tăng khá so tháng trước, đây là lúc hết mùa mưa, thời điểm thuận lợi hoạt động vận tải phục vụ ngành sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị hàng hóa phục vụ trong dịp Lễ, Tết sắp đến .

          Vận tải hàng khách: Tháng 12 ước tính đạt 4,7 triệu lượt người, tăng 3,51% so tháng trước, tăng 0,75% so cùng kỳ; luân chuyển 241,9 triệu lượt người.km, tăng 4,06% so tháng trước và tăng 1,86% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 12 tháng khách vận chuyển được 53,9 triệu lượt người, vượt 11,4.% kế hoạch và tăng 3,39% so cùng kỳ năm trước, gồm: vận tải hành khách đường bộ đạt 43,2 triệu lượt khách, tăng 3,1%; đường sông đạt 9 triệu lượt khách, tăng 3,42%; đường biển 1,5 triệu lượt khách, tăng 11,59% so năm trước.

          Vận tải hàng hóa: Tháng 12 ước tính đạt 658 ngàn tấn, tăng 2,65% so tháng trước, luân chuyển 89,7 ngàn tấn.km, tăng 3,11%. Tính chung 12 tháng hàng hóa vận chuyển được 8 triệu tấn, vượt 14,92% kế hoạch và tăng 12,57% so cùng kỳ năm trước, gồm: vận tải đường bộ đạt 2,4 triệu tấn, tăng 13,39%; đường sông đạt trên 3,3 triệu tấn, tăng 11,04%; đường biển gần 2,3 triệu tấn, tăng 13,97% so năm 2012.

6. Một số tình hình xã hội

Về Văn hóa, Thể thao: Trong tháng 12, toàn ngành chuẩn bị tổ chức Lễ hội lần thứ 3, kỷ niệm 52 năm ngày hy sinh của anh hùng LLVTND Phan Thị Ràng (ngày 9/1/2014) như xây dựng nội dung trưng bày lưu động với chuyên đề “Kiên Giang trong đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn 1954-1975”, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng kịch bản chương trình lễ khai mạc, dâng hương và triển lãm ảnh phục vụ Lễ hội; Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Thư viện tỉnh bổ sung 11 loại báo, tạp chí và đưa 2.454 lượt sách, báo, tạp chí phục vụ 1.216 lượt độc giả và tổ chức trưng bày sách mới, sách chuyên đề kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Văn hóa tỉnh, các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ; Đồng thời Ngành có kế hoạch tổ chức Lễ hội đón giao thừa tết Nguyên đán tại thành phố Rạch Giá, huyện Phú Quốc và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014; Ngoài ra công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được tiến hành thường xuyên, kịp thời đảm bảo hoạt động diễn ra lành mạnh.

Thể dục thể thao quần chúng: hỗ trợ các huyện Giang Thành, Gò Quao tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện.Cử cán bộ hỗ trợ huyện Gò Quao, Châu Thành và TP.Rạch Giá tập huấn môn ghe ngo tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ VII năm 2013-2014. Thể thao thành tích cao: phối hợp với Đoàn công tác của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ về công tác liên kết đào tạo vận động viên dự tuyển quốc gia trong thời gian tới. Các đội tuyển kiểm tra chuyên môn định kỳ cuối năm; các VĐV cờ vua tham dự SEA Games 27 tại Myanmar, đạt được 02 HCV giải cờ chớp, cờ nhanh.

  Tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm:Trong tháng hầu hết các bệnh truyền nhiễm đều giảm hơn tháng trước;  có 03 bệnh có số ca mắc tăng hơn tháng trước đó là: bệnh Thương hàn tăng 03 trường hợp, bệnh quai bị tăng 05 trường hợp và bệnh cúm thường tăng 12 trường hợp. Các bệnh khác giảm nhiều, trong tháng bệnh do vi rút Adeno (bệnh đau mắt đỏ) đã được kiểm soát số ca mắc là 108 trường hợp, giảm 1.970 trường hợp so với tháng 10/2013.

Bệnh Tay Chân Miệng (tính từ ngày 01/11/2013 đến 30/11/2013), toàn tỉnh có 102 trường hợp, giảm 01 trường hợp so với tháng 10/2013, số mắc trong tháng tập trung nhiều ở TP. Rạch Giá (28 trường hợp), Hòn Đất (16 trường hợp), các địa phương khác đều có số ca mắc giảm so tháng trước. Tính từ đầu năm đến ngày 30/11/2013 số mắc toàn tỉnh là 1.170 trường hợp, giảm 1.435 trường hợp (giảm 55%) so với cùng kỳ năm 2012 (2.605trường hợp), chưa ghi nhận có trường hợp tử vong. 

Bệnh sốt xuất huyết trong tháng có 68 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 06 trường hợp (giảm 8 %)  so với tháng trước. Nâng tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết trong toàn tỉnh từ đầu năm đến 31/11/2013 là 875 trường hợp, giảm 2.525trường hợp (74,%) so với cùng kỳ năm 2012. Các địa phương có số mắc cao trong tháng là TP. Rạch Giá (19 trường hợp) và huyện Phú Quốc (15 trường hợp), các địa phương khác đều có số ca mắc giảm so tháng trước, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh chưa có trường hợp nào tử vong. Không ghi nhận trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm cũng như cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H7N7) nào trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong tháng thực hiện được 2.821 trường hợp xét nghiệm máu, kết quả có 36 trường hợp HIV dương tính. Trong đó, các đối tượng có số trường hợp dương tính là: Phụ nữ mang thai 3/223;  bệnh nhân lao 01/32; phạm nhân 11/1.452; đối tượng khác 21/66. Mắc nhiều nhất ở nhóm tuổi  25-49  tuổi có 26/1.151 trường hợp dương tính. Phát hiện mới 42 người nhiễm HIV, chuyển sang AIDS 0 trường hợp, tử vong 0 trường hợp. Từ đầu năm đến nay (tháng 11/2013) toàn tỉnh phát hiện mới 286 người nhiễm HIV (trong đó: trong tỉnh 274; ngoài tỉnh 12), chuyển AIDS 120 trường hợp (trong tỉnh 120 trường hợp), tử vong 47 trường hợp.

Thực hiện thanh, kiểm tra tháng 12 trên toàn tỉnh được 1.683 cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh (nâng tổng số cơ sở được thanh kiểm tra là 21.312 đạt 145,9 % kế hoạch), trong đó có 1.416 cơ sở đạt, 267 cơ sở vi phạm, các vi phạm đa số về điều kiện con người, không có giấy đủ điều kiện VSATTP. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, trong tháng không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm nhập viện điều trị.

Tai nạn giao thông: Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/11/2013 đến 15/12/2013, trên toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ TNGT (không tính vụ va chạm), làm chết 11 người và bị thương 9 người. So với tháng 11 tăng 6 vụ, số người chết tăng 3 người và bị thương tăng 3 người. Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2013 toàn tỉnh xảy ra 125 vụ TNGT, làm chết 100 người và bị thương 84 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ tăng 13 vụ (tăng 11,61%), số người chết tăng 12 người (tăng 13,64%), số người bị thương tăng 16 người (tăng 23,53%).

Thiên tai: Trong năm 2013 mưa to giông lốc làm sập 132 căn nhà dân, tốc mái 320 căn nhà, chìm 02 ghe mực, 01 ghe cào và 01 ghe máy, có 03 người bị thương và 01 người chết, ước tổng thiệt hại 4,06 tỷ đồng. So với năm trước, số người chết do thiên tai giảm 1 người, nhà bị sập thấp hơn 54 căn, không có tàu khai thác lớn bị chìm nên mức độ thiệt hại thấp hơn khoảng 6,54  tỷ đồng.

Cháy nổ: Trong tháng (tính từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2013) trên toàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy, không có vụ nổ và không có người thương vong. Mức thiệt hại ước tính 62 triệu đồng. Lũy kế từ đầu đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ cháy, 03 vụ nổ. Thiệt hại ước tính lũy kế 10,407 tỷ đồng. Số người chết do cháy, nổ là 07 người, số người bị thương là 09 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ cháy tăng lên 17 vụ, số vụ nổ không tăng không giảm, số người chết do cháy, nổ tăng 01 người và số người bị thương tăng 08 người. Thiệt hại tăng 846 triệu đồng./.

Tải về: - Số liệu KTXH tháng 12 và 12 tháng năm 2013

             - CPI tháng 12 năm 2013

Số lần đọc: 1853
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan