Tin nóng
14.06.2013
      PORTS
  Đơn vị tính - Unit 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
1. Số VĐV thể thao tập trung  (Cờ vua, điền kinh, quần vợt..) Người - Person        24      205      150      112        49      108
    Professional athletes (Chest, athletics, tennis…)              
    Đẳng cấp (cao, kiện tướng, cấp 1) - Rank (high, veteran,
1st level)
"        18        13        14        16        21        32
2. Số cán bộ thể dục thể thao - Sport officials Người - Person        36        36        40        40        94        16
3. Số trọng tài cấp quốc gia - Number of umpires Người - Person    10    10      2      3      4      5
4. Số CLB TDTT từng môn - Number of sports dubs for each
type of game
CLB - Club      102        93        60      112      130      318
5. Số CLB TDTT đa môn - Number of muti-game sports club CLB - Club    27    17      9    20    30    23
6. Số giải thể thao cấp tỉnh - Number of enter-province level
sports prizes
Giải - Prize        21        16        12        14        15        19
   - Số VĐV tham dự giải tỉnh
     Number of athletes participating in inter-province level prizes
Người - Person   2.984   4.740   3.700   4.355   3.750   2.700
7. Số huy chương đạt được ở các giải trong nước Huy chương-Medal    44    83    87    96    80  164
  Number of medals gained in domestic games              
      Trong đó : Huy chương vàng - Gold medals "    17    46    31    32    15    49
Huy chương bạc - Silver medal "      37    34    30    31    54
Huy chương đồng - Bronze medal "      47    22    34    34    61
8. Số huy chương đạt được ở các giải ngoài  nước Huy chương-Medal    14      7    26      1    22    15
      Number of medals Internatonnal competition              
      Trong đó : Huy chương vàng - Gold medals "    11      3    19      1    13      6
Huy chương bạc - Silver medal "      1      4      4         -        4      2
Huy chương đồng - Bronze medal "      2      4      3         -        5      7
               

 

Số lần đọc: 1389
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan