Tin nóng
06.08.2013
AREA OF FIRED FOREST BY DISTRICT      
          Ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL             85,0                 -                   -               79,4                 -  
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                   -                   -                   -                   -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town                 -                   -                   -                   -                   -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District             40,2                 -                   -                   -                   -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district             44,8                 -                   -                   -                   -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                   -                   -                   -                   -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                   -                   -                   -                   -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                 -                   -                   -                   -                   -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district                 -                   -                   -                   -                   -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district                 -                   -                   -                   -                   -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                 -                   -                   -                   -                   -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -               73,4                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -                   -                   -                   -                   -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -                 6,0                 -  
           

 

Số lần đọc: 1269
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan