Tin nóng
07.08.2013
IMPORTS OF GOODS
 
          1.000 USD

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL       29.245      27.100        20.483        53.053        35.396
Trong đó: NK địa phương Of which : Local export       29.245      27.100        20.483        53.053        35.396
Phân theo hình thức NK - By export form          
Trực tiếp - Direct   29.245      27.100        20.483        53.053        35.396
Ủy thác - Mandatary           -            -              -              -              -  
Phân theo khu vực kinh tế - By wnership          
  - KV kinh tế trong nước - Domestic economic sector       29.245  27.084    20.464    53.053    35.396
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
    Foregin invested economic sector
          -           16           19            -              -  
Phân theo nhóm hàng - By group of goods          
 - Tư liệu sản xuất - Means of production   29.204  26.694    20.445    52.883    35.396
 + Máy móc thiết bị, phụ tùng
     Machinery, instrument, accessory
              -            -              -             93           75
 + Nguyên, nhiên vật liệu - Fuels, raw materials       29.204      26.694        20.445        52.790        35.321
 - Hàng tiêu dùng - Comsumer goods              41           406               38             170                -  
 + Lương thực -  Food               -                -                  -                  -                  -  
 + Thực phẩm - Foodstuffs               -                -                  -                  -                  -  
 + Hàng y tế -  Pharmaceutical and medical products               -                -                  -                  -                  -  
 + Hàng khác - Others              41           406               38             170                -  
Phân theo nước - By countries          
 - Mỹ - United States American               -                -               573                -                  -  
 - Thái Lan - ThaiLand            793           387          1.297             297               82
 - Indo -  Indonesia               -             310             375                -               193
 - Hồng Kông - Hongkong               -                -                  -                  -                  -  
 - Đài Loan - Taiwan            844           859               11                -                  -  
 - Trung Quốc - China               -          1.319          1.512             543             406
 - Singapore - Singapore            498             40               21             497             297
 - Hàn Quốc - Korea            746        2.234          1.800          1.746          1.719
 - Hà Lan - Netherland               -                -                  -                  -                  -  
 - Malaysia- Malaysia               -               96               12          2.498                -  
 - Nga - Russia               -                -            6.820             131                -  
 - Canada - Canada               -                -                  -                  -                  -  
 - Zimbabwe - Zimbabwe               -                -                  -                  -                  -  
 - Phần Lan - Finland               -                -                  -                  -                  -  
 - Các nước khác - Others       26.364      21.855          8.062        47.341        32.699
           

 

Số lần đọc: 1434
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan