Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF SCHOOL OF GENERAL EDUCATION IN 2011 - 2012
BY DISTRICTS (As of annual 31 Dec.2011)
          Trường - School

 

  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học cơ sở
Lower secondary
Trung học phổ thông
Upper secondary
Phổ thông cơ sở
Primary and Lower
secondary 
PT trung học cấp (2+3)
Lower and Upper secondary 
TOÀN TỈNH-WHOLE PROVINCE             523             303             128               28              41                 23
Chia ra - Of which:            
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
              46               27                 9                 6                2                   2
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
              16                 6                 6                 1                3  
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
              18                 8                 5                 1                4  
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
              51               29               11                 2                5                   4
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
              49               24               13                 3                8                   1
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
              41               28               11                 1                     1
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
              78               49               23                 5                     1
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
              41               27                 9                 2                     3
9. Huyện An Biên
    An Bien District
              35               25                 7                 1                     2
10. Huyện An Minh
      An Minh District
              43               28               12                 1                     2
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
              30               16                 8                 1                4                   1
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
              27               11                 4                 3                9  
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
                7                 3                    2                   2
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
              29               16                 7                  3                   3
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
              12                 6                 3                 1                1                   1
             

 

Số lần đọc: 1407
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan