Tin nóng
06.08.2013
INDEX OF LIVESTOCK HERD AND GROSS OUTPUT OF ANIMAL HUSBANDRY
%
  2005 2008 2009 2010 2011
 1. Đàn trâu - Buffaloes       103,53       113,84       102,53         93,18          97,61
 2. Đàn bò - Cattles       129,43         94,34         91,91         88,58          88,51
 3. Đàn heo - Swine       107,01         89,96       103,98         95,49        102,60
Trong đó : heo nái - Of which : sow       119,50         99,22       117,02         78,60        106,23
 4. Đàn gà -  Chicken         76,71       150,26       119,65       128,16          79,92
 5. Đàn vịt  -  Duck       107,16       110,02       108,93         80,38        100,30
 6. Sản phẩm chủ yếu - Main products          
 - Thịt heo hơi - Pig liveweight       105,54         90,58       107,38       108,67        103,37
 - Thịt trâu, bò hơi  - Cattle bufaloes liveweight         76,39         94,88       153,98       133,39          95,85
 - Thịt gia cầm hơi  - Poultry liveweight       106,82         54,42       150,02       176,19          84,39
 - Trứng gà  - Chicken eggs         96,15         11,30       392,31         41,18          95,24
 - Trứng vịt  - Duck eggs         97,70         66,83         73,72       249,50          59,13
           

 

Số lần đọc: 1415
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan