Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF PINEAPPLE
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        7.183        6.980        6.815        6.689        6.439
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state        7.053        6.693        6.448        6.322        6.439
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city          -            -            -            -            -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -                -                -                -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District           150           142           112           112           104
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district           713           571           665           537           587
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district              -                -                -                -                -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        1.300        1.267        1.267        1.267        1.240
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district              -                -                 4               8             15
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        2.665        3.309        3.176        3.140        2.984
9. Huyện An Biên - An Bien  district              -                -                -                -                -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district           150             13              -                 5               5
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        2.205        1.002           943           956           878
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -             676           648           664           626
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1253
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan