Tin nóng
07.08.2013
AVERAGE GRADE PUPILS PER 10.000 INHABITANTS
           
          Học sinh - Pupil

 

  2005 2008 2009 2010 2011
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE           1.936           1.757           1.720           1.720           1.632
Chia ra - Of which:          
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
          1.944           1.712           1.694           1.694           1.658
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
          2.006           1.751           1.694           1.694           1.673
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
          1.860           1.723           1.769           1.769           1.548
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
          2.006           1.775           1.756           1.756           1.642
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
          2.098           1.981           1.882           1.882           1.673
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
          1.920           1.652           1.620           1.620           1.535
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
          1.942           1.732           1.677           1.677           1.578
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
          1.783           1.643           1.620           1.620           1.546
9. Huyện An Biên
    An Bien District
          1.861           1.619           1.598           1.598           1.508
10. Huyện An Minh
      An Minh District
          1.843           1.686           1.647           1.647           1.533
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
          1.974           1.865           1.830           1.830           1.771
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
          2.226           2.041           1.979           1.979           1.826
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
          1.614           1.562           1.474           1.474           1.712
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
                -             1.893           1.860           1.860           1.825
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
                -                   -             1.588           1.588           1.960
           

 

Số lần đọc: 1323
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan