Tin nóng
07.08.2013
POOR HOUSEHOLDS OF 2011 DIVIDED ACCORDING TO THEIR TYPES OF HOUSE
  Tổng số
 hộ nghèo (hộ)
Total poor households (households)
Loại nhà ở - Type of house
Nhà kiên cố
Solid houses
Nhà bán kiên cố
Semi-solid houses
Nhà tạm
Shelters
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 29.066 142 8.725 20.199
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city 994 7 457 530
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town 261 1 129 131
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District 258 1 130 127
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 2.481 9 628 1.844
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 1.763 8 577 1.178
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 2.311   893 1.418
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district 4.127   1.460 2.667
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 3.394   938 2.456
9. Huyện An Biên - An Bien  district 4.317 17 1.139 3.161
10. Huyện An Minh - An Minh  district 3.524   540 2.984
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 2.184 77 753 1.354
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 521 1 231 289
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district 38   15 23
14. Huyện U Minh Thượng - U M Thuong district 2.143 21 794 1.328
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district 750   41 709
         

 

Số lần đọc: 1715
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan