Tin nóng
06.08.2013
  GROSS OUTPUT OF EXPLOITATION - BY DISTRICT
           
          Tấn - Tons
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      311.618       318.255       353.147       375.687       396.952
  Phân theo huyện, thị, thành phố - By district          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city      105.070       118.086       124.227       129.817       137.190
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town        23.059         23.869         24.230         25.130         26.557
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District        14.396         14.639         15.560         16.240         17.530
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district        24.898         25.460         26.320         27.250         28.797
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        30.663         31.189         32.420         33.567         35.473
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                -                   -                   -                   -                   -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                -                   -                   -                   -                   -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district          7.073           7.319           7.960           8.234           8.498
10. Huyện An Minh - An Minh  district          4.113           4.773           5.040           5.980           7.320
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                -                   -                   -                   -                   -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district        59.587         50.270         63.660         70.406         74.405
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district        42.759         42.650         53.730         59.063         61.182
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                -                   -                   -                   -                   -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                -                   -                   -                   -                   -  
           

 

Số lần đọc: 1307
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan