Tin nóng
06.08.2013
   GROSS OUTPUT OF FISH        
      ĐVT: Tấn
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        14.409         43.752         51.735         46.071         46.415
   Theo huyện, thị, thành phố - By district          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city               97              466              554              632              650
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               62                50              210              193              288
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District             303           2.005           1.050           1.444           2.139
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district             455              456              311              240              727
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district          1.048         10.223         11.519           6.992           3.523
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district          1.209           3.007           5.150           3.695           4.326
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          8.251         20.394         22.054         17.358         16.709
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district          1.020           1.938           2.420           3.911           6.028
9. Huyện An Biên - An Bien  district             670              523              525           1.921           1.264
10. Huyện An Minh - An Minh  district             378              198                21                70              812
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district             916           1.190           6.371           7.562           7.190
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                -                  35              273              234              718
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                -                   -                   -                   -                141
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                -             3.267           1.277           1.452           1.510
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                -                   -                   -                367              390
           

 

Số lần đọc: 1260
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan