Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF PUPILS OF GENERAL EDUCATION
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Học sinh - Pupils
  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 281.009 160.433 86.471 34.105
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
38.561 20.047 11.749 6.765
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
7.673 4.215 2.437 1.021
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
12.462 7.623 3.539 1.300
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
27.985 16.807 8.493 2.685
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
24.147 11.977 8.144 4.026
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
23.261 14.110 7.122 2.029
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
33.895 19.012 11.057 3.826
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
21.292 12.828 6.475 1.989
9. Huyện An Biên
    An Bien District
18.665 12.211 4.889 1.565
10. Huyện An Minh
      An Minh District
17.827 11.566 4.898 1.363
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
16.067 9.045 4.909 2.113
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
17.354 8.941 5.366 3.047
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
3.631 1.869 1.380 382
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
12.602 7.325 4.039 1.238
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
5.587 2.857 1.974 756
         

 

Số lần đọc: 1385
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan