Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF PADDY  
   
        Tạ/Ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL       49,42       55,60       54,61       54,42        57,08
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city       60,48       57,34       56,15       58,49        63,99
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town       21,50       26,66       27,53       30,53        31,04
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District       49,10       54,25       52,68       53,55        57,32
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district       53,47       57,98       56,70       57,21        59,34
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district       59,90       71,48       67,78       67,38        64,55
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district       52,36       54,25       57,87       57,72        58,44
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district       49,62       62,36       62,04       59,79        60,29
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district       47,17       51,70       53,73       54,35        57,61
9. Huyện An Biên - An Bien  district       41,12       47,00       45,23       38,78        51,57
10. Huyện An Minh - An Minh  district       35,76       35,96       34,23       35,64        32,81
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district       40,45       42,06       43,89       44,56        48,03
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             -               -               -              -               -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district             -               -               -              -               -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district             -         47,78       43,31       44,00        47,72
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -               -         55,10        58,17
           

 

Số lần đọc: 1411
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan