Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF AUTUMN - WINTER PADDY  
   
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 141.015 32.053 23.955 53.171 227.846
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city              -        -        -        -        -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -        -        -        -        -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District              -        -        -        -        -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              -        -        -        -        10.110
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district      26.144      -        -        -        62.727
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        3.663        2.151   577        8.093      31.673
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district    105.128  24.249    9.428  45.078    111.036
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        6.080        5.653      13.950              -        12.300
9. Huyện An Biên - An Bien  district              -        -        -        -        -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district              -        -        -        -        -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district              -        -        -        -        -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -        -        -        -        -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -        -        -        -        -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -        -        -        -        -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1354
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan