Tin nóng
06.08.2013
THE FOREST WILL BE DISTRIBUTED ACCORDING
THE DISTRICT SINCE DECEMBER 31.2011   Ha
  Tổng diện tích
Total area
Chia ra   Of which
Rừng sản xuất

Production forest
Rừng phòng hộ
Flood prevention forest 
Rừng đặc dụng

Special use forest
TỔNG SỐ - TOTAL            91.288,87            22.675,07            28.886,42              39.727,38
Chia ra - Of which        
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city               20,98                     -                 20,98                      -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town          1.989,22               74,30             958,94               955,98
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          6.914,54          4.989,74          1.924,80                      -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district        16.284,03          9.588,49          6.695,54                      -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                     -                       -                       -                        -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                     -                       -                       -                        -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          2.099,13          2.099,13                     -                        -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                     -                       -                       -                        -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district             990,49                     -               990,49                      -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district          8.648,84          3.511,41          5.137,43                      -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district               22,71               22,71                     -                        -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district        39.918,50                     -            9.183,01          30.735,49
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district          1.768,90                     -            1.768,90                      -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district        10.304,53          1.903,62             365,00            8.035,91
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district          2.327,00             485,67          1.841,33                      -  
         

 

Số lần đọc: 1439
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan