Tin nóng
07.08.2013
STRUCTURE IMPORTS OF GOODS
 
          %

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL       100,00      100,00        100,00        100,00       100,00
Trong đó: NK địa phương Of which : Local export       100,00      100,00        100,00        100,00       100,00
Phân theo hình thức NK - By export form          
Trực tiếp - Direct       100,00      100,00        100,00        100,00       100,00
Ủy thác - Mandatary               -                -                  -                  -                 -  
Phân theo khu vực kinh tế - By wnership                      -    
  - KV kinh tế trong nước - Domestic economic sector       100,00        99,94          99,91        100,00       100,00
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
    Foregin invested economic sector
              -            0,06            0,09                -                 -  
Phân theo nhóm hàng - By group of goods          
 - Tư liệu sản xuất - Means of production         99,86        98,50          99,81          99,68       100,00
 + Máy móc thiết bị, phụ tùng
     Machinery, instrument, accessory
              -                -                  -              0,18           0,21
 + Nguyên, nhiên vật liệu - Fuels, raw materials         99,86        98,50          99,81          99,50         99,79
 - Hàng tiêu dùng - Comsumer goods           0,14          1,50            0,19            0,32               -  
 + Lương thực -  Food               -                -                  -                  -                 -  
 + Thực phẩm - Foodstuffs               -                -                  -                  -                 -  
 + Hàng y tế -  Pharmaceutical and medical products               -                -                  -                  -                 -  
 + Hàng khác - Others           0,14          1,50            0,19            0,32               -  
Phân theo nước - By countries               -          
 - Mỹ - United States American               -                -              2,80                -                 -  
 - Thái Lan - ThaiLand           2,71          1,43            6,33            0,56           0,23
 - Indo -  Indonesia               -            1,14            1,83                -             0,55
 - Hồng Kông - Hongkong               -                -                  -                  -                 -  
 - Đài Loan - Taiwan           2,89          3,17            0,05                -                 -  
 - Trung Quốc - China               -            4,87            7,38            1,02           1,15
 - Singapore - Singapore           1,70          0,15            0,10            0,94           0,84
 - Hàn Quốc - Korea           2,55          8,24            8,79            3,29           4,86
 - Hà Lan - Netherland               -                -                  -                  -                 -  
 - Malaysia- Malaysia               -            0,35            0,06            4,71               -  
 - Nga - Russia               -                -            33,30            0,25               -  
 - Canada - Canada               -                -                  -                  -                 -  
 - Zimbabwe - Zimbabwe               -                -                  -                  -                 -  
 - Phần Lan - Finland               -                -                  -                  -                 -  
 - Các nước khác - Others         90,15        80,65          39,36          89,23         92,38
           

 

Số lần đọc: 1662
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan