Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENTS BY DISTRICT
      Cơ sở - Establishment

 

  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 62.115 66.496 71.738 72.447 75.146
Chia ra - Of which:          
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
13.399 14.479 14.686 14.221 14.617
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
3.189 2.707 2.859 3.099 3.488
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
3.368 4.260 4.307 3.853 4.017
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
3.822 5.006 4.986 5.742 5.659
5. Huyện Tân Hiệp
    Tan Hiep District
4.947 3.800 4.126 4.473 4.441
6. Huyện Châu Thành
    Chau Thanh District
3.644 4.767 4.919 5.000 5.511
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
8.388 7.659 8.242 9.017 8.845
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
3.000 5.627 5.779 6.041 6.595
9. Huyện An Biên
     An Bien District
4.553 3.998 4.159 4.840 5.108
10. Huyện An Minh
      An Minh District
3.339 3.004 3.052 2.875 2.851
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
3.480 2.741 3.236 3.355 3.261
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
5.499 5.471 6.397 5.712 6.483
13. Huyện Kiên Hải
      Kien Hai District
1487 1.116 1.304 1.150 980
14. Huyện U MinhThượng
      U Minh Thuong District
              -   1.861 1.902 1.874 1.956
15. Huyện Giang Thành
      Giang Thanh District
              -                 -   1.784 1.195 1.334
           

 

Số lần đọc: 1441
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan