Tin nóng
28.01.2013
(Phân theo huyện, thị, thành phố)

 

Diện tích

(Km2)

Dân số

(người)

Mật độ

(người/Km2)

TỔNG SỐ

6.348,53

1.721.763

271

1. Thành phố Rạch Giá

103,54

232.532

2.246

2. Thị xã Hà Tiên

99,52

45.868

461

3. Huyện Kiên Lương

472,85

80.504

170

4. Huyện Hòn Đất

1.039,57

170.455

164

5. Huyện Tân Hiệp

422,88

144.300

341

6. Huyện Châu Thành

285,44

151.560

531

7. Huyện Giồng Riềng

639,36

214.752

336

8. Huyện Gò Quao

439,51

137.690

313

9. Huyện An Biên

400,29

123.791

309

10. Huyện An Minh

590,50

116.269

197

11. Huyện Vĩnh Thuận

394,75

90.740

230

12. Huyện Phú Quốc

589,19

95.038

161

13. Huyện Kiên Hải

25,58

21.207

829

14. Huyện U Minh Thượng

432,70

69.042

160

15. Huyện Giang Thành

412,84

28.015

68

 

Số lần đọc: 1565
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan