Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF AUTUMN - WINTER PADDY  
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 41.461 9.146 5.285 14.319 54.761
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city              -                -                -                -                -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -                -                -                -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District              -                -                -                -                -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              -                -                -                -          3.859
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district        6.862              -                -                -        14.722
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district           990           658           165        2.248        7.409
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district      32.009        6.873        2.061      12.071      25.663
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        1.600        1.615        3.059              -          2.871
9. Huyện An Biên - An Bien  district              -                -                -                -                -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district              -                -                -                -                -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district              -                -                -                -                -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -                -                -                -                -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -             237
           

 

Số lần đọc: 1360
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan