Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF ACTING ENTERPRISES  BY DISTRICT
      Doanh nghiệp - Enterprise
  2006 2007 2008 2009 2010
TỔNG SỐ - TOTAL 2.155 2.472 2.832 3.022 3.083
Chia ra - Of which:          
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
891 1.108 1.214 1.208 1.146
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
65 80 107 100 111
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
118 140 148 175 226
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
162 171 219 232 260
5. Huyện Tân Hiệp
    Tan Hiep District
75 82 162 197 216
6. Huyện Châu Thành
    Chau Thanh District
274 265 293 299 281
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
67 69 84 107 131
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
50 59 73 83 87
9. Huyện An Biên
     An Bien District
57 75 71 95 107
10. Huyện An Minh
      An Minh District
41 53 69 96 100
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
61 48 50 63 63
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
227 246 264 257 253
13. Huyện Kiên Hải
      Kien Hai District
67 51 42 49 49
14. Huyện U MinhThượng
      U Minh Thuong District
          -   25 36 40 34
15. Huyện Giang Thành
      Giang Thanh District
          -             -             -   21 19
           

 

Số lần đọc: 1413
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan