Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF AQUACULTURE MARITIME PRODUCTS  BY DISTRICT
           
      Tấn - Tons

 

  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        66.159         110.230        115.678          97.673         109.506
   Theo huyện, thị, thành phố - By district          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city               97                484               554               632                650
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town             290                500               629               752             1.000
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          7.249           18.175          13.432            9.013           11.738
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district          1.356                906               467               362                905
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district          1.048           10.223          11.519            6.992             5.033
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district          1.209             3.015            5.156            3.700             4.328
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          8.501           20.706          22.442          17.481           17.111
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district          1.638             2.866            3.489            4.785             6.580
9. Huyện An Biên - An Bien  district        28.632           25.653          23.675            7.328           12.195
10. Huyện An Minh - An Minh  district          9.154           15.988          18.446          21.398           25.870
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district          6.564             7.101          12.951          14.892           14.420
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             350                  60               316               275                801
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               71                154               162               377                141
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                -               4.399            2.440            2.712             1.252
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                -                    -                   -              6.974             7.482
           

 

Số lần đọc: 1327
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan