Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF WINTER PADDY  
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL  45.185  59.966  62.236  62.166   54.442
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city          -            -            -            -             -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town 507       479       473       473        483
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          -            -            -         626           -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district          -            -            -            -             -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district          -            -            -            -             -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district             79         79          -            -             -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          -            -            -            -             -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 988    1.771    2.238    2.022     1.813
9. Huyện An Biên - An Bien  district 5.097    7.521    8.846    8.036     3.856
10. Huyện An Minh - An Minh  district 28.645  27.609  29.339  29.789   25.941
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 9.869  11.213  13.022  13.137   12.639
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district          -            -            -            -             -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district          -            -            -            -             -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district          -    11.294    8.318    8.083     9.710
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -                 -  
           

 

Số lần đọc: 1279
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan