Tin nóng
06.08.2013
 AREA OF SHRIMP INDUSTRIALLY AND SEMI-INDUSTRIALLY BRED
           
      ĐVT: Ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL               851            1.428            1.010            1.162            1.091
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                   -                   -                   -                   -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town                 36                 -                   -                   -                   -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District               596            1.250               863               662               557
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district                 91                 30                   8                 10                 15
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                   -                   -                   -                   -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                   -                   -                   -                   -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                 -                   -                   -                   -                   -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district                 54                 48                 40                 21                 13
10. Huyện An Minh - An Minh  district                   5                 10                   7                   7                   6
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                 69                 90                 92                 92                 74
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -                   -                   -                   -                   -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -                 370               426
           

 

Số lần đọc: 1259
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan