Tin nóng
28.01.2013

 

2008

2009

2010

2011

- Tỷ lệ sinh

16,70

16,40

16,10

15,80

- Tỷ lệ chết

5,60

5,40

5,20

5,19

- Tỷ lệ tăng tự nhiên

11,10

11,00

10,90

10,61

- Tỷ lệ phát triển dân số

10,46

9,30

8,86

8,61

 
Số lần đọc: 1406
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan