Tin nóng
07.08.2013
INDEX IMPORTS OF GOODS
( Năm trước = 100 - Previous year = 100)
          %

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL       108,17      148,09          75,58       259,01         66,72
Trong đó: NK địa phương Of which : Local export       108,17      148,09          75,58       259,01         66,72
Phân theo hình thức NK - By export form          
Trực tiếp - Direct   108,17      148,09          75,58       259,01         66,72
Ủy thác - Mandatary           -                -                  -                 -                 -  
Phân theo khu vực kinh tế - By wnership          
  - KV kinh tế trong nước - Domestic economic sector       133,55      148,00          75,56       259,25         66,72
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
    Foregin invested economic sector
              -                -          118,75               -                 -  
Phân theo nhóm hàng - By group of goods          
 - Tư liệu sản xuất - Means of production       108,03      150,00          76,59       258,66         66,93
 + Máy móc thiết bị, phụ tùng
     Machinery, instrument, accessory
              -                -                  -                 -           80,65
 + Nguyên, nhiên vật liệu - Fuels, raw materials       108,03      150,00          76,59       258,20         66,91
 - Hàng tiêu dùng - Comsumer goods               -          80,56            9,36       447,37               -  
 + Lương thực -  Food               -                -                  -                 -                 -  
 + Thực phẩm - Foodstuffs               -                -                  -                 -                 -  
 + Hàng y tế -  Pharmaceutical and medical products               -                -                  -                 -                 -  
 + Hàng khác - Others               -          80,56            9,36       447,37               -  
Phân theo nước - By countries          
 - Mỹ - United States American               -                -                  -                 -                 -  
 - Thái Lan - ThaiLand         13,09      219,89        335,14         22,90         27,61
 - Indo -  Indonesia               -          19,35        120,97               -                 -  
 - Hồng Kông - Hongkong               -                -                  -                 -                 -  
 - Đài Loan - Taiwan         13,09      177,89            1,28               -                 -  
 - Trung Quốc - China               -        408,74        114,63         35,91         74,77
 - Singapore - Singapore         17,15        19,90          52,50    2.366,67         59,76
 - Hàn Quốc - Korea         13,88      108,32          80,59         97,00         98,45
 - Hà Lan - Netherland               -                -                  -                 -                 -  
 - Malaysia- Malaysia               -        308,01          12,49  20.816,67               -  
 - Nga - Russia               -                -                  -                 -                 -  
 - Canada - Canada               -                -                  -                 -                 -  
 - Zimbabwe - Zimbabwe               -                -                  -                 -                 -  
 - Phần Lan - Finland               -                -                  -                 -                 -  
 - Các nước khác - Others       421,76      162,83          36,89       587,21         69,07
           

 

Số lần đọc: 1339
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan