Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF EMPLOYEES IN THE NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENTS 
BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
          Người - Person

 

  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL  102.309  118.839  127.286  130.312  138.253
Phân theo ngành kinh tế cấp 1- By secondary industrial activity          
 1.  Khai khoáng -  Mining and quarrying           35         229         222         240         245
 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing    17.455    19.897    20.390    20.369    20.656
 3. SX & phân phối điện,nướcnóng,khí đốt -Electricity, water supply, gas            34         186         179         103         108
 4. Cung cấp nước, hđ xử lý rác, nước thải
      Supplying water,controlling the garbage and sewage disposal
              9             9           43           42
 5. Xây dựng -  Construction         160         669         677      1.226      2.856
 6. Bán buôn,bán lẻ, SC ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ
     Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motor cycles
   43.088    52.110    57.197    62.125    63.529
 7. Vận tải kho bãi  - Transpost storage    11.873      3.470      3.971      4.721      6.112
 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống  - Resident and catering service    21.757    31.197    33.338    29.922    32.323
 9. Thông tin truyền thông - Communication           35         445         381         485         616
 10. Hoạt động tài chính, Ngân hàng, BH  - Finance, credit, insurance           62         329         317         501         593
 11. Hoạt động bất động sản - Real estate activities       2.423      1.697      1.530      2.266      2.455
 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học  và công nghệ  
        Science  and technology activities
           -           329         331         355         369
 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
      Asset business activities and advisory services
           -           600         596         835         883
 14. Giáo dục và đào tạo - Education & Training           56           63           62           89         100
 15. Y tế và hoạt động trợ giúp XH - Health ,  Social work         848         751         767         682         767
 16.  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí -Art, amusement and entertainment      1.251      1.314      1.332      1.027      1.053
 17. Hoạt động dịch vụ khác  - Other service activities      3.232      5.544      5.987      5.323      5.546
           

 

Số lần đọc: 1446
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan