Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENTS BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
  Cơ sở - Establishment

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 62.115 65.742 66.496 71.738 72.447 75.146
Phân theo ngành kinh tế cấp 1- By secondary industrial activity            
 1.  Khai khoáng -  Mining and quarrying         18         44         45         42         39         34
 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing    8.244    9.281    9.911 10.494 10.195 10.225
 3. SX & phân phối điện,nướcnóng,khí đốt - Electricity, water supply, gas 

        13
        38         43         44         28         26
 4. Cung cấp nước, hđ xử lý rác, nước thải
      Supplying water,controlling the garbage and sewage disposal
          3           3           3         17         16
 5. Xây dựng -  Construction         32       345       315       361       475       896
 6. Bán buôn,bán lẻ, SC ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ
     Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motor cycles
24.289 30.200 30.702 32.623 34.838 35.039
 7. Vận tải kho bãi  - Transpost storage 9.423 1.776 1.731 2.521 3.265 4.200
 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống  - Resident and catering service 12.839 17.060 16.328 18.220 15.929 17.059
 9. Thông tin truyền thông - Communication         26       241       267       235       276       321
 10. Hoạt động tài chính, Ngân hàng, BH  - Finance, credit, insurance         45       175       193       190       312       338
 11. Hoạt động bất động sản - Real estate activities     1.603    1.348    1.518    1.379    1.778    1.825
 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học  và công nghệ  
        Science  and technology activities
        -         178       187       185       206       198
 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
      Asset business activities and advisory services
        -         300       316       308       414       417
 14. Giáo dục và đào tạo - Education & Training         32         22         23         23         50         50
 15. Y tế và hoạt động trợ giúp XH - Health ,  Social work       558       446       467       454       419       430
 16.  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí  - Art, amusement and entertainment       877       816       843       846       642       609
 17. Hoạt động dịch vụ khác  - Other service activities    4.116    3.469    3.604    3.810    3.564    3.463
             

 

Số lần đọc: 1453
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan