Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF SPRING - SUMMER PADDY  
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL   12.498     3.016     2.859     5.695     7.333
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city               -                 -                 -                 -                 -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               -                 -                 -                 -                 -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District               -                 -                 -                 -                 -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district               -                 -                 -                 -                 -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district               -                 -                 -                 -                 -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district         2.224            134               -              502         1.605
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district               -                 -                 -                 -                 -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district         5.701               -                 -           1.960         1.398
9. Huyện An Biên - An Bien  district         1.275               -                 -                 -                 -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district               -                 -                 -                 -                 -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district         3.298               -                 -                 -                 -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               -                 -                 -                 -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               -                 -                 -                 -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district               -           2.882         2.859         3.233               -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               -                 -                 -                 -           4.330
           

 

Số lần đọc: 1377
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan