Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF EMPLOYEES IN THE NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENTS BY DISTRICT
          Người - Person

 

  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 102.309 118.839 127.286 130.312 138.253
Chia ra - Of which:          
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
23.473 25.227 25.616 23.378 25.115
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
5.317 5.628 5.417 6.106 7.033
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
5.661 8.817 8.813 7.448 8.301
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
7.172 9.447 9.573 10.921 11.433
5. Huyện Tân Hiệp
    Tan Hiep District
8.580 6.770 7.591 8.487 8.664
6. Huyện Châu Thành
    Chau Thanh District
6.620 7.781 7.851 8.485 9.812
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
11.545 12.330 13.094 15.455 15.362
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
5.007 9.777 10.175 10.633 12.934
9. Huyện An Biên
     An Bien District
6.362 7.279 8.192 8.921 9.185
10. Huyện An Minh
      An Minh District
6.267 5.636 6.184 6.207 6.162
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
6.090 4.330 5.476 6.577 5.327
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
8.008 9.924 9.798 9.148 10.711
13. Huyện Kiên Hải
      Kien Hai District
2207 1.907 2.147 2.219 1.915
14. Huyện U MinhThượng
      U Minh Thuong District
                  -   3.986 4.408 3.870 3.848
15. Huyện Giang Thành
      Giang Thanh District
                  -                     -   2.951 2.457 2.451
           

 

Số lần đọc: 1479
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan