Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF SUGAR - CANE
         
        Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 168.818 211.209 230.749 362.326 313.742
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state     154.860     211.209    230.749    362.326     313.742
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city              -                -                -                -                 -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -                -                -                -                 -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District       36.290              -                -                -           1.792
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              -         17.500      20.000      22.800       25.740
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district              -                -               60              -                 -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district            310              24           684           464            165
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district            560              -             420              -                 -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district       41.300       85.275    108.675    166.813     114.664
9. Huyện An Biên - An Bien  district         9.310       10.885        9.405        9.519         8.800
10. Huyện An Minh - An Minh  district       18.000         3.760        6.050        6.384               -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district       63.048       21.681      20.975      18.060       17.696
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -         72.084      64.480    138.286     144.885
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -                 -  
           

 

Số lần đọc: 1251
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan