Tin nóng
25.06.2013
NUMBERS  OF TELEPHONES SUBSCRIBERS BY DISTRICTS
 
      Thuê bao - Subs
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ
2011
TỔNG SỐ - TOTAL         171.539         472.552         123.791         120.221         100.722
Chia ra - Of which:          
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
          71.466         169.649           28.912           32.364           30.925
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
            7.236           19.639             3.689             4.019             4.605
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
          13.632           26.116             8.279             8.389             6.945
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
            7.944           39.819             8.136             8.541             4.536
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
            9.825           25.308           11.604           10.833             9.435
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
            9.323           24.219             8.994             7.739             6.794
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
            8.981           32.386           11.204             8.994             6.549
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
            5.865           18.257             8.309             7.413             3.961
9. Huyện An Biên
    An Bien District
            7.241           18.275             8.259             7.736             7.053
10. Huyện An Minh
      An Minh District
            5.409           20.319             5.385             4.807             3.810
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
            7.224           15.372             5.864             5.127             4.171
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
          15.244           43.280             9.577             7.980             7.704
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
            2.149             6.009             1.638             1.660             1.404
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
                 -               9.160             2.997             3.644             1.937
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
                 -               4.744                944                975                893
           

 

Số lần đọc: 1380
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan