Tin nóng
07.08.2013
 RESULT OF ANTI - ILITERACY  AT  2011 - BY DISTRICTS
         
      Người - Person

 

  Đã đạt chuẩn - Came up to standard Xã phường
đạt chuẩn
Communes
Mức 1
Level 1
Mức 2
Level 2
Mức 3
Level 3
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 4 13 133 145
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
      12
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
      7
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
      8
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
4 9 37 14
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
    70 11
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
    26 10
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
      19
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
      11
9. Huyện An Biên
    An Bien District
  4   9
10. Huyện An Minh
      An Minh District
      11
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
      8
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
      10
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
      4
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
      6
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
      5
         

 

Số lần đọc: 1298
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan